Docent economie
Docent economie

Als docent economie geef je les in de economie op een middelbare school. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt (hbo lerarenopleiding Economie) dan mag je lesgeven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan alle klassen van het vmbo en het mbo. Met een eerstegraads bevoegdheid (een universitaire opleiding plus een educatieve master) mag je ook lesgeven op de bovenbouw van de havo en het vwo en het volwassenenonderwijs. Je houdt je tijdens de lessen bezig met economische processen: hoe deze werken en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij behandel je verschillende onderwerpen, zoals macro-economie, micro-economie, statistiek, wiskunde, marketing en boekhouden. Als docent bereidt je de lessen voor en probeer je de lesstof zodanig over te brengen dat leerlingen het zullen onthouden en goed zullen scoren tijdens de toetsen. Ook probeer je ze te enthousiasmeren voor het vak economie. Je toetst de kennis van de leerlingen door middel van proefwerken en schriftelijke en mondelinge overhoringen. Ook bied je de leerlingen begeleiding tijdens werkstukken, projecten en praktische opdrachten. Als je leerlingen in de klas hebt zitten die er moeite mee hebben, geef je deze ook extra aandacht en begeleiding. Als je lesgeeft op de middelbare school ben je niet alleen bezig met lesgeven, maar heb je ook nog te maken met activiteiten die bij de school zelf horen zoals vergaderingen met andere docenten, contact houden met ouders, en het op peil houden van je eigen kennis en vaardigheden.

Hoogleraar
Hoogleraar

Een hoogleraar is docent en onderzoeker aan de universiteit. Het is de hoogste wetenschappelijke functie. Als hoogleraar zijn onderzoek en onderwijs zijn je belangrijkste taken: het voorbereiden van colleges, overleg met vakgroepen en daarnaast het publiceren van papers en het bezoeken van congressen. Als specialist moet je ook de onderzoeken van collega’s volgen: bijvoorbeeld op congressen of door het lezen van nieuwe publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Verder leidt je onderzoekprojecten en heb je managementtaken. Veel hoogleraren hebben daarnaast andere functies: ze zitten vaak commissies en raden buiten de universiteit, omdat ze daar vanuit hun specialisme advies kunnen geven.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers economie en bedrijfseconomie

Docent economie

Als docent economie geef je les in de economie op een middelbare school. Als je een tweedegraads bevoegdheid hebt (hbo lerarenopleiding Economie) dan mag je lesgeven aan de eerste drie klassen van de havo en het vwo en aan alle klassen van het vmbo en het mbo. Met een eerstegraads bevoegdheid (een universitaire opleiding plus een educatieve master) mag je ook lesgeven op de bovenbouw van de havo en het vwo en het volwassenenonderwijs. Je houdt je tijdens de lessen bezig met economische processen: hoe deze werken en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Hierbij behandel je verschillende onderwerpen, zoals macro-economie, micro-economie, statistiek, wiskunde, marketing en boekhouden. Als docent bereidt je de lessen voor en probeer je de lesstof zodanig over te brengen dat leerlingen het zullen onthouden en goed zullen scoren tijdens de toetsen. Ook probeer je ze te enthousiasmeren voor het vak economie. Je toetst de kennis van de leerlingen door middel van proefwerken en schriftelijke en mondelinge overhoringen. Ook bied je de leerlingen begeleiding tijdens werkstukken, projecten en praktische opdrachten. Als je leerlingen in de klas hebt zitten die er moeite mee hebben, geef je deze ook extra aandacht en begeleiding. Als je lesgeeft op de middelbare school ben je niet alleen bezig met lesgeven, maar heb je ook nog te maken met activiteiten die bij de school zelf horen zoals vergaderingen met andere docenten, contact houden met ouders, en het op peil houden van je eigen kennis en vaardigheden.

Selecteer dit beroep

Hoogleraar

Een hoogleraar is docent en onderzoeker aan de universiteit. Het is de hoogste wetenschappelijke functie. Als hoogleraar zijn onderzoek en onderwijs zijn je belangrijkste taken: het voorbereiden van colleges, overleg met vakgroepen en daarnaast het publiceren van papers en het bezoeken van congressen. Als specialist moet je ook de onderzoeken van collega’s volgen: bijvoorbeeld op congressen of door het lezen van nieuwe publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Verder leidt je onderzoekprojecten en heb je managementtaken. Veel hoogleraren hebben daarnaast andere functies: ze zitten vaak commissies en raden buiten de universiteit, omdat ze daar vanuit hun specialisme advies kunnen geven.

Selecteer dit beroep