Facility manager
Facility manager

Een facility manager zorgt ervoor dat de praktische omstandigheden binnen een organisatie zodanig ondersteunend zijn dat het personeel er goed kan functioneren. Je zorgt ervoor dat elk personeelslid alle diensten en middelen die hij of zij nodig heeft tot zijn of haar beschikking heeft. Als er dingen ontbreken of veranderd moeten worden, dient dit worden gedaan door de facility manager. Voorbeelden van dingen binnen een bedrijf die door de facility manager geregeld zouden kunnen worden zijn een goede catering, beveiliging en schoonmaakbedrijf voor het pand. Hiervoor beschik je als facility manager over een bepaald budget. Je bepaalt dan wat de prioriteiten zijn voor het bedrijf en zorgt ervoor dat je binnen het budget blijft. Het doel van het facility management is dus eigenlijk om door middel van de optimalisering van de facilitaire omstandigheden een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat te boeken. Als facility manager ben je er dus eigenlijk voor de medewerkers van het bedrijf. Je luistert aandachtig naar hun klachten en probeert deze zo goed mogelijk te behandelen. Je probeert van te voren na te denken over wat werknemers op de lange termijn nodig zullen hebben. Ook bij de organisatie van evenementen kunnen facility managers van dienst zijn.

Personeelsfunctionaris
Personeelsfunctionaris

Als personeelsfunctionaris ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle zaken die met het personeel te maken hebben. Zo adviseer je bijvoorbeeld het management over de uitvoering van het personeelsbeleid. Hierna help jij het beleid vorm te geven op de werkvloer. Je adviseert medewerkers over personeelszaken en onderhoudt hiervoor een netwerk binnen de organisatie. Collega’s kunnen voor vragen over personeelszaken altijd bij jou terecht. Je bent ook betrokken bij de werving en selectie van nieuw personeel en bent aanwezig bij beoordelings-, functionerings- en sollicitatiegesprekken. Ook ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden vallen binnen jouw terrein. Indien nodig, neem jij een bemiddelende rol aan bij arbeidsconflicten.

Arbeidsdeskundige
Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van werk. Hij of zij heeft een centrale adviserende rol als een werknemer om een bepaalde reden niet meer kan werken. De arbeidsdeskundige bekijkt bijvoorbeeld in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is maar ook vooral wat iemand nog wel kan. Verder komt de deskundige kijken in gevallen van langdurige ziekte of bij re-integratie van een werknemer op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot een arts kijkt de arbeidsdeskundige niet alleen naar het ziektebeeld. Hij of zij heeft contact met artsen, psychologen, ambtenaren, juristen en natuurlijk de werkgevers en werknemers. Als deskundige heb je natuurlijk een goede algemene kennis van de arbeidsmarkt, inkomens, uitkeringen en allerlei wet –en regelgeving. Een arbeidsdeskundige speelt vaak een cruciale rol voor de werknemer wanneer bepaald moet worden of hij wel of niet in aanmerking komt voor een uitkering. Je kunt een beroepsopleiding doen op hbo niveau om arbeidsdeskundige te worden, hiervoor moet je wel eerst een reguliere hbo opleiding hebben gevolgd.

Loopbaanadviseur
Loopbaanadviseur

Een loopbaanadviseur steunt en begeleidt mensen in hun vragen over loopbaan en carrière. Dit is niet alleen voor mensen die nog geen baan hebben maar ook voor mensen die binnen een bedrijf een nieuwe route willen uitstippelen. Een loopbaanadviseur helpt daarbij en probeert er zo goed mogelijk voor te zorgen dat werknemers plezier krijgen en houden in hun werk. Dit gebeurt veelal door middel van gesprekken en beroepskeuze testen. Hiermee probeert de loopbaanadviseur erachter te komen wat een werknemer echt belangrijk vindt en wat de werknemer zoekt in zijn of haar werk. Als er eenmaal is besloten wat een cliënt ongeveer wil, onderzoekt de loopbaanadviseur samen met de cliënt of dit doel ook realistisch is te bereiken. De loopbaanadviseur kijkt hierbij naar de competenties en de fysieke mogelijkheden van de cliënt en geeft de cliënt uiteindelijk een advies over hoe hij of zij het beste het gestelde doel kan bereiken. Naast individuele gesprekken kunnen loopbaanadviseurs cliënten ook in groepjes ontvangen en hen bijvoorbeeld trainingen geven over het scannen van de arbeidsmarkt en effectief solliciteren. Verder bestaan de taken van een loopbaanadviseur uit algemene dingen zoals het werven van klanten, jouw bedrijf of diensten promoten en netwerken. Er is geen specifieke opleiding voor dit beroep, maar hbo opleidingen als Personeel en Arbeid of Toegepast Psychologie kunnen een stap in de goede richting zijn.

Office Manager
Office Manager

Een office manager is de drijvende kracht op kantoor. Hij of zij ondersteunt de directie en het management en geeft daarnaast leiding aan het secretariaat. Het verschil met een directiesecretaresse is dat de office manager niet exclusief ter beschikking van één persoon staat. Een office manager is een ware multitasker op kantoor: het maken van afspraken, het notuleren bij vergaderingen, het oplossen van kleine technische problemen, correspondentie, het ontvangen van gasten etc. De office manager heeft een sterke leidinggevende en adviserende functie binnen het bedrijf. Natuurlijk kun je van directiesecretaresse doorgroeien in de functie van office manager, echter er is ook een speciale hbo opleiding Office Management die een directe voorbereiding is op dit beroep.

Directiesecretaris
Directiesecretaris

Als directiesecretaris fungeer je als het eerste aanspreekpunt van een directeur of van een meerkoppige directie. Je bent verantwoordelijk voor de agenda van de directie en voor ondersteunende werkzaamheden, zoals de externe correspondentie. Je neemt de telefoon op voor de directeur en je notuleert tijdens meetings. Ook organiseer je afspraken, vergaderingen en evenementen voor de directie en ontvang je bezoekers. Je hebt veel te maken met vertrouwelijke informatie en bent dan ook verantwoordelijk voor de archivering hiervan. Als directiesecretaris verricht je alle werkzaamheden die een ‘normale’ secretaris ook verricht. Je hebt als directiesecretaris echter vaak meer verantwoordelijkheden en je vormt een hecht team met de directie. Als je bij een groot bedrijf werkt, heb je soms de leiding over een of meerdere secretarissen.

Als je directiesecretaris wilt worden is de meest logische keuze de associate degree Office management of de opleiding Toegepaste bedrijfskunde.

Arbeidsbemiddelaar
Arbeidsbemiddelaar

Een arbeidsbemiddelaar of intercedent houdt zich vooral bezig met koppelen van werkzoekenden aan werk, of het vinden van de juiste kandidaten voor opdrachten. Enerzijds onderzoek je de beschikbare vacatures, anderzijds begeleid je de werkzoekenden bij hun sollicitaties. Je moet daarvoor ook op de hoogte zijn van de relevante wetgeving. De precieze invulling van het werk hangt erg af van waar je werkt: zo ben je bij een groot recruitmentbureau meer gericht op de klanten voor wie je kandidaten werft, dan bij een uitkeringsinstantie. Verder kun je je specialiseren in een bepaald deel van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld gezondheidszorg of marketing.

Recruiter
Recruiter

Een recruiter is een ‘werver’: hij of zij werft kandidaten voor een opdrachtgever. Je bent sollicitatiespecialist: je schrijft vacatureteksten, selecteert interessante kandidaten, voert daar gesprekken mee en kiest de kandidaten uit. Het is belangrijk dat je niet alleen per vacature kijkt en zoekt, maar ook eerdere kandidaten in je achterhoofd houdt. Op die manier vind je het snelst een passende kandidaat voor een functie. Soms maakt een recruiter alleen een voorselectie, en geeft sollicitatietraining aan de geselecteerde kandidaten. Bij sommige bureaus werk je mee aan de promotie van werkgevers.

Personeelsfunctionarissen, facility managers en office managers

Facility manager

Een facility manager zorgt ervoor dat de praktische omstandigheden binnen een organisatie zodanig ondersteunend zijn dat het personeel er goed kan functioneren. Je zorgt ervoor dat elk personeelslid alle diensten en middelen die hij of zij nodig heeft tot zijn of haar beschikking heeft. Als er dingen ontbreken of veranderd moeten worden, dient dit worden gedaan door de facility manager. Voorbeelden van dingen binnen een bedrijf die door de facility manager geregeld zouden kunnen worden zijn een goede catering, beveiliging en schoonmaakbedrijf voor het pand. Hiervoor beschik je als facility manager over een bepaald budget. Je bepaalt dan wat de prioriteiten zijn voor het bedrijf en zorgt ervoor dat je binnen het budget blijft. Het doel van het facility management is dus eigenlijk om door middel van de optimalisering van de facilitaire omstandigheden een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat te boeken. Als facility manager ben je er dus eigenlijk voor de medewerkers van het bedrijf. Je luistert aandachtig naar hun klachten en probeert deze zo goed mogelijk te behandelen. Je probeert van te voren na te denken over wat werknemers op de lange termijn nodig zullen hebben. Ook bij de organisatie van evenementen kunnen facility managers van dienst zijn.

Selecteer dit beroep

Personeelsfunctionaris

Als personeelsfunctionaris ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle zaken die met het personeel te maken hebben. Zo adviseer je bijvoorbeeld het management over de uitvoering van het personeelsbeleid. Hierna help jij het beleid vorm te geven op de werkvloer. Je adviseert medewerkers over personeelszaken en onderhoudt hiervoor een netwerk binnen de organisatie. Collega’s kunnen voor vragen over personeelszaken altijd bij jou terecht. Je bent ook betrokken bij de werving en selectie van nieuw personeel en bent aanwezig bij beoordelings-, functionerings- en sollicitatiegesprekken. Ook ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden vallen binnen jouw terrein. Indien nodig, neem jij een bemiddelende rol aan bij arbeidsconflicten.

Selecteer dit beroep

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van werk. Hij of zij heeft een centrale adviserende rol als een werknemer om een bepaalde reden niet meer kan werken. De arbeidsdeskundige bekijkt bijvoorbeeld in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is maar ook vooral wat iemand nog wel kan. Verder komt de deskundige kijken in gevallen van langdurige ziekte of bij re-integratie van een werknemer op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot een arts kijkt de arbeidsdeskundige niet alleen naar het ziektebeeld. Hij of zij heeft contact met artsen, psychologen, ambtenaren, juristen en natuurlijk de werkgevers en werknemers. Als deskundige heb je natuurlijk een goede algemene kennis van de arbeidsmarkt, inkomens, uitkeringen en allerlei wet –en regelgeving. Een arbeidsdeskundige speelt vaak een cruciale rol voor de werknemer wanneer bepaald moet worden of hij wel of niet in aanmerking komt voor een uitkering. Je kunt een beroepsopleiding doen op hbo niveau om arbeidsdeskundige te worden, hiervoor moet je wel eerst een reguliere hbo opleiding hebben gevolgd.

Selecteer dit beroep

Loopbaanadviseur

Een loopbaanadviseur steunt en begeleidt mensen in hun vragen over loopbaan en carrière. Dit is niet alleen voor mensen die nog geen baan hebben maar ook voor mensen die binnen een bedrijf een nieuwe route willen uitstippelen. Een loopbaanadviseur helpt daarbij en probeert er zo goed mogelijk voor te zorgen dat werknemers plezier krijgen en houden in hun werk. Dit gebeurt veelal door middel van gesprekken en beroepskeuze testen. Hiermee probeert de loopbaanadviseur erachter te komen wat een werknemer echt belangrijk vindt en wat de werknemer zoekt in zijn of haar werk. Als er eenmaal is besloten wat een cliënt ongeveer wil, onderzoekt de loopbaanadviseur samen met de cliënt of dit doel ook realistisch is te bereiken. De loopbaanadviseur kijkt hierbij naar de competenties en de fysieke mogelijkheden van de cliënt en geeft de cliënt uiteindelijk een advies over hoe hij of zij het beste het gestelde doel kan bereiken. Naast individuele gesprekken kunnen loopbaanadviseurs cliënten ook in groepjes ontvangen en hen bijvoorbeeld trainingen geven over het scannen van de arbeidsmarkt en effectief solliciteren. Verder bestaan de taken van een loopbaanadviseur uit algemene dingen zoals het werven van klanten, jouw bedrijf of diensten promoten en netwerken. Er is geen specifieke opleiding voor dit beroep, maar hbo opleidingen als Personeel en Arbeid of Toegepast Psychologie kunnen een stap in de goede richting zijn.

Selecteer dit beroep

Office Manager

Een office manager is de drijvende kracht op kantoor. Hij of zij ondersteunt de directie en het management en geeft daarnaast leiding aan het secretariaat. Het verschil met een directiesecretaresse is dat de office manager niet exclusief ter beschikking van één persoon staat. Een office manager is een ware multitasker op kantoor: het maken van afspraken, het notuleren bij vergaderingen, het oplossen van kleine technische problemen, correspondentie, het ontvangen van gasten etc. De office manager heeft een sterke leidinggevende en adviserende functie binnen het bedrijf. Natuurlijk kun je van directiesecretaresse doorgroeien in de functie van office manager, echter er is ook een speciale hbo opleiding Office Management die een directe voorbereiding is op dit beroep.

Selecteer dit beroep

Directiesecretaris

Als directiesecretaris fungeer je als het eerste aanspreekpunt van een directeur of van een meerkoppige directie. Je bent verantwoordelijk voor de agenda van de directie en voor ondersteunende werkzaamheden, zoals de externe correspondentie. Je neemt de telefoon op voor de directeur en je notuleert tijdens meetings. Ook organiseer je afspraken, vergaderingen en evenementen voor de directie en ontvang je bezoekers. Je hebt veel te maken met vertrouwelijke informatie en bent dan ook verantwoordelijk voor de archivering hiervan. Als directiesecretaris verricht je alle werkzaamheden die een ‘normale’ secretaris ook verricht. Je hebt als directiesecretaris echter vaak meer verantwoordelijkheden en je vormt een hecht team met de directie. Als je bij een groot bedrijf werkt, heb je soms de leiding over een of meerdere secretarissen.

Als je directiesecretaris wilt worden is de meest logische keuze de associate degree Office management of de opleiding Toegepaste bedrijfskunde.

Selecteer dit beroep

Arbeidsbemiddelaar

Een arbeidsbemiddelaar of intercedent houdt zich vooral bezig met koppelen van werkzoekenden aan werk, of het vinden van de juiste kandidaten voor opdrachten. Enerzijds onderzoek je de beschikbare vacatures, anderzijds begeleid je de werkzoekenden bij hun sollicitaties. Je moet daarvoor ook op de hoogte zijn van de relevante wetgeving. De precieze invulling van het werk hangt erg af van waar je werkt: zo ben je bij een groot recruitmentbureau meer gericht op de klanten voor wie je kandidaten werft, dan bij een uitkeringsinstantie. Verder kun je je specialiseren in een bepaald deel van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld gezondheidszorg of marketing.

Selecteer dit beroep

Recruiter

Een recruiter is een ‘werver’: hij of zij werft kandidaten voor een opdrachtgever. Je bent sollicitatiespecialist: je schrijft vacatureteksten, selecteert interessante kandidaten, voert daar gesprekken mee en kiest de kandidaten uit. Het is belangrijk dat je niet alleen per vacature kijkt en zoekt, maar ook eerdere kandidaten in je achterhoofd houdt. Op die manier vind je het snelst een passende kandidaat voor een functie. Soms maakt een recruiter alleen een voorselectie, en geeft sollicitatietraining aan de geselecteerde kandidaten. Bij sommige bureaus werk je mee aan de promotie van werkgevers.

Selecteer dit beroep