Software Engineer
Software Engineer

Een software engineer ontwikkelt computerprogramma’s en houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van applicaties. Hierbij werk je samen met de klant en collega’s en probeer je een zo compleet mogelijk programma te creëren dat voldoet aan de wensen van de klant. Jij ontwikkelt de technische aspecten van de productvraag van de kanten. Je analyseert de wensen en de behoeften van de eindgebruikers. Een product moet namelijk niet alleen technisch goed zijn maar ook gebruiksvriendelijk. Hierna stel je de specificaties op voor het type software dat je zal gaan ontwikkelen. Je maakt hierbij gebruik van technische modellen en protocollen. De technische modellen vormen de basis voor de software. Deze worden uiteindelijk door middel van programmeren verder ontwikkeld. Dit kun je als software engineer zelf doen maar dit kan ook gedelegeerd worden aan een collega. Als de software eenmaal klaar is, wordt deze nog aan grondige tests onderworpen voordat het uiteindelijk bij de opdrachtgever terechtkomt. Hier ben jij, als software engineer, ook verantwoordelijk voor. De software engineer documenteert ook alle belangrijke informatie, zodat anderen de software goed kunnen leren gebruiken en zo nodig ook aanpassingen kunnen maken aan de software. Als laatste zorgt de software engineer ervoor dat de software op een goede manier in het bestaande informatiesysteem wordt geïmplementeerd. Om dit beroep te kunnen uitoefenen, moet je eerst Informatica studeren op hbo op wo niveau, met een specialisatie in Software Engineering.

Bio-informaticus
Bio-informaticus

Een bio-informaticus is een bioloog die met behulp van computerprogramma’s probeert nieuwe inzichten te verkrijgen op biologisch, chemisch en medisch gebied. Door kennis uit de informatica toe te passen op medische data helpt de bio-informaticus mee om bijvoorbeeld de oorzaak van een ziekte te ontdekken. Een bio-informaticus staat zelf niet in het laboratorium. Hij of zij gebruikt voornamelijk computers waarmee hij enorme hoeveelheden medische gegevens analyseert. De bio-informaticus koppelt bijvoorbeeld een aantal bestanden uit centrale databanken aan elkaar en laat de computer vervolgens een aantal complexe zoekopdrachten uitvoeren. De bio-informaticus wordt in de eerste plaats opgeleid tot bioloog. Biologische kennis is namelijk essentieel om de data te kunnen analyseren. Daarnaast is een bio-informaticus ook opgeleid in de statistiek en complexe software.

Database administrator
Database administrator

Een database administrator (dba) of database beheerder is een veel voorkomende functie binnen de ICT. Dba’ers zijn vooral werkzaam bij organisaties die te maken hebben met de opslag en bewerking van grote hoeveelheden informatiegegevens. Wat een systeembeheerder is voor de beschikbaarheid van de technische omgeving en systeemsoftware, is op een net wat hoger niveau de database administrator verantwoordelijk voor de gegevensopslag. Oracle is een van de bekendste leveranciers van tools waarmee databases kunnen worden opgezet en beheerd.

Programmeur
Programmeur

Als programmeur maak je computerprogramma’s en pas je bestaande computerprogramma’s aan. Je zet een ontwerp van de systeemontwikkeling om in computertaal. Hiervoor gebruik je documentatiemateriaal om de opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Als de opdracht voltooid is, test je het gemaakte programma op programmeerfouten. Je voert het programma in en onderhoudt het. Je werkt met één of meerdere programmeertalen. Naast deze specifieke technische werkzaamheden, zijn de opdrachten van een programmeur zeer wisselend. Je werkt als programmeur vaak op projectbasis. De ene keer kun je dus bijdragen aan de ontwikkeling van een geheel nieuw programma en de andere keer verbeter je bestaande computerprogramma’s. Je kunt programmeur worden door een opleiding Informatica op hbo of wo niveau te volgen.

Technisch informaticus
Technisch informaticus

Een technisch informaticus verbindt de computerwetenschap met techniek. Een technisch informaticus bedenkt technische informatiesystemen als oplossingen voor gecompliceerde problemen. De problemen waarvoor de technisch informaticus een oplossing zoekt kunnen uit heel verschillende werkvelden komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om boerderijautomatisering, het ontwikkelen van een sms-systeem, het uitzenden van televisie via internet of logistieke systemen voor transportbedrijven. Vaak gaat het om het ontwikkelen van software voor in machines. Dagelijkse voorbeelden zijn printers, auto’s of afwasmachines. Een technisch informaticus moet altijd rekening houden met de vraag of zijn technische ontwerpen veilig en duurzaam zijn en ook voldoen aan juridische en ethische normen. Het kan ook gaan om het ontwerpen van technische processen zoals een ‘groene golf’ in het verkeer of de werking van een lift. Een technisch informaticus ontwerpt, programmeert en test dergelijke complexe software. Voor dit beroep is de opleiding (hbo of wo) Technische Informatica de meest logische keuze.

Systeemontwerper
Systeemontwerper

Als systeemontwerper ontwerp je een informatiesysteem dat voldoet aan de wensen en behoeftes van de gebruiker. Er wordt dus meestal in opdracht van een klant gewerkt. De systeemontwerper spreekt daarom met de toekomstige gebruiker om de wensen te inventariseren om deze te integreren in het systeem. Hierna maak je een ontwerp voor het informatiesysteem. Dit ontwerp is gebonden aan een budget en moet voldoen aan bepaalde normen van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Hierna wordt de benodigde software en hardware binnengebracht en geïmplementeerd in het systeem. Als het systeem klaar is, is het alleen nog maar een kwestie van onderhouden, updaten en aanpassen. Dit wordt overigens niet door de systeembeheerder gedaan, maar later door het bedrijf zelf.

Informatieanalist
Informatieanalist

Informatieanalist is een ICT beroep waarbij het analyseren van informatie- of gegevensstromen van bedrijfsprocessen centraal staat. Hierbij vormt het datamodel meestal het hart van het werk van de informatieanalist. Het datamodel is de beschrijving van de verschillende informatieobjecten en hun onderlinge relaties. Als je bijvoorbeeld voor een internetbedrijf een systeem voor gebruikersregistratie wilt maken, dan probeer je tot een heldere definitie van een ‘gebruiker’ te komen. Met registratie van voor- en achternaam ben je er niet, want er zijn meerdere personen die Peter de Vries kunnen heten. Het e-mailadres van een gebruiker wordt vaak gekozen als ‘uniek’ element voor gebruikersregistratie, maar een persoon kan ook verschillende e-mailadressen hebben. Voor de informatieanalist is het de kunst om tot een goed datamodel te komen, waarbij dus ook rekening gehouden wordt met verschillende eisen en wensen en het liefst ook nog met realistische ontwikkelingen van een bedrijf. Een te bouwen informatiesysteem moet ten minste vijf à tien jaar meekunnen en mag niet te ingewikkeld worden, anders zal niemand er mee willen werken en zullen de ontwikkelingskosten nodeloos hoog worden. In veel gevallen zal de functie van informatieanalist gecombineerd worden met die van systeemontwikkelaar. Een ervaren systeemontwikkelaar doet vooraf de informatieanalyse en zal zelf ook delen van het systeem programmeren. Als je alleen informatieanalyse verricht, dan heet je functie vaak ook Business Analist.

Als je informatieanalist wilt worden dan is de meest voor de handliggende studie Informatica, Technische informatica of een van de vele informatica varianten die er zijn. Op de middelbare school is een keuze voor het profiel Natuur en techniek het meest voor de hand liggend.

Data scientist
Data scientist

Data scientists werken met big data, dat wil zeggen met grote hoeveelheden digitale gegevens. Hun taak is het omzetten van cijfers in bruikbare modellen, voorspellingen en verbanden. Je analyseert data maar je moet ook kunnen bepalen wat nuttige informatie is. Als data scientist ga je daarom in gesprek met opdrachtgevers, bijvoorbeeld managers en overheden. Je moet niet alleen kunnen programmeren, ook het duidelijk rapporteren van je inzichten is heel belangrijk. Soms analyseer je zelf dat je een markt of een bedrijf om inzicht te krijgen in de actuele problemen.

Tester
Tester

Als tester test je softwaresystemen. Dat betekent niet alleen kijken of alles werkt voor de gebruiker, maar ook het opsporen van fouten, bugs en veiligheidsrisico’s. Afhankelijk van je functie ben je zelf ook verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van de tests. Meestal zijn de tests zelf geautomatiseerd: het is jouw taak deze automatische tests te schrijven, of bestaande tests te verbeteren. Daarnaast evalueer je hoe de tests verlopen zijn, welke problemen je tegenkwam, en rapporteer je deze ervaringen aan je team. Je werkt meestal samen in een team, vaak met veel buitenlandse collega’s. Soms kunnen je dagen hectisch zijn, want projecten hebben deadlines.

Applicatieontwikkelaar
Applicatieontwikkelaar

Applicaties zijn programma’s voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Dat kan heel divers zijn, van financiële apps tot tekstverwerkers op een PC. Als applicatieontwikkelaar ontwerp je deze programma’s, of delen ervan, en zorg je voor het onderhoud. Het werk bestaat vooral uit programmeren, maar afhankelijk van je opleiding kan de nadruk wisselen: sommige applicatieontwikkelaars bedenken nieuwe concepten, andere houden zich meer bezig met veiligheid van apps.

Programmeurs, systeemontwerpers en informatie-analisten

Software Engineer

Een software engineer ontwikkelt computerprogramma’s en houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van applicaties. Hierbij werk je samen met de klant en collega’s en probeer je een zo compleet mogelijk programma te creëren dat voldoet aan de wensen van de klant. Jij ontwikkelt de technische aspecten van de productvraag van de kanten. Je analyseert de wensen en de behoeften van de eindgebruikers. Een product moet namelijk niet alleen technisch goed zijn maar ook gebruiksvriendelijk. Hierna stel je de specificaties op voor het type software dat je zal gaan ontwikkelen. Je maakt hierbij gebruik van technische modellen en protocollen. De technische modellen vormen de basis voor de software. Deze worden uiteindelijk door middel van programmeren verder ontwikkeld. Dit kun je als software engineer zelf doen maar dit kan ook gedelegeerd worden aan een collega. Als de software eenmaal klaar is, wordt deze nog aan grondige tests onderworpen voordat het uiteindelijk bij de opdrachtgever terechtkomt. Hier ben jij, als software engineer, ook verantwoordelijk voor. De software engineer documenteert ook alle belangrijke informatie, zodat anderen de software goed kunnen leren gebruiken en zo nodig ook aanpassingen kunnen maken aan de software. Als laatste zorgt de software engineer ervoor dat de software op een goede manier in het bestaande informatiesysteem wordt geïmplementeerd. Om dit beroep te kunnen uitoefenen, moet je eerst Informatica studeren op hbo op wo niveau, met een specialisatie in Software Engineering.

Selecteer dit beroep

Bio-informaticus

Een bio-informaticus is een bioloog die met behulp van computerprogramma’s probeert nieuwe inzichten te verkrijgen op biologisch, chemisch en medisch gebied. Door kennis uit de informatica toe te passen op medische data helpt de bio-informaticus mee om bijvoorbeeld de oorzaak van een ziekte te ontdekken. Een bio-informaticus staat zelf niet in het laboratorium. Hij of zij gebruikt voornamelijk computers waarmee hij enorme hoeveelheden medische gegevens analyseert. De bio-informaticus koppelt bijvoorbeeld een aantal bestanden uit centrale databanken aan elkaar en laat de computer vervolgens een aantal complexe zoekopdrachten uitvoeren. De bio-informaticus wordt in de eerste plaats opgeleid tot bioloog. Biologische kennis is namelijk essentieel om de data te kunnen analyseren. Daarnaast is een bio-informaticus ook opgeleid in de statistiek en complexe software.

Selecteer dit beroep

Database administrator

Een database administrator (dba) of database beheerder is een veel voorkomende functie binnen de ICT. Dba’ers zijn vooral werkzaam bij organisaties die te maken hebben met de opslag en bewerking van grote hoeveelheden informatiegegevens. Wat een systeembeheerder is voor de beschikbaarheid van de technische omgeving en systeemsoftware, is op een net wat hoger niveau de database administrator verantwoordelijk voor de gegevensopslag. Oracle is een van de bekendste leveranciers van tools waarmee databases kunnen worden opgezet en beheerd.

Selecteer dit beroep

Programmeur

Als programmeur maak je computerprogramma’s en pas je bestaande computerprogramma’s aan. Je zet een ontwerp van de systeemontwikkeling om in computertaal. Hiervoor gebruik je documentatiemateriaal om de opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Als de opdracht voltooid is, test je het gemaakte programma op programmeerfouten. Je voert het programma in en onderhoudt het. Je werkt met één of meerdere programmeertalen. Naast deze specifieke technische werkzaamheden, zijn de opdrachten van een programmeur zeer wisselend. Je werkt als programmeur vaak op projectbasis. De ene keer kun je dus bijdragen aan de ontwikkeling van een geheel nieuw programma en de andere keer verbeter je bestaande computerprogramma’s. Je kunt programmeur worden door een opleiding Informatica op hbo of wo niveau te volgen.

Selecteer dit beroep

Technisch informaticus

Een technisch informaticus verbindt de computerwetenschap met techniek. Een technisch informaticus bedenkt technische informatiesystemen als oplossingen voor gecompliceerde problemen. De problemen waarvoor de technisch informaticus een oplossing zoekt kunnen uit heel verschillende werkvelden komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om boerderijautomatisering, het ontwikkelen van een sms-systeem, het uitzenden van televisie via internet of logistieke systemen voor transportbedrijven. Vaak gaat het om het ontwikkelen van software voor in machines. Dagelijkse voorbeelden zijn printers, auto’s of afwasmachines. Een technisch informaticus moet altijd rekening houden met de vraag of zijn technische ontwerpen veilig en duurzaam zijn en ook voldoen aan juridische en ethische normen. Het kan ook gaan om het ontwerpen van technische processen zoals een ‘groene golf’ in het verkeer of de werking van een lift. Een technisch informaticus ontwerpt, programmeert en test dergelijke complexe software. Voor dit beroep is de opleiding (hbo of wo) Technische Informatica de meest logische keuze.

Selecteer dit beroep

Systeemontwerper

Als systeemontwerper ontwerp je een informatiesysteem dat voldoet aan de wensen en behoeftes van de gebruiker. Er wordt dus meestal in opdracht van een klant gewerkt. De systeemontwerper spreekt daarom met de toekomstige gebruiker om de wensen te inventariseren om deze te integreren in het systeem. Hierna maak je een ontwerp voor het informatiesysteem. Dit ontwerp is gebonden aan een budget en moet voldoen aan bepaalde normen van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Hierna wordt de benodigde software en hardware binnengebracht en geïmplementeerd in het systeem. Als het systeem klaar is, is het alleen nog maar een kwestie van onderhouden, updaten en aanpassen. Dit wordt overigens niet door de systeembeheerder gedaan, maar later door het bedrijf zelf.

Selecteer dit beroep

Informatieanalist

Informatieanalist is een ICT beroep waarbij het analyseren van informatie- of gegevensstromen van bedrijfsprocessen centraal staat. Hierbij vormt het datamodel meestal het hart van het werk van de informatieanalist. Het datamodel is de beschrijving van de verschillende informatieobjecten en hun onderlinge relaties. Als je bijvoorbeeld voor een internetbedrijf een systeem voor gebruikersregistratie wilt maken, dan probeer je tot een heldere definitie van een ‘gebruiker’ te komen. Met registratie van voor- en achternaam ben je er niet, want er zijn meerdere personen die Peter de Vries kunnen heten. Het e-mailadres van een gebruiker wordt vaak gekozen als ‘uniek’ element voor gebruikersregistratie, maar een persoon kan ook verschillende e-mailadressen hebben. Voor de informatieanalist is het de kunst om tot een goed datamodel te komen, waarbij dus ook rekening gehouden wordt met verschillende eisen en wensen en het liefst ook nog met realistische ontwikkelingen van een bedrijf. Een te bouwen informatiesysteem moet ten minste vijf à tien jaar meekunnen en mag niet te ingewikkeld worden, anders zal niemand er mee willen werken en zullen de ontwikkelingskosten nodeloos hoog worden. In veel gevallen zal de functie van informatieanalist gecombineerd worden met die van systeemontwikkelaar. Een ervaren systeemontwikkelaar doet vooraf de informatieanalyse en zal zelf ook delen van het systeem programmeren. Als je alleen informatieanalyse verricht, dan heet je functie vaak ook Business Analist.

Als je informatieanalist wilt worden dan is de meest voor de handliggende studie Informatica, Technische informatica of een van de vele informatica varianten die er zijn. Op de middelbare school is een keuze voor het profiel Natuur en techniek het meest voor de hand liggend.

Selecteer dit beroep

Data scientist

Data scientists werken met big data, dat wil zeggen met grote hoeveelheden digitale gegevens. Hun taak is het omzetten van cijfers in bruikbare modellen, voorspellingen en verbanden. Je analyseert data maar je moet ook kunnen bepalen wat nuttige informatie is. Als data scientist ga je daarom in gesprek met opdrachtgevers, bijvoorbeeld managers en overheden. Je moet niet alleen kunnen programmeren, ook het duidelijk rapporteren van je inzichten is heel belangrijk. Soms analyseer je zelf dat je een markt of een bedrijf om inzicht te krijgen in de actuele problemen.

Selecteer dit beroep

Tester

Als tester test je softwaresystemen. Dat betekent niet alleen kijken of alles werkt voor de gebruiker, maar ook het opsporen van fouten, bugs en veiligheidsrisico’s. Afhankelijk van je functie ben je zelf ook verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van de tests. Meestal zijn de tests zelf geautomatiseerd: het is jouw taak deze automatische tests te schrijven, of bestaande tests te verbeteren. Daarnaast evalueer je hoe de tests verlopen zijn, welke problemen je tegenkwam, en rapporteer je deze ervaringen aan je team. Je werkt meestal samen in een team, vaak met veel buitenlandse collega’s. Soms kunnen je dagen hectisch zijn, want projecten hebben deadlines.

Selecteer dit beroep

Applicatieontwikkelaar

Applicaties zijn programma’s voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Dat kan heel divers zijn, van financiële apps tot tekstverwerkers op een PC. Als applicatieontwikkelaar ontwerp je deze programma’s, of delen ervan, en zorg je voor het onderhoud. Het werk bestaat vooral uit programmeren, maar afhankelijk van je opleiding kan de nadruk wisselen: sommige applicatieontwikkelaars bedenken nieuwe concepten, andere houden zich meer bezig met veiligheid van apps.

Selecteer dit beroep