Marktonderzoeker
Marktonderzoeker

Als marktonderzoeker verzamel en analyseer je informatie over allerlei verschillende afzetmarkten. De soort informatie waarbij je hier aan kunt denken is bijvoorbeeld wat voor trends een afzetmarkt vertoont of wat voor klanten deze aantrekt. Je doet dus onderzoek naar alle factoren die de vraag naar een product beïnvloeden. Meestal is een marktonderzoeker in dienst van een marktonderzoeksbureau. Dit bureau zet meestal in opdracht van organisaties onderzoeken op en voert deze ook uit.

Sales promotor
Sales promotor

Als sales promotor stel je verkoop- en marketingplannen op voor een bedrijf en draag je zorg voor de uitvoering ervan. In de plannen geef je weer op wat voor manier de afzet van het bedrijf kan worden vergroot. Hierbij let je goed op de behoeften en eisen van potentiële afnemers. Je vult je werk grotendeels zelfstandig in, maar houdt wel rekening met het beleid van de directie van het bedrijf. Voor onderzoek naar de behoeften van consumenten en afnemers maak je regelmatig gebruik van marktonderzoeken en enquêtes. Hiermee verkrijg je meer informatie over wat afnemers belangrijk vinden en wat ze graag verbeterd zouden zien. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken adviseer je de directie om met een bepaald product te stoppen of juist een nieuw product te ontwikkelen. Ook denk je na over hoe je het koopgedrag van de afnemer kunt beïnvloeden. Dit alles zet je in een marketingplan. In het marketingplan staat ook wie de plannen moet uitvoeren en wanneer dit moet gebeuren. Als sales promotor bepaal je hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en maak je een budgetplan. Hiernaast doe je ook voorstellen voor bepaalde reclamecampagnes en andere acties die de verkoop van de producten kunnen stimuleren.

Art-director reclame
Art-director reclame


Als art-director reclame ben je verantwoordelijk voor het ontwerp van reclameacties. Hierbij kun je denken aan advertenties, commercials, affiches en brochures. Jij hebt de taak om de visuele kant van deze reclameacties te verzorgen. Je voert opdrachten uit voor reclamebureaus en adverteerders. Je voert je werk zelfstandig uit maar overlegt wel met de creatieve leiding, de mensen van de accountafdeling en de opdrachtgever. De persoon waarmee je het meest te maken hebt, is de copywriter. Dit is de persoon die de bijbehorende teksten voor de campagnes schrijft.
Bij elke nieuwe opdracht krijg je een briefing. Hierin wordt er informatie aan jou gegeven over het adverterende bedrijf, het product, de eisen van de opdrachtgever, de doelgroep, de kosten, de media die ze willen gebruiken en het doel van de reclameactie. Bij doelen kun je denken aan meer naamsbekendheid of een omzetverhoging. Op basis van deze briefing bedenken jij en de copywriter een conceptplan. Tijdens de uitwerking van dat plan ben jij verantwoordelijk voor de vormgeving. Bij grote opdrachten word je hierin soms geassisteerd door ontwerpers en werktekenaars. In dat geval heb jij een begeleidende functie. Als je het conceptplan hebt uitgewerkt in voorlopige schetsen en teksten, laat je het aan de opdrachtgever zien. Deze geeft hier dan een oordeel over en kan aangeven wat hij graag anders zou zien. Vervolgens is het weer jouw taak om dit dan aan te passen. Dit gaat net zo lang door totdat de klant uiteindelijk tevreden is met het product wat je geleverd hebt.
Een hbo opleiding op het gebied van grafische vormgeving zou toegang kunnen geven tot dit beroep.

Brand manager
Brand manager

Als brand manager ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de marktpositie van een bedrijf of product of het meewerken aan de introductie van een nieuw product op de markt. Hierbij geef je leiding aan een team en coördineer je de werkzaamheden van de teamleden. Je bent eindverantwoordelijke van het project. Je overziet het creatieve proces van productontwikkeling en denkt actief mee met de ontwikkelaars over de uitvoering ervan. Tijdens dit proces krijg je onder andere te maken met het budget, de communicatie- en marketingstrategie en de uiteindelijke verkoop van het product. Hierbij houd je continu rekening met de wensen van de consument. Concrete onderwerpen waarmee je als brand manager te maken krijgt zijn de verpakking van het product, de inhoud van de reclamecampagnes, het imago van het bedrijf en de analyse van het marktonderzoek.

Marketing manager
Marketing manager

Een marketing manager houdt zich bezig met het in de gaten houden van bedrijven en zoeken naar mogelijkheden om producten te kunnen verkopen. Taken zijn onder andere het onderzoeken van de vraag naar producten, het vaststellen van de concurrentie, het bepalen van de marketingstrategie en het adviseren van de directie over nieuwe producten en markten. De potentiële pool klanten wordt vastgesteld door de marketing manager. Ook onderzoekt de marketing manager wat de algemene mening is van klanten over een product of dienst en wat ze graag verbeterd zouden willen zien. Als marketing manager spring je vervolgens op deze wensen in.

Marketing medewerker
Marketing medewerker

Als marketingmedewerker assisteer je de marketingmanager. Je helpt bij het opstellen en uitvoeren van verkoopplannen. Daarbij probeer je zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften en wensen van (potentiële) klanten. Je verzamelt gegevens en analyseert de afzetmarkt voor je bedrijf. Hierbij horen ook het up-to-date houden van het klantenbestand en het verwerken van de gegevens van klanten. Je chef bepaalt welke taken je moet uitvoeren, maar je voert je werk zelfstandig uit (in overleg met collega’s). Je hebt veel contact met medewerkers van de afdeling productie en verkoop. Op basis van je marktonderzoek kan het bedrijf besluiten om een reclamecampagne te starten. Soms besluit de directie om een bepaald product uit de handel te nemen of een nieuw product te ontwikkelen. Als marketingmedewerker geef je tijdig aan je chef door wanneer de verkoop van bepaalde producten niet naar wens verloopt. Het bedrijf kan dan zo snel mogelijk reageren door een reclamebureau of marktonderzoekbureau in te schakelen. Vaak onderhoud je de contacten met deze bureaus en begeleidt de projecten die zijn uitbesteed. Ten slotte houd je een eigen administratie bij en bergt belangrijke gegevens en rapporten overzichtelijk op. Er zijn verschillende hbo studies op het gebied van communicatie en marketing die je kunnen voorbereiden op het beroep van marketingmedewerker.

Marketeers, product- en brandmanagers

Marktonderzoeker

Als marktonderzoeker verzamel en analyseer je informatie over allerlei verschillende afzetmarkten. De soort informatie waarbij je hier aan kunt denken is bijvoorbeeld wat voor trends een afzetmarkt vertoont of wat voor klanten deze aantrekt. Je doet dus onderzoek naar alle factoren die de vraag naar een product beïnvloeden. Meestal is een marktonderzoeker in dienst van een marktonderzoeksbureau. Dit bureau zet meestal in opdracht van organisaties onderzoeken op en voert deze ook uit.

Selecteer dit beroep

Sales promotor

Als sales promotor stel je verkoop- en marketingplannen op voor een bedrijf en draag je zorg voor de uitvoering ervan. In de plannen geef je weer op wat voor manier de afzet van het bedrijf kan worden vergroot. Hierbij let je goed op de behoeften en eisen van potentiële afnemers. Je vult je werk grotendeels zelfstandig in, maar houdt wel rekening met het beleid van de directie van het bedrijf. Voor onderzoek naar de behoeften van consumenten en afnemers maak je regelmatig gebruik van marktonderzoeken en enquêtes. Hiermee verkrijg je meer informatie over wat afnemers belangrijk vinden en wat ze graag verbeterd zouden zien. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken adviseer je de directie om met een bepaald product te stoppen of juist een nieuw product te ontwikkelen. Ook denk je na over hoe je het koopgedrag van de afnemer kunt beïnvloeden. Dit alles zet je in een marketingplan. In het marketingplan staat ook wie de plannen moet uitvoeren en wanneer dit moet gebeuren. Als sales promotor bepaal je hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en maak je een budgetplan. Hiernaast doe je ook voorstellen voor bepaalde reclamecampagnes en andere acties die de verkoop van de producten kunnen stimuleren.

Selecteer dit beroep

Art-director reclame


Als art-director reclame ben je verantwoordelijk voor het ontwerp van reclameacties. Hierbij kun je denken aan advertenties, commercials, affiches en brochures. Jij hebt de taak om de visuele kant van deze reclameacties te verzorgen. Je voert opdrachten uit voor reclamebureaus en adverteerders. Je voert je werk zelfstandig uit maar overlegt wel met de creatieve leiding, de mensen van de accountafdeling en de opdrachtgever. De persoon waarmee je het meest te maken hebt, is de copywriter. Dit is de persoon die de bijbehorende teksten voor de campagnes schrijft.
Bij elke nieuwe opdracht krijg je een briefing. Hierin wordt er informatie aan jou gegeven over het adverterende bedrijf, het product, de eisen van de opdrachtgever, de doelgroep, de kosten, de media die ze willen gebruiken en het doel van de reclameactie. Bij doelen kun je denken aan meer naamsbekendheid of een omzetverhoging. Op basis van deze briefing bedenken jij en de copywriter een conceptplan. Tijdens de uitwerking van dat plan ben jij verantwoordelijk voor de vormgeving. Bij grote opdrachten word je hierin soms geassisteerd door ontwerpers en werktekenaars. In dat geval heb jij een begeleidende functie. Als je het conceptplan hebt uitgewerkt in voorlopige schetsen en teksten, laat je het aan de opdrachtgever zien. Deze geeft hier dan een oordeel over en kan aangeven wat hij graag anders zou zien. Vervolgens is het weer jouw taak om dit dan aan te passen. Dit gaat net zo lang door totdat de klant uiteindelijk tevreden is met het product wat je geleverd hebt.
Een hbo opleiding op het gebied van grafische vormgeving zou toegang kunnen geven tot dit beroep.

Selecteer dit beroep

Brand manager

Als brand manager ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van de marktpositie van een bedrijf of product of het meewerken aan de introductie van een nieuw product op de markt. Hierbij geef je leiding aan een team en coördineer je de werkzaamheden van de teamleden. Je bent eindverantwoordelijke van het project. Je overziet het creatieve proces van productontwikkeling en denkt actief mee met de ontwikkelaars over de uitvoering ervan. Tijdens dit proces krijg je onder andere te maken met het budget, de communicatie- en marketingstrategie en de uiteindelijke verkoop van het product. Hierbij houd je continu rekening met de wensen van de consument. Concrete onderwerpen waarmee je als brand manager te maken krijgt zijn de verpakking van het product, de inhoud van de reclamecampagnes, het imago van het bedrijf en de analyse van het marktonderzoek.

Selecteer dit beroep

Marketing manager

Een marketing manager houdt zich bezig met het in de gaten houden van bedrijven en zoeken naar mogelijkheden om producten te kunnen verkopen. Taken zijn onder andere het onderzoeken van de vraag naar producten, het vaststellen van de concurrentie, het bepalen van de marketingstrategie en het adviseren van de directie over nieuwe producten en markten. De potentiële pool klanten wordt vastgesteld door de marketing manager. Ook onderzoekt de marketing manager wat de algemene mening is van klanten over een product of dienst en wat ze graag verbeterd zouden willen zien. Als marketing manager spring je vervolgens op deze wensen in.

Selecteer dit beroep

Marketing medewerker

Als marketingmedewerker assisteer je de marketingmanager. Je helpt bij het opstellen en uitvoeren van verkoopplannen. Daarbij probeer je zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften en wensen van (potentiële) klanten. Je verzamelt gegevens en analyseert de afzetmarkt voor je bedrijf. Hierbij horen ook het up-to-date houden van het klantenbestand en het verwerken van de gegevens van klanten. Je chef bepaalt welke taken je moet uitvoeren, maar je voert je werk zelfstandig uit (in overleg met collega’s). Je hebt veel contact met medewerkers van de afdeling productie en verkoop. Op basis van je marktonderzoek kan het bedrijf besluiten om een reclamecampagne te starten. Soms besluit de directie om een bepaald product uit de handel te nemen of een nieuw product te ontwikkelen. Als marketingmedewerker geef je tijdig aan je chef door wanneer de verkoop van bepaalde producten niet naar wens verloopt. Het bedrijf kan dan zo snel mogelijk reageren door een reclamebureau of marktonderzoekbureau in te schakelen. Vaak onderhoud je de contacten met deze bureaus en begeleidt de projecten die zijn uitbesteed. Ten slotte houd je een eigen administratie bij en bergt belangrijke gegevens en rapporten overzichtelijk op. Er zijn verschillende hbo studies op het gebied van communicatie en marketing die je kunnen voorbereiden op het beroep van marketingmedewerker.

Selecteer dit beroep