Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact
Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Elektrotechnici, meet- en regeltechnici
Elektrotechnici, meet- en regeltechnici

Wie werkt als elektrotechnisch ingenieur kan verschillende functies vervullen. Enkele voorbeelden zijn onderzoeker, research and development engineer, adviseur, projectleider en softwareontwikkelaar. Wat voor functie je ook uitoefent, je zal in alle gevallen werken met elektrotechnische hulpmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan communicatiemiddelen maar ook aan ziekenhuis- en energieapparatuur.

Een meet- en regeltechnicus houdt toezicht op grote technische installaties in de industrie. Je controleert alle meet- en regelsystemen en stelt deze bij. Als er een technisch probleem optreedt, bij jij er als eerste bij en zorg je dat het productieproces zich zo snel mogelijk weer kan hervatten. Ook kun je nieuwe systemen of onderdelen gaan ontwikkelen, of een adviserende functie innemen binnen het bedrijf.

Hardware engineers, netwerkbeheerders en systeembeheerders
Hardware engineers, netwerkbeheerders en systeembeheerders

Deze beroepen zijn uitvoerende en adviserende functies binnen de ICT. Vooral netwerk- en systeembeheerders hebben dagelijks veel praktische taken, zoals het installeren van apparatuur en programma’s, het oplossen van storingen en het vernieuwen van computersystemen. Gebruikers moeten worden geïnstrueerd over het gebruik van het systeem en servers en netwerken moeten dag in dag uit goed worden beheerd en gecontroleerd.

Hardware engineers houden zich niet met het beheer, maar juist met het ontwerp van een computersysteem bezig. Zij ontwerpen bijvoorbeeld randapparatuur of elektrotechnische machines, die gebruikt worden in de industrie of de gezondheidszorg. Hier gaat veel onderzoek, ontwerp en testen aan vooraf. Zo probeert de hardware engineer steeds slimmere producten te ontwikkelen. Een specialisatie binnen de studie (technische) informatica is hoe dan ook een goede start.

ICT adviseurs, ERP consultants
ICT adviseurs, ERP consultants

n deze beroepen speelt vooral adviseren een centrale rol. Als ICT-consultant ben je namelijk de brug tussen IT-specialisten en het management. De directie moet besluiten nemen over de computersystemen, maar beschikt vaak niet over de technisch specialistische kennis om hier goed over te kunnen oordelen. Daarom vragen zij consultants met verstand van zaken om een advies uit te brengen. Zij zoeken de kwestie uit en vertalen specialistische issues naar begrijpelijke taal.

IT-auditors hebben een vergelijkbare baan, maar houden zich specifiek bezig met het beoordelen van automatiseringsprocessen. Wat werkt goed, en wat kan beter? De IT binnen de organisatie wordt nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd. Daarna brengt de auditor verslag uit aan de klant of het management.

Een andere specialisme binnen de IT-consultancy is de ERP (Enterprise Resource Planning). Deze afkorting staat voor software die veel (grote) bedrijven gebruiken om al hun processen in te organiseren. Het zijn meestal grote en ingewikkelde systemen, die vaak zijn aangepast aan het bedrijf. ERP-professionals stoppen veel energie in het optimaliseren van deze software. Ook geven ze advies, zodat de systemen zo optimaal mogelijk functioneren.

Programmeurs, systeemontwerpers en informatie-analisten
Programmeurs, systeemontwerpers en informatie-analisten

In deze IT-beroepen draait het om het ontwerp en het gebruik van informatiesystemen en computerprogramma’s. ‘Informatiesystemen’ hebben vaak te maken met databases. Alle grote organisaties hebben te maken met een enorme hoeveelheid informatie (over klanten, leveranciers of gebruikers), die opgeslagen moet worden en goed moet worden beheerd.

Het ontwerp begint bij informatieanalisten. Zij hebben de taak om de gegevensstromen binnen een bedrijf te analyseren en te bekijken wat er beter moet en hoe dit kan. Samen met systeemontwerpers werken zij aan slimme combinaties tussen hard- en software. De computerprogramma’s worden ontworpen door software engineers en programmeurs, die bekijken wat de klant wil en dit omzetten in een applicatie.

Als het systeem af is, werken database administrators aan de inrichting en het beheer van alle informatie. Zo kunnen gebruikers snel bij de data die ze nodig hebben. Een meer specifiek voorbeeld van het nut van databases bewijst het beroep van de bio-informaticus, die grote hoeveelheden data analyseert om medische gegevens te analyseren.

Webdesigners en game designers
Webdesigners en game designers

Deze beroepen gaan uiteraard om één ding: design. Als game designer ben je in feite een breed ontwikkelde ICT-expert. Maar ook kun je je specialiseren, tot bijvoorbeeld programmeur of grafisch ontwerper. Je werkt samen in een team om een game te produceren: hier gaat een lange periode van brainstormen, tekenen, programmeren en testen aan vooraf.

Een webdesigner moet ook zowel kunnen programmeren als ontwerpen. Daarbij is een technisch inzicht en een creatieve instelling van belang. Je houdt zo goed mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever en zet deze om in een goede en passende website. Een mooie lay-out is daarbij even belangrijk als de gebruiksvriendelijkheid.

ICT'ers en elektrotechnici

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Selecteer deze beroepensector

Elektrotechnici, meet- en regeltechnici

Wie werkt als elektrotechnisch ingenieur kan verschillende functies vervullen. Enkele voorbeelden zijn onderzoeker, research and development engineer, adviseur, projectleider en softwareontwikkelaar. Wat voor functie je ook uitoefent, je zal in alle gevallen werken met elektrotechnische hulpmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan communicatiemiddelen maar ook aan ziekenhuis- en energieapparatuur.

Een meet- en regeltechnicus houdt toezicht op grote technische installaties in de industrie. Je controleert alle meet- en regelsystemen en stelt deze bij. Als er een technisch probleem optreedt, bij jij er als eerste bij en zorg je dat het productieproces zich zo snel mogelijk weer kan hervatten. Ook kun je nieuwe systemen of onderdelen gaan ontwikkelen, of een adviserende functie innemen binnen het bedrijf.

Selecteer deze beroepensector

Hardware engineers, netwerkbeheerders en systeembeheerders

Deze beroepen zijn uitvoerende en adviserende functies binnen de ICT. Vooral netwerk- en systeembeheerders hebben dagelijks veel praktische taken, zoals het installeren van apparatuur en programma’s, het oplossen van storingen en het vernieuwen van computersystemen. Gebruikers moeten worden geïnstrueerd over het gebruik van het systeem en servers en netwerken moeten dag in dag uit goed worden beheerd en gecontroleerd.

Hardware engineers houden zich niet met het beheer, maar juist met het ontwerp van een computersysteem bezig. Zij ontwerpen bijvoorbeeld randapparatuur of elektrotechnische machines, die gebruikt worden in de industrie of de gezondheidszorg. Hier gaat veel onderzoek, ontwerp en testen aan vooraf. Zo probeert de hardware engineer steeds slimmere producten te ontwikkelen. Een specialisatie binnen de studie (technische) informatica is hoe dan ook een goede start.

Selecteer deze beroepensector

ICT adviseurs, ERP consultants

n deze beroepen speelt vooral adviseren een centrale rol. Als ICT-consultant ben je namelijk de brug tussen IT-specialisten en het management. De directie moet besluiten nemen over de computersystemen, maar beschikt vaak niet over de technisch specialistische kennis om hier goed over te kunnen oordelen. Daarom vragen zij consultants met verstand van zaken om een advies uit te brengen. Zij zoeken de kwestie uit en vertalen specialistische issues naar begrijpelijke taal.

IT-auditors hebben een vergelijkbare baan, maar houden zich specifiek bezig met het beoordelen van automatiseringsprocessen. Wat werkt goed, en wat kan beter? De IT binnen de organisatie wordt nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd. Daarna brengt de auditor verslag uit aan de klant of het management.

Een andere specialisme binnen de IT-consultancy is de ERP (Enterprise Resource Planning). Deze afkorting staat voor software die veel (grote) bedrijven gebruiken om al hun processen in te organiseren. Het zijn meestal grote en ingewikkelde systemen, die vaak zijn aangepast aan het bedrijf. ERP-professionals stoppen veel energie in het optimaliseren van deze software. Ook geven ze advies, zodat de systemen zo optimaal mogelijk functioneren.

Selecteer deze beroepensector

Programmeurs, systeemontwerpers en informatie-analisten

In deze IT-beroepen draait het om het ontwerp en het gebruik van informatiesystemen en computerprogramma’s. ‘Informatiesystemen’ hebben vaak te maken met databases. Alle grote organisaties hebben te maken met een enorme hoeveelheid informatie (over klanten, leveranciers of gebruikers), die opgeslagen moet worden en goed moet worden beheerd.

Het ontwerp begint bij informatieanalisten. Zij hebben de taak om de gegevensstromen binnen een bedrijf te analyseren en te bekijken wat er beter moet en hoe dit kan. Samen met systeemontwerpers werken zij aan slimme combinaties tussen hard- en software. De computerprogramma’s worden ontworpen door software engineers en programmeurs, die bekijken wat de klant wil en dit omzetten in een applicatie.

Als het systeem af is, werken database administrators aan de inrichting en het beheer van alle informatie. Zo kunnen gebruikers snel bij de data die ze nodig hebben. Een meer specifiek voorbeeld van het nut van databases bewijst het beroep van de bio-informaticus, die grote hoeveelheden data analyseert om medische gegevens te analyseren.

Selecteer deze beroepensector

Webdesigners en game designers

Deze beroepen gaan uiteraard om één ding: design. Als game designer ben je in feite een breed ontwikkelde ICT-expert. Maar ook kun je je specialiseren, tot bijvoorbeeld programmeur of grafisch ontwerper. Je werkt samen in een team om een game te produceren: hier gaat een lange periode van brainstormen, tekenen, programmeren en testen aan vooraf.

Een webdesigner moet ook zowel kunnen programmeren als ontwerpen. Daarbij is een technisch inzicht en een creatieve instelling van belang. Je houdt zo goed mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever en zet deze om in een goede en passende website. Een mooie lay-out is daarbij even belangrijk als de gebruiksvriendelijkheid.

Selecteer deze beroepensector