Calculator
Calculator

Een calculator houdt zich, in opdracht van een bedrijf of instelling, bezig met de kostprijsberekening. Dat wil zeggen dat de calculator een precieze voorspelling probeert te doen over wat een product of dienst gaat kosten. Daarbij moet rekening gehouden worden met inkoop van materiaal, arbeidsuren, huur, grondstoffen en vele andere factoren. De calculator probeert daarin tot een zo gunstig mogelijke prijs te komen en de beste winstmarge te bewerkstelligen. Er moet een offerte gemaakt worden, vervolgens een rekening en tenslotte ook nog een naberekening om de definitieve kosten vast te stellen. Vaak zijn calculators gespecialiseerd in bepaalde sectoren. Veel calculators zijn bijvoorbeeld werkzaam in de bouw. Vaak wil een opdrachtgever van een groot bouwproject offertes van verschillende aannemers zien. De calculator moet een goede en onafhankelijke kostprijsberekening maken zodat geen van beide partijen later in het project voor verrassingen komt te staan. Vaak treden calculators ook als adviseur op voor opdrachtgevers. Opleidingen die je voorbereiden op dit beroep zijn o.a. Civiele Techniek.

Bedrijfseconoom
Bedrijfseconoom

Als bedrijfseconoom regel je financieel-economische zaken binnen een bedrijf of instelling. Hierbij gebruik je wiskundige, juridische en economische kennis om bedrijfskundige vraagstukken op te lossen. Je hebt verstand van de handel in goederen en diensten en de werkwijze van ondernemingen. Je wordt geacht een overzichtelijk beeld te kunnen schetsen van de financiële toestand van het bedrijf waarbij je werkt. Verder adviseer je de directie van het bedrijf over financiële, administratieve en economische zaken. Hierbij kun je denken aan advies over het verbeteren van de efficiëntie van administratieve processen, investeringen en fusies of overnames. Dit doe je op grond van financiële gegevens zoals productiecijfers, verkoopcijfers en gegevens over inkomsten en uitgaven. Als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan analyseer je de samenhang tussen verschillende economische verschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn de samenhang tussen armoede en een snelle bevolkingsgroei, of de samenhang tussen werkgelegenheid in de stad en urbanisatie. Hierbij gebruik je schema’s en modellen waarmee je de realiteit op een overzichtelijke manier kunt weergeven.

Financieel adviseur
Financieel adviseur

Als financieel adviseur geef je particulieren advies over het afsluiten van allerlei financieringen, variërend van leningen tot hypotheken. Je functioneert dus als een soort consultant. Je bouwt en beheert je eigen klantenportefeuille. Tijdens je interactie met klanten let je op hun specifieke wensen. Je moet voldoende inzicht hebben in de financiële situatie van de cliënt en moet je advies hier ook op aanpassen. Hierbij zet je het inkomen en de eventuele schulden van de klant op een rij. Je informeert je cliënten over financieringsmogelijkheden en voorwaarden en vult voor hen de benodigde formulieren in, om bijvoorbeeld een lening of een hypotheek aan te vragen. Je bent dus bij het hele proces betrokken en helpt en begeleidt de cliënt tijdens elke stap van het proces. Aangezien de financiële wereld snel verandert, probeer je je eigen kennis op peil te houden door cursussen te volgen en deel te nemen aan congressen en conferenties.

Econoom
Econoom

Economen maken analyses en ontwikkelen modellen met het doel om betere inschattingen te kunnen maken van mogelijke toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen de economie heb je veel specialisaties. Er is een belangrijk onderscheid tussen werken op micro, meso of macro niveau. Op micro niveau staat het onderwerp ‘vraag en aanbod’ centraal en kijk je naar individuele bedrijven, productiemiddelen en consumenten. De meeste economen in dienst van bedrijven en organisaties zullen bedrijfseconoom zijn. Je houdt je dan bezig met de verkoopcijfers, kosten van inkoop en verkoop, productiemiddelen, prijzen en prijselasticiteit. Je zult op basis van je analyses adviezen geven aan de financieel of commercieel directeur. Op meso niveau kijk je naar sectoren en bedrijfstakken, bijvoorbeeld de economische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg of de chemische industrie. Op macroniveau kijk je naar economische ontwikkelingen op nationaal of internationaal niveau. Veel voorkomende macrobegrippen zijn ondermeer conjunctuur, werkgelegenheid, nationaal inkomen, inflatie, deflatie, overheidsbestedingen, consumenten- en producentenvertrouwen.

Als je econoom wilt worden dan is een studie Economie of Econometrie aan te bevelen. Het meest voor de hand liggende profiel lijkt economie en maatschappij, maar beter nog is een technisch profiel aangevuld met economie en eventueel management en organisatie.

Kredietanalist
Kredietanalist

Een kredietanalist adviseert klanten over leningen. Of het nu bedrijven zijn die om een startlening vragen of mensen die een hypotheek nodig hebben, jij bekijkt de risico’s die zo’n lening met zich meebrengt, en wat de lening oplevert. Jouw berekeningen bepalen of je klant wel of geen lening krijgt. Daarnaast kun jij de klant adviseren over de hoogte van de lening en over verschillende andere financiële producten, zoals beleggingen en fondsen. Na overleg met de klant stel je uiteindelijk een aanvraag op. Je hebt dus veel contact met klanten, en moet de complexe financiële producten waarmee je werkt helder kunnen uitleggen.

Economen, bedrijfeconomen en financieel adviseurs

Calculator

Een calculator houdt zich, in opdracht van een bedrijf of instelling, bezig met de kostprijsberekening. Dat wil zeggen dat de calculator een precieze voorspelling probeert te doen over wat een product of dienst gaat kosten. Daarbij moet rekening gehouden worden met inkoop van materiaal, arbeidsuren, huur, grondstoffen en vele andere factoren. De calculator probeert daarin tot een zo gunstig mogelijke prijs te komen en de beste winstmarge te bewerkstelligen. Er moet een offerte gemaakt worden, vervolgens een rekening en tenslotte ook nog een naberekening om de definitieve kosten vast te stellen. Vaak zijn calculators gespecialiseerd in bepaalde sectoren. Veel calculators zijn bijvoorbeeld werkzaam in de bouw. Vaak wil een opdrachtgever van een groot bouwproject offertes van verschillende aannemers zien. De calculator moet een goede en onafhankelijke kostprijsberekening maken zodat geen van beide partijen later in het project voor verrassingen komt te staan. Vaak treden calculators ook als adviseur op voor opdrachtgevers. Opleidingen die je voorbereiden op dit beroep zijn o.a. Civiele Techniek.

Selecteer dit beroep

Bedrijfseconoom

Als bedrijfseconoom regel je financieel-economische zaken binnen een bedrijf of instelling. Hierbij gebruik je wiskundige, juridische en economische kennis om bedrijfskundige vraagstukken op te lossen. Je hebt verstand van de handel in goederen en diensten en de werkwijze van ondernemingen. Je wordt geacht een overzichtelijk beeld te kunnen schetsen van de financiële toestand van het bedrijf waarbij je werkt. Verder adviseer je de directie van het bedrijf over financiële, administratieve en economische zaken. Hierbij kun je denken aan advies over het verbeteren van de efficiëntie van administratieve processen, investeringen en fusies of overnames. Dit doe je op grond van financiële gegevens zoals productiecijfers, verkoopcijfers en gegevens over inkomsten en uitgaven. Als je wetenschappelijk onderzoek doet, dan analyseer je de samenhang tussen verschillende economische verschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn de samenhang tussen armoede en een snelle bevolkingsgroei, of de samenhang tussen werkgelegenheid in de stad en urbanisatie. Hierbij gebruik je schema’s en modellen waarmee je de realiteit op een overzichtelijke manier kunt weergeven.

Selecteer dit beroep

Financieel adviseur

Als financieel adviseur geef je particulieren advies over het afsluiten van allerlei financieringen, variërend van leningen tot hypotheken. Je functioneert dus als een soort consultant. Je bouwt en beheert je eigen klantenportefeuille. Tijdens je interactie met klanten let je op hun specifieke wensen. Je moet voldoende inzicht hebben in de financiële situatie van de cliënt en moet je advies hier ook op aanpassen. Hierbij zet je het inkomen en de eventuele schulden van de klant op een rij. Je informeert je cliënten over financieringsmogelijkheden en voorwaarden en vult voor hen de benodigde formulieren in, om bijvoorbeeld een lening of een hypotheek aan te vragen. Je bent dus bij het hele proces betrokken en helpt en begeleidt de cliënt tijdens elke stap van het proces. Aangezien de financiële wereld snel verandert, probeer je je eigen kennis op peil te houden door cursussen te volgen en deel te nemen aan congressen en conferenties.

Selecteer dit beroep

Econoom

Economen maken analyses en ontwikkelen modellen met het doel om betere inschattingen te kunnen maken van mogelijke toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen de economie heb je veel specialisaties. Er is een belangrijk onderscheid tussen werken op micro, meso of macro niveau. Op micro niveau staat het onderwerp ‘vraag en aanbod’ centraal en kijk je naar individuele bedrijven, productiemiddelen en consumenten. De meeste economen in dienst van bedrijven en organisaties zullen bedrijfseconoom zijn. Je houdt je dan bezig met de verkoopcijfers, kosten van inkoop en verkoop, productiemiddelen, prijzen en prijselasticiteit. Je zult op basis van je analyses adviezen geven aan de financieel of commercieel directeur. Op meso niveau kijk je naar sectoren en bedrijfstakken, bijvoorbeeld de economische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg of de chemische industrie. Op macroniveau kijk je naar economische ontwikkelingen op nationaal of internationaal niveau. Veel voorkomende macrobegrippen zijn ondermeer conjunctuur, werkgelegenheid, nationaal inkomen, inflatie, deflatie, overheidsbestedingen, consumenten- en producentenvertrouwen.

Als je econoom wilt worden dan is een studie Economie of Econometrie aan te bevelen. Het meest voor de hand liggende profiel lijkt economie en maatschappij, maar beter nog is een technisch profiel aangevuld met economie en eventueel management en organisatie.

Selecteer dit beroep

Kredietanalist

Een kredietanalist adviseert klanten over leningen. Of het nu bedrijven zijn die om een startlening vragen of mensen die een hypotheek nodig hebben, jij bekijkt de risico’s die zo’n lening met zich meebrengt, en wat de lening oplevert. Jouw berekeningen bepalen of je klant wel of geen lening krijgt. Daarnaast kun jij de klant adviseren over de hoogte van de lening en over verschillende andere financiële producten, zoals beleggingen en fondsen. Na overleg met de klant stel je uiteindelijk een aanvraag op. Je hebt dus veel contact met klanten, en moet de complexe financiële producten waarmee je werkt helder kunnen uitleggen.

Selecteer dit beroep