Bedrijfskundige
Bedrijfskundige

Als bedrijfskundige ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten, processen en afdelingen binnen een bedrijf of instelling. Hierbij let je erop dat alles goed op elkaar is afgestemd en dat alle delen zo goed mogelijk naast elkaar kunnen functioneren. Hierbij geef je ook advies aan het management en geef je leiding aan een groep medewerkers. Je hebt je werkzaamheden zelf in de hand en mag zelf bepalen hoe je deze uitvoert. Je bepaalt hoe het bedrijf in kwestie het beste met geld om kan gaan om binnen de beschikbare mogelijkheden en budgetten optimaal te kunnen functioneren. Zo reken je bijvoorbeeld uit of het rendabeler is om bepaalde producten zelf te fabriceren of om deze bij andere bedrijf in te kopen. Ook stel je het budget vast van de verschillende afdelingen van het bedrijf en geef je aan hoeveel personeelsleden en voor wat voor salaris en functie moeten worden aangesteld. Bij alles wat je doet, houd je de directie goed op de hoogte van de gang van zaken binnen het bedrijf. Zij moeten immers altijd de laatste beslissingen nemen. Een hbo of wo opleiding op het gebied van bedrijfskunde is een goede voorbereiding op dit beroep.

Consultant
Consultant

Een consultant is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en adviseert met deze specialistische kennis bedrijven. Een bedrijf huurt een consultant in bij moeilijke vraagstukken. De consultant verdiept zich in het probleem en probeert tot een gunstige oplossing te komen. De consultant stelt op basis van argumenten een advies op en presenteert dit aan het bedrijf. Een consultant bedenkt dus oplossingen voor een bedrijf. Een vraag van een bedrijf wordt door de consultant omgezet in een onderzoek waaruit een advies resulteert. De opdrachtgever gaat vervolgens met dit advies aan de slag. Een consultant gebruikt bij het uitwerken zijn specialistische kennis. Een consultant wordt vaak ingehuurd omdat er bij een bedrijf behoefte is aan een onafhankelijk advies van buiten het bedrijf. Ook kan het zijn dat een consultant gevraagd wordt om bekende informatie binnen het bedrijf overzichtelijk te maken door de informatie te structureren. Als je consultant wilt worden hoef je geen specifieke opleiding te volgen. Vaak hebben consultants een hbo of wo studie gevolgd en aansluitend een paar cursussen gevolgd.

Organisatie-adviseur
Organisatie-adviseur

Als organisatieadviseur onderzoek je de structuur van een bedrijf of instelling, de verschillende contacten binnen of tussen bedrijven en geef je advies over eventuele verbeteringen. Het is een sterk mensgericht beroep; organisaties functioneren immers alleen doordat mensen met elkaar samenwerken. Een mogelijk onderzoeksonderwerp is de arbeidsverdeling over de verschillende werknemers of afdelingen. Je adviseert welke samenwerkingsvormen het meest optimale resultaat geven. De onderzoeksresultaten en adviezen presenteer je in een rapport aan de management van het bedrijf in kwestie. Deze is ook meestal de opdrachtgever. Vragen waarmee je te maken kunt krijgen zijn, onder andere: functioneert de leiding van dit bedrijf goed? Ligt de beslissingsmacht bij één bepaald persoon en garandeert dit een optimaal resultaat? Hoe kan ik de samenwerking tussen twee bedrijven bevorderen? Kan voor een bepaald project niet beter een tijdelijke interdisciplinaire projectgroep worden samengesteld? Welke organisatievorm het beste is, verschilt natuurlijk per bedrijf. Je levert dan ook advies op maat. Je hebt dus voornamelijk een ondersteunende en adviserende functie. De organisatieadviseur begeeft zich op het grensgebied van psychologie, sociologie en personeelswetenschappen. Studies die je voorbereiden op dit beroep zijn onder andere hbo Personeel en Arbeid en wo Organisatiewetenschappen.

Strategy consultant
Strategy consultant

Een strategy consultant geef advies aan (grote) bedrijven over de koers die ze moeten varen. Hij of zij signaleert problemen bij bedrijven en ontwerpt een plan om deze zaken op te lossen. Het verschil met een gewone management consultant is dat een strategy consultant een lange termijn visie heeft. Het ontwikkelen van strategieën en plannen voor de toekomst van een bedrijf staat centraal in de beroepspraktijk van een strategy consultant. Hij of zij kan op allerlei gebieden advies geven: IT, personeelszaken, financiën of productieprocessen. Veel bedrijven willen advies hebben om hun bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Consultants worden door een bedrijf voor korte tijd ingehuurd. Het binnenhalen van opdrachten is ook een taak van de strategy consultant. Er bestaat geen specifieke opleiding die je voorbereidt op dit beroep. Door opleidingen als Bedrijfseconomie of Management zou je wel in dit beroepsveld terecht kunnen komen.

Organisatieadviseurs, strategisch consultants en bedrijfskundigen

Bedrijfskundige

Als bedrijfskundige ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten, processen en afdelingen binnen een bedrijf of instelling. Hierbij let je erop dat alles goed op elkaar is afgestemd en dat alle delen zo goed mogelijk naast elkaar kunnen functioneren. Hierbij geef je ook advies aan het management en geef je leiding aan een groep medewerkers. Je hebt je werkzaamheden zelf in de hand en mag zelf bepalen hoe je deze uitvoert. Je bepaalt hoe het bedrijf in kwestie het beste met geld om kan gaan om binnen de beschikbare mogelijkheden en budgetten optimaal te kunnen functioneren. Zo reken je bijvoorbeeld uit of het rendabeler is om bepaalde producten zelf te fabriceren of om deze bij andere bedrijf in te kopen. Ook stel je het budget vast van de verschillende afdelingen van het bedrijf en geef je aan hoeveel personeelsleden en voor wat voor salaris en functie moeten worden aangesteld. Bij alles wat je doet, houd je de directie goed op de hoogte van de gang van zaken binnen het bedrijf. Zij moeten immers altijd de laatste beslissingen nemen. Een hbo of wo opleiding op het gebied van bedrijfskunde is een goede voorbereiding op dit beroep.

Selecteer dit beroep

Consultant

Een consultant is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en adviseert met deze specialistische kennis bedrijven. Een bedrijf huurt een consultant in bij moeilijke vraagstukken. De consultant verdiept zich in het probleem en probeert tot een gunstige oplossing te komen. De consultant stelt op basis van argumenten een advies op en presenteert dit aan het bedrijf. Een consultant bedenkt dus oplossingen voor een bedrijf. Een vraag van een bedrijf wordt door de consultant omgezet in een onderzoek waaruit een advies resulteert. De opdrachtgever gaat vervolgens met dit advies aan de slag. Een consultant gebruikt bij het uitwerken zijn specialistische kennis. Een consultant wordt vaak ingehuurd omdat er bij een bedrijf behoefte is aan een onafhankelijk advies van buiten het bedrijf. Ook kan het zijn dat een consultant gevraagd wordt om bekende informatie binnen het bedrijf overzichtelijk te maken door de informatie te structureren. Als je consultant wilt worden hoef je geen specifieke opleiding te volgen. Vaak hebben consultants een hbo of wo studie gevolgd en aansluitend een paar cursussen gevolgd.

Selecteer dit beroep

Organisatie-adviseur

Als organisatieadviseur onderzoek je de structuur van een bedrijf of instelling, de verschillende contacten binnen of tussen bedrijven en geef je advies over eventuele verbeteringen. Het is een sterk mensgericht beroep; organisaties functioneren immers alleen doordat mensen met elkaar samenwerken. Een mogelijk onderzoeksonderwerp is de arbeidsverdeling over de verschillende werknemers of afdelingen. Je adviseert welke samenwerkingsvormen het meest optimale resultaat geven. De onderzoeksresultaten en adviezen presenteer je in een rapport aan de management van het bedrijf in kwestie. Deze is ook meestal de opdrachtgever. Vragen waarmee je te maken kunt krijgen zijn, onder andere: functioneert de leiding van dit bedrijf goed? Ligt de beslissingsmacht bij één bepaald persoon en garandeert dit een optimaal resultaat? Hoe kan ik de samenwerking tussen twee bedrijven bevorderen? Kan voor een bepaald project niet beter een tijdelijke interdisciplinaire projectgroep worden samengesteld? Welke organisatievorm het beste is, verschilt natuurlijk per bedrijf. Je levert dan ook advies op maat. Je hebt dus voornamelijk een ondersteunende en adviserende functie. De organisatieadviseur begeeft zich op het grensgebied van psychologie, sociologie en personeelswetenschappen. Studies die je voorbereiden op dit beroep zijn onder andere hbo Personeel en Arbeid en wo Organisatiewetenschappen.

Selecteer dit beroep

Strategy consultant

Een strategy consultant geef advies aan (grote) bedrijven over de koers die ze moeten varen. Hij of zij signaleert problemen bij bedrijven en ontwerpt een plan om deze zaken op te lossen. Het verschil met een gewone management consultant is dat een strategy consultant een lange termijn visie heeft. Het ontwikkelen van strategieën en plannen voor de toekomst van een bedrijf staat centraal in de beroepspraktijk van een strategy consultant. Hij of zij kan op allerlei gebieden advies geven: IT, personeelszaken, financiën of productieprocessen. Veel bedrijven willen advies hebben om hun bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Consultants worden door een bedrijf voor korte tijd ingehuurd. Het binnenhalen van opdrachten is ook een taak van de strategy consultant. Er bestaat geen specifieke opleiding die je voorbereidt op dit beroep. Door opleidingen als Bedrijfseconomie of Management zou je wel in dit beroepsveld terecht kunnen komen.

Selecteer dit beroep