Makelaar
Makelaar

Als makelaar functioneer je als link tussen kopers en verkopers of huurders en verhuurders van onroerend goed. Hierbij heb jij een bemiddelende rol. Onder onroerend goed vallen woonhuizen, winkelruimten, bedrijfspanden en grond. Als je een bemiddeling succesvol hebt afgerond ontvang je een bepaald percentage van de koop- of huurprijs.

Import- exportmanager
Import- exportmanager

Als import- en exportmanager heb je de leiding over een bedrijf (of een afdeling van een bedrijf) dat zich bezig houdt met internationale handel. Als exportmanager ben je verantwoordelijk voor de inkoop van Nederlandse producten die je vervolgens doorverkoopt aan verschillende handelspartners. Als importmanager koop je in het buitenland producten waarvan je denkt dat ze het op de Nederlandse markt goed zullen doen.

Over het algemeen ben je als import- of exportmanager gespecialiseerd in één type product of branche. Je bent vaak vrij wat betreft de plaats waar je je producten koopt en verkoopt, als je je maar houdt aan de (wettelijke) regels en bepalingen over invoer en uitvoer. Je legt goede contacten met producenten en maakt afspraken over de prijs en leveringsvoorwaarden. Verder regel je dat het vervoer van de gekochte producten wordt geregeld, rekeningen worden betaald en afspraken worden nagekomen. Soms geef je ook leiding aan anderen, met name als je werkt voor een groot bedrijf en je niet alle taken zelf kunt uitvoeren.

Er is geen opleiding die je direct voorbereidt op dit beroep. Voor een goede basis zou je echter kunnen denken aan een opleiding als International Business and Languages, International Business of Economie.

Accountmanager
Accountmanager

Een accountmanager is de contactpersoon binnen een bedrijf voor klanten en opdrachtgevers. De taak van de accountmanager is hierbij het verkopen van producten of de dienstverlening van het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Je denkt mee met de klanten en onderhoudt de relatie met (vaste) klanten en opdrachtgevers, die ‘accounts’ worden genoemd, en je wordt hierbij vaak ondersteund door een accountteam. Je houdt je bezig met de kenmerken en eigenschappen van de producten of diensten van je bedrijf en houdt de markt goed in de gaten om eventuele ontwikkelingen binnen jouw branche te kunnen verwerken in jouw eigen bedrijf. Eén van jouw taken is om de klanten advies te geven, dus is het belangrijk om te weten wat er speelt binnen jouw sector. Niet elke accountmanager heeft dezelfde verantwoordelijkheden; taken, bevoegdheden en doelstellingen van accountmanagers kunnen per organisatie verschillen.

Sales promotor
Sales promotor

Als sales promotor stel je verkoop- en marketingplannen op voor een bedrijf en draag je zorg voor de uitvoering ervan. In de plannen geef je weer op wat voor manier de afzet van het bedrijf kan worden vergroot. Hierbij let je goed op de behoeften en eisen van potentiële afnemers. Je vult je werk grotendeels zelfstandig in, maar houdt wel rekening met het beleid van de directie van het bedrijf. Voor onderzoek naar de behoeften van consumenten en afnemers maak je regelmatig gebruik van marktonderzoeken en enquêtes. Hiermee verkrijg je meer informatie over wat afnemers belangrijk vinden en wat ze graag verbeterd zouden zien. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken adviseer je de directie om met een bepaald product te stoppen of juist een nieuw product te ontwikkelen. Ook denk je na over hoe je het koopgedrag van de afnemer kunt beïnvloeden. Dit alles zet je in een marketingplan. In het marketingplan staat ook wie de plannen moet uitvoeren en wanneer dit moet gebeuren. Als sales promotor bepaal je hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en maak je een budgetplan. Hiernaast doe je ook voorstellen voor bepaalde reclamecampagnes en andere acties die de verkoop van de producten kunnen stimuleren.

Inkoper
Inkoper

De inkoper van een bedrijf is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, het zoeken naar producten en diensten, het beoordelen van leveranciers en offertes en het begeleiden van het inkoopproces. Hierbij is het belangrijk dat de kosten voor het bedrijf zo laag mogelijk blijven. Als inkoper stel je in overleg vast welke producten precies ingekocht moeten worden en vervolgens zoek je hier de best passende leveranciers bij. Meestal selecteer je de leveranciers op basis van hun prijs-kwaliteitverhouding. Daarna is er ook nog ruimte voor onderhandeling. Eigenlijk is de inkoper een soort van tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de balans tussen het sluiten van de beste deal en het behouden van een goede relatie met de leverancier. Er is geen specifieke opleiding to inkoper. De meeste hbo- of wo-studies met een economische achtergrond bieden een goede basis. Je kunt hierbij denken aan opleidingen als Commerciële Economie, Logistiek en Economie, en International Business and Languages.

Intercedent
Intercedent

Een intercedent is iemand die bemiddelt tussen mensen die op zoek zijn naar werk en bedrijven die vacatures aanbieden. Je bent dus een soort matchmaker op de banenmarkt. Mensen komen naar jou toe met een verzoek om werk. Jij voert intake gesprekken met deze mensen en bespreekt hun wensen, ambities, opleidingen, en werkervaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een inschatting over wat voor beroep bij deze persoon zou passen en of er iets dergelijks aangeboden wordt. Je geeft hierbij ook advies aan jouw cliënten, je probeert met ze mee te denken over hun kansen op de arbeidsmarkt op langere termijn en of ze bijvoorbeeld door kunnen groeien in banen waarin ze geïnteresseerd zijn. Tijdens de gesprekken met potentiële (uitzend)krachten, informeer je hen goed over rechten en plichten op de werkvloer en de arbeidsovereenkomst. Je gaat op zoek naar bedrijven met passende vacatures en als het bedrijf en de persoon goed bij elkaar passen, stel je deze aan elkaar voor. Andersom geldt hetzelfde, je houdt contact met bedrijven en vraagt ze regelmatig of er interesse is in nieuw personeel. Je houdt ook contact met bedrijven om te vragen of ze tevreden zijn met de werknemers die jij aan hen hebt voorgesteld. Je bent tevens verantwoordelijk voor het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Verder draag je als intercedent zorg voor de nodige administratieve zaken: het zelfstandig opstellen van arbeidsovereenkomsten, het uitbetalen van de uitzendkrachten en het regelmatig nagaan of het klantenbestand nog op peil is behoren tot de taken van de intercedent. Als je intercedent wilt worden, is de meest logische studie de hbo opleiding Personeel en Arbeid of een studie in de richting van de Commerciële Economie of de Bedrijfskunde.

Projectontwikkelaar
Projectontwikkelaar

Als projectontwikkelaar heb je de leiding over het ontwikkelen van een bouwproject. Jij bent verantwoordelijk voor het organisatorische en financiële verloop van het project, je hebt de leiding over een projectteam, je controleert de voortgang van het project, bewaakt de kosten en onderhoudt de contacten met de directie en eventuele externe opdrachtgevers. Je maakt al in de voorbereidende fase deel van het project uit. Je schrijft een projectvoorstel, dat vervolgens door de directie moet worden goedgekeurd. Als deze akkoord gaat met het projectvoorstel, ga jij de medewerkers uitkiezen die volgens jou op grond van hun ervaring en deskundigheid het beste binnen het projectteam zullen passen. Je informeert de medewerkers over hun taken, de planning en het doel van het project. Daarna kunnen ze aan de slag. Jij bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en eventuele materialen. Ook bewaak je de financiën en ben je het centrale aanspreekpunt voor werknemers, directieleden en opdrachtgevers. Verder houd je een projectverslag bij, waarin je aan het einde ook conclusies en aanbevelingen opneemt. Als je projectontwikkelaar wilt worden, kun je het beste de hbo opleiding Vastgoed en Makelaardij doen.

Fondsenwerver
Fondsenwerver

Het werk van een fondsenwerver bestaat uit het vinden van sponsoren en donateurs voor verschillende organisaties en projecten. Veel mensen associëren het werk van een fondsenwerver met goede doelen. Steeds vaker hebben echter ook sportclubs of culturele instellingen behoefte aan extra geld naast hun overheidssubsidies. Een fondsenwerver probeert bij particulieren of bedrijven donaties of vaste sponsoring los te krijgen. Het is vaak een hele uitdaging om kapitaalkrachtige mensen te vinden die in een project durven te investeren. Een fondsenwerver legt de initiële contacten, werkt een plan uit en legt verantwoording af over de besteding van het geld. Daarnaast bestaat het werk uit het organiseren van allerlei soorten evenementen en activiteiten. Denk maar aan het organiseren van grote tv-acties voor goede doelen. Er zijn niet veel opleidingen die je direct opleiden tot fondsenwerver. Vaak is een hbo of wo opleiding in marketing of communicatie een vereiste, ook een relevant netwerk in de sector is erg belangrijk.

Technisch accountmanager
Technisch accountmanager

Als technisch accountmanager probeer je, net als een ‘gewone’ accountmanager, zoveel mogelijk nieuwe klanten te interesseren voor diensten en producten van het bedrijf waarbij je werkzaam bent. Je houdt de wensen van de klanten in de gaten, geeft informatie over de producten van het bedrijf en werft nieuwe klanten. Je bespreekt met klanten wat voor veranderingen zij in de toekomst zien voor hun bedrijf en probeert hierop in te spelen door de manier waarop jouw producten/diensten hierop aansluiten aan de klant uit te wijzen. Het grote verschil met een gewone accountmanager zit hem in het technische aspect: jij prijst de producten en diensten van jouw bedrijf aan door potentiële klanten op de technische voordelen te wijzen. Hierbij verdiep je je in de technische elementen die jouw producten en diensten zo bijzonder maken. Het beroep combineert dus een technisch inzicht met een commercieel terrein. Klanten zijn dus veelal mensen die op zoek zijn naar een technisch specialistisch product.

Verkoper
Verkoper

Een verkoper probeert een product of dienst aan een klant te verkopen. Hierbij kan het initiatief van de klant komen, zoals een verkoper in een mediawinkel. Het initiatief kan ook komen van de verkoper, bijvoorbeeld als hij langs de deuren gaat om een product aan de man te brengen. Een marktkoopman doet beide; hij reageert op de vraag van de klant, maar biedt ook zelf actief zijn producten aan door verschillende leuzen te roepen. Een verkoper is werkzaam binnen allerlei branches. De te verkopen producten kunnen variëren van advertenties tot vrachtwagens. Een verkoper voert gesprekken met klanten en onderhoudt de relatie met de klant. Een verkoper kan veel onderweg zijn, maar kan ook veel op kantoor werken. Een verkoper heeft vaak ook veel administratief werk.
Een verkoper moet zich eerst verdiepen in mogelijke klanten. Hij of zij kijkt wie eventueel belang zullen hebben bij het product of de dienst die de verkoper aanbiedt. Vervolgens voert de verkoper gesprekken met de klanten. In deze gesprekken moet de verkoper de klant overtuigen dat hij het product of de dienst moet kopen. Bij een positief resultaat wordt de bestelling opgemaakt en koopt de klant het product of de dienst. Vaak heeft de verkoper na afloop van de bestelling nog contact met de klant om te kijken of deze tevreden is en of er in de toekomst mogelijk dingen verbeterd moeten worden. Bij alle fasen heeft de verkoper ook administratieve taken te vervullen. Het is voor een verkoper erg belangrijk om de relatie met de klant te onderhouden. Immers, een tevreden klant is een potentiële nieuwe klant.
Om verkoper te worden hoef je geen specifieke opleiding te volgen. Maar voor een goede start kun je bijvoorbeeld denken aan de hbo opleiding Commerciële economie.

Contractmanager
Contractmanager

Een contractmanager, zoals de naam al suggereert, managet contracten. Dat betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor de inhoud van contracten en het naleven ervan. Een contractmanager regelt alles rond contracten: van het opstellen ervan tot het controleren van hoe ze worden nageleefd. In de beginfase houdt dat in dat je marktonderzoek doet, bekijkt welke aanbieders er zijn en wat een gunstige positie is voor het bedrijf waar je werkt. Vervolgens begint het opstellen van een contract en het onderhandelen erover. Dat onderhandelen doe je zowel met intern, binnen je bedrijf, als met externe partijen. Verder zorg je als het contract is afgesloten, dat het wordt nageleefd. Zo voorkom je dat je bedrijf, en je klant of opdrachtgever, krijgen wat ze verwachten. Het doel van duidelijk contractmanagement is dat kosten zo laag mogelijk blijven, en dat misverstanden en risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Kopersbegeleider
Kopersbegeleider

Als kopersbegeleider werk je bij een bouwbedrijf of projectontwikkelaar. Je helpt kopers van nieuwbouw met het vormgeven van hun huis of kantoor. Bij nieuwbouw zijn er vaak allerhande keuzes die aan de koper worden overgelaten: bijvoorbeeld wel of geen uitbouw, een kamer opdelen, een balkon of een dakkapel. De kopersbegeleider heeft de technische kennis om de voor- en nadelen in te kunnen schatten, en kan ook aangeven als een bepaalde wens van een koper niet uitvoerbaar is. Je stelt de contracten en offertes op, en houdt de administratie bij. Verder controleert de kopersbegeleider of alles inderdaad naar wens wordt gebouwd, en houd je de kopers op de hoogte. Je stemt de wensen van de kopers af met de bouwers, zodat ze er rekening mee kunnen houden in het opstellen van de planningen. Na afloop van de bouw rond je het contact netjes af, door met de kopers en de bouwers te evalueren.

Verkopers, inkopers, makelaars, intercedenten, importeurs en exporteurs

Makelaar

Als makelaar functioneer je als link tussen kopers en verkopers of huurders en verhuurders van onroerend goed. Hierbij heb jij een bemiddelende rol. Onder onroerend goed vallen woonhuizen, winkelruimten, bedrijfspanden en grond. Als je een bemiddeling succesvol hebt afgerond ontvang je een bepaald percentage van de koop- of huurprijs.

Selecteer dit beroep

Import- exportmanager

Als import- en exportmanager heb je de leiding over een bedrijf (of een afdeling van een bedrijf) dat zich bezig houdt met internationale handel. Als exportmanager ben je verantwoordelijk voor de inkoop van Nederlandse producten die je vervolgens doorverkoopt aan verschillende handelspartners. Als importmanager koop je in het buitenland producten waarvan je denkt dat ze het op de Nederlandse markt goed zullen doen.

Over het algemeen ben je als import- of exportmanager gespecialiseerd in één type product of branche. Je bent vaak vrij wat betreft de plaats waar je je producten koopt en verkoopt, als je je maar houdt aan de (wettelijke) regels en bepalingen over invoer en uitvoer. Je legt goede contacten met producenten en maakt afspraken over de prijs en leveringsvoorwaarden. Verder regel je dat het vervoer van de gekochte producten wordt geregeld, rekeningen worden betaald en afspraken worden nagekomen. Soms geef je ook leiding aan anderen, met name als je werkt voor een groot bedrijf en je niet alle taken zelf kunt uitvoeren.

Er is geen opleiding die je direct voorbereidt op dit beroep. Voor een goede basis zou je echter kunnen denken aan een opleiding als International Business and Languages, International Business of Economie.

Selecteer dit beroep

Accountmanager

Een accountmanager is de contactpersoon binnen een bedrijf voor klanten en opdrachtgevers. De taak van de accountmanager is hierbij het verkopen van producten of de dienstverlening van het bedrijf waar hij of zij voor werkt. Je denkt mee met de klanten en onderhoudt de relatie met (vaste) klanten en opdrachtgevers, die ‘accounts’ worden genoemd, en je wordt hierbij vaak ondersteund door een accountteam. Je houdt je bezig met de kenmerken en eigenschappen van de producten of diensten van je bedrijf en houdt de markt goed in de gaten om eventuele ontwikkelingen binnen jouw branche te kunnen verwerken in jouw eigen bedrijf. Eén van jouw taken is om de klanten advies te geven, dus is het belangrijk om te weten wat er speelt binnen jouw sector. Niet elke accountmanager heeft dezelfde verantwoordelijkheden; taken, bevoegdheden en doelstellingen van accountmanagers kunnen per organisatie verschillen.

Selecteer dit beroep

Sales promotor

Als sales promotor stel je verkoop- en marketingplannen op voor een bedrijf en draag je zorg voor de uitvoering ervan. In de plannen geef je weer op wat voor manier de afzet van het bedrijf kan worden vergroot. Hierbij let je goed op de behoeften en eisen van potentiële afnemers. Je vult je werk grotendeels zelfstandig in, maar houdt wel rekening met het beleid van de directie van het bedrijf. Voor onderzoek naar de behoeften van consumenten en afnemers maak je regelmatig gebruik van marktonderzoeken en enquêtes. Hiermee verkrijg je meer informatie over wat afnemers belangrijk vinden en wat ze graag verbeterd zouden zien. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken adviseer je de directie om met een bepaald product te stoppen of juist een nieuw product te ontwikkelen. Ook denk je na over hoe je het koopgedrag van de afnemer kunt beïnvloeden. Dit alles zet je in een marketingplan. In het marketingplan staat ook wie de plannen moet uitvoeren en wanneer dit moet gebeuren. Als sales promotor bepaal je hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en maak je een budgetplan. Hiernaast doe je ook voorstellen voor bepaalde reclamecampagnes en andere acties die de verkoop van de producten kunnen stimuleren.

Selecteer dit beroep

Inkoper

De inkoper van een bedrijf is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid, het zoeken naar producten en diensten, het beoordelen van leveranciers en offertes en het begeleiden van het inkoopproces. Hierbij is het belangrijk dat de kosten voor het bedrijf zo laag mogelijk blijven. Als inkoper stel je in overleg vast welke producten precies ingekocht moeten worden en vervolgens zoek je hier de best passende leveranciers bij. Meestal selecteer je de leveranciers op basis van hun prijs-kwaliteitverhouding. Daarna is er ook nog ruimte voor onderhandeling. Eigenlijk is de inkoper een soort van tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de balans tussen het sluiten van de beste deal en het behouden van een goede relatie met de leverancier. Er is geen specifieke opleiding to inkoper. De meeste hbo- of wo-studies met een economische achtergrond bieden een goede basis. Je kunt hierbij denken aan opleidingen als Commerciële Economie, Logistiek en Economie, en International Business and Languages.

Selecteer dit beroep

Intercedent

Een intercedent is iemand die bemiddelt tussen mensen die op zoek zijn naar werk en bedrijven die vacatures aanbieden. Je bent dus een soort matchmaker op de banenmarkt. Mensen komen naar jou toe met een verzoek om werk. Jij voert intake gesprekken met deze mensen en bespreekt hun wensen, ambities, opleidingen, en werkervaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een inschatting over wat voor beroep bij deze persoon zou passen en of er iets dergelijks aangeboden wordt. Je geeft hierbij ook advies aan jouw cliënten, je probeert met ze mee te denken over hun kansen op de arbeidsmarkt op langere termijn en of ze bijvoorbeeld door kunnen groeien in banen waarin ze geïnteresseerd zijn. Tijdens de gesprekken met potentiële (uitzend)krachten, informeer je hen goed over rechten en plichten op de werkvloer en de arbeidsovereenkomst. Je gaat op zoek naar bedrijven met passende vacatures en als het bedrijf en de persoon goed bij elkaar passen, stel je deze aan elkaar voor. Andersom geldt hetzelfde, je houdt contact met bedrijven en vraagt ze regelmatig of er interesse is in nieuw personeel. Je houdt ook contact met bedrijven om te vragen of ze tevreden zijn met de werknemers die jij aan hen hebt voorgesteld. Je bent tevens verantwoordelijk voor het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Verder draag je als intercedent zorg voor de nodige administratieve zaken: het zelfstandig opstellen van arbeidsovereenkomsten, het uitbetalen van de uitzendkrachten en het regelmatig nagaan of het klantenbestand nog op peil is behoren tot de taken van de intercedent. Als je intercedent wilt worden, is de meest logische studie de hbo opleiding Personeel en Arbeid of een studie in de richting van de Commerciële Economie of de Bedrijfskunde.

Selecteer dit beroep

Projectontwikkelaar

Als projectontwikkelaar heb je de leiding over het ontwikkelen van een bouwproject. Jij bent verantwoordelijk voor het organisatorische en financiële verloop van het project, je hebt de leiding over een projectteam, je controleert de voortgang van het project, bewaakt de kosten en onderhoudt de contacten met de directie en eventuele externe opdrachtgevers. Je maakt al in de voorbereidende fase deel van het project uit. Je schrijft een projectvoorstel, dat vervolgens door de directie moet worden goedgekeurd. Als deze akkoord gaat met het projectvoorstel, ga jij de medewerkers uitkiezen die volgens jou op grond van hun ervaring en deskundigheid het beste binnen het projectteam zullen passen. Je informeert de medewerkers over hun taken, de planning en het doel van het project. Daarna kunnen ze aan de slag. Jij bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en eventuele materialen. Ook bewaak je de financiën en ben je het centrale aanspreekpunt voor werknemers, directieleden en opdrachtgevers. Verder houd je een projectverslag bij, waarin je aan het einde ook conclusies en aanbevelingen opneemt. Als je projectontwikkelaar wilt worden, kun je het beste de hbo opleiding Vastgoed en Makelaardij doen.

Selecteer dit beroep

Fondsenwerver

Het werk van een fondsenwerver bestaat uit het vinden van sponsoren en donateurs voor verschillende organisaties en projecten. Veel mensen associëren het werk van een fondsenwerver met goede doelen. Steeds vaker hebben echter ook sportclubs of culturele instellingen behoefte aan extra geld naast hun overheidssubsidies. Een fondsenwerver probeert bij particulieren of bedrijven donaties of vaste sponsoring los te krijgen. Het is vaak een hele uitdaging om kapitaalkrachtige mensen te vinden die in een project durven te investeren. Een fondsenwerver legt de initiële contacten, werkt een plan uit en legt verantwoording af over de besteding van het geld. Daarnaast bestaat het werk uit het organiseren van allerlei soorten evenementen en activiteiten. Denk maar aan het organiseren van grote tv-acties voor goede doelen. Er zijn niet veel opleidingen die je direct opleiden tot fondsenwerver. Vaak is een hbo of wo opleiding in marketing of communicatie een vereiste, ook een relevant netwerk in de sector is erg belangrijk.

Selecteer dit beroep

Technisch accountmanager

Als technisch accountmanager probeer je, net als een ‘gewone’ accountmanager, zoveel mogelijk nieuwe klanten te interesseren voor diensten en producten van het bedrijf waarbij je werkzaam bent. Je houdt de wensen van de klanten in de gaten, geeft informatie over de producten van het bedrijf en werft nieuwe klanten. Je bespreekt met klanten wat voor veranderingen zij in de toekomst zien voor hun bedrijf en probeert hierop in te spelen door de manier waarop jouw producten/diensten hierop aansluiten aan de klant uit te wijzen. Het grote verschil met een gewone accountmanager zit hem in het technische aspect: jij prijst de producten en diensten van jouw bedrijf aan door potentiële klanten op de technische voordelen te wijzen. Hierbij verdiep je je in de technische elementen die jouw producten en diensten zo bijzonder maken. Het beroep combineert dus een technisch inzicht met een commercieel terrein. Klanten zijn dus veelal mensen die op zoek zijn naar een technisch specialistisch product.

Selecteer dit beroep

Verkoper

Een verkoper probeert een product of dienst aan een klant te verkopen. Hierbij kan het initiatief van de klant komen, zoals een verkoper in een mediawinkel. Het initiatief kan ook komen van de verkoper, bijvoorbeeld als hij langs de deuren gaat om een product aan de man te brengen. Een marktkoopman doet beide; hij reageert op de vraag van de klant, maar biedt ook zelf actief zijn producten aan door verschillende leuzen te roepen. Een verkoper is werkzaam binnen allerlei branches. De te verkopen producten kunnen variëren van advertenties tot vrachtwagens. Een verkoper voert gesprekken met klanten en onderhoudt de relatie met de klant. Een verkoper kan veel onderweg zijn, maar kan ook veel op kantoor werken. Een verkoper heeft vaak ook veel administratief werk.
Een verkoper moet zich eerst verdiepen in mogelijke klanten. Hij of zij kijkt wie eventueel belang zullen hebben bij het product of de dienst die de verkoper aanbiedt. Vervolgens voert de verkoper gesprekken met de klanten. In deze gesprekken moet de verkoper de klant overtuigen dat hij het product of de dienst moet kopen. Bij een positief resultaat wordt de bestelling opgemaakt en koopt de klant het product of de dienst. Vaak heeft de verkoper na afloop van de bestelling nog contact met de klant om te kijken of deze tevreden is en of er in de toekomst mogelijk dingen verbeterd moeten worden. Bij alle fasen heeft de verkoper ook administratieve taken te vervullen. Het is voor een verkoper erg belangrijk om de relatie met de klant te onderhouden. Immers, een tevreden klant is een potentiële nieuwe klant.
Om verkoper te worden hoef je geen specifieke opleiding te volgen. Maar voor een goede start kun je bijvoorbeeld denken aan de hbo opleiding Commerciële economie.

Selecteer dit beroep

Contractmanager

Een contractmanager, zoals de naam al suggereert, managet contracten. Dat betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor de inhoud van contracten en het naleven ervan. Een contractmanager regelt alles rond contracten: van het opstellen ervan tot het controleren van hoe ze worden nageleefd. In de beginfase houdt dat in dat je marktonderzoek doet, bekijkt welke aanbieders er zijn en wat een gunstige positie is voor het bedrijf waar je werkt. Vervolgens begint het opstellen van een contract en het onderhandelen erover. Dat onderhandelen doe je zowel met intern, binnen je bedrijf, als met externe partijen. Verder zorg je als het contract is afgesloten, dat het wordt nageleefd. Zo voorkom je dat je bedrijf, en je klant of opdrachtgever, krijgen wat ze verwachten. Het doel van duidelijk contractmanagement is dat kosten zo laag mogelijk blijven, en dat misverstanden en risico’s zoveel mogelijk worden vermeden.

Selecteer dit beroep

Kopersbegeleider

Als kopersbegeleider werk je bij een bouwbedrijf of projectontwikkelaar. Je helpt kopers van nieuwbouw met het vormgeven van hun huis of kantoor. Bij nieuwbouw zijn er vaak allerhande keuzes die aan de koper worden overgelaten: bijvoorbeeld wel of geen uitbouw, een kamer opdelen, een balkon of een dakkapel. De kopersbegeleider heeft de technische kennis om de voor- en nadelen in te kunnen schatten, en kan ook aangeven als een bepaalde wens van een koper niet uitvoerbaar is. Je stelt de contracten en offertes op, en houdt de administratie bij. Verder controleert de kopersbegeleider of alles inderdaad naar wens wordt gebouwd, en houd je de kopers op de hoogte. Je stemt de wensen van de kopers af met de bouwers, zodat ze er rekening mee kunnen houden in het opstellen van de planningen. Na afloop van de bouw rond je het contact netjes af, door met de kopers en de bouwers te evalueren.

Selecteer dit beroep