Officier van Justitie
Officier van Justitie

De officier van justitie vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie (OM) en is verantwoordelijk voor het opsporen, onderzoeken en aanklagen van (zware) misdrijven. De dagelijkse taken van de officier van justitie zijn heel verschillend: Zo heb je bijvoorbeeld het gezag over het onderzoek van de politie en heb je de leiding over onderzoek naar zware misdrijven. De officier van justitie houdt hierbij ook in de gaten of de opsporing zorgvuldig, eerlijk en volgens de wet verloopt. Ook heb je tijdens strafrechtelijke zaken de rol van openbaar aanklager. Je houdt tijdens strafzaken een requisitoir: dit is een betoog waarin je de rechter vertelt wat je van de zaak voorhanden vindt en wat voor straf je eist. Hierbij kan je denken aan een geldstraf, een taakstraf of een celstraf. Je bepaalt verder ook of je een zaak wel of niet aan de rechter wilt voorleggen. Niet alle strafbare feiten worden namelijk voor de rechter gebracht. Als er bijvoorbeeld te weinig bewijs is tegen een bepaalde verdachte, kan de officier van justitie de zaak seponeren. In dit geval kunnen betrokkenen die het niet met het sepot eens zijn een klacht indienen bij het gerechtshof en als deze gegrond wordt verklaard, moet het OM alsnog op vervolging overgaan. Verder moet je als officier van justitie ervoor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd. Hierbij werk je samen met de politie, rechters, rechters-commissarissen en andere juridische medewerkers. Omdat jij de taak hebt misdadigers te vervolgen, draag je een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Advocaat
Advocaat

Een advocaat helpt cliënten die bij hem aankloppen met juridische problemen. De advocaat verdiept zich in de kwestie en kijkt welke regels en wetten van toepassing zijn op het conflict. Een advocaat probeert een zo gunstige mogelijke uitspraak te bewerkstelligen voor de cliënt door zijn of haar belangen te verdedigen. Vaak specialiseren advocaat zich in een bepaald gebied zoals het arbeidsrecht of in bijvoorbeeld echtscheidingszaken. Bij dergelijke civiele rechtszaken zijn er vaak twee partijen, waarbij de advocaat een van beide partijen vertegenwoordigt in de rechtszaak. Bij strafzaken verdedigt een advocaat een cliënt tegen de aanklager van de overheid. Een advocaat verdedigt allerlei verschillende mensen. Of ze nu dader of slachtoffer zijn, een advocaat probeert ze zo goed mogelijk te helpen. Een advocaat heeft veel kennis van het Nederlandse rechtssysteem zodat hij bij elke zaak weet welke regels en wetten van toepassing zijn. Een advocaat overlegt met een cliënt en verschijnt regelmatig op de rechtbank. Daar voert hij namens de cliënt het woord. Een advocaat stelt processtukken op en adviseert een cliënt of er een juridische zaak aangespannen moet worden. In sommige zaken verzamelt een advocaat bewijslast om de tegenpartij mee te belasten. Als je advocaat wilt worden volg je de (wo) studie Rechtsgeleerdheid. Na de studie loop je drie jaar stage bij een advocatenkantoor. In principe word je met elk profiel op de middelbare school toegelaten tot een studie Rechten.

Gerechtsdeurwaarder
Gerechtsdeurwaarder

Als gerechtsdeurwaarder overhandig je dagvaardingen en andere gerechtelijke berichten, zoals vonnissen, aan de persoon voor wie het bedoeld is. Je roept mensen op voor de rechtbank en gaat langs hun deur om de stukken te overhandigen. Je stelt een akte op waarin staat dat het gerechtelijke stuk overhandigd is (een exploot). Vaak heb je ook de taak om opdrachtgevers juridisch advies te geven en ondersteun je schuldeisers met incassodiensten. In dat laatste geval is het jouw doel om ervoor te zorgen dat partijen zonder bemoeienis van een rechter tot een oplossing kunnen komen. Je hebt meestal te maken met civiele zaken: situaties waarin bedrijven of burgers het onderling niet met elkaar eens zijn, bijvoorbeeld omdat de een vindt dat de ander zijn contract niet is nagekomen of omdat de een de ander geld schuldig is. Hierbij kan het gebeuren dat een partij bijvoorbeeld eist dat de schuld binnen een bepaalde termijn wordt afbetaald. Als dat niet gebeurt, dan ga je over tot gerechtelijke acties: je neemt de goederen van de wanbetaler in beslag of je verkoopt ze tijdens een openbare verkoop. Ook bij een vrijwillige verkoop van goederen houd je toezicht en zorg je ervoor dat alles volgens de regels verloopt.

Advocaten, officieren van justitie, gerechtsdeurwaarders

Officier van Justitie

De officier van justitie vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie (OM) en is verantwoordelijk voor het opsporen, onderzoeken en aanklagen van (zware) misdrijven. De dagelijkse taken van de officier van justitie zijn heel verschillend: Zo heb je bijvoorbeeld het gezag over het onderzoek van de politie en heb je de leiding over onderzoek naar zware misdrijven. De officier van justitie houdt hierbij ook in de gaten of de opsporing zorgvuldig, eerlijk en volgens de wet verloopt. Ook heb je tijdens strafrechtelijke zaken de rol van openbaar aanklager. Je houdt tijdens strafzaken een requisitoir: dit is een betoog waarin je de rechter vertelt wat je van de zaak voorhanden vindt en wat voor straf je eist. Hierbij kan je denken aan een geldstraf, een taakstraf of een celstraf. Je bepaalt verder ook of je een zaak wel of niet aan de rechter wilt voorleggen. Niet alle strafbare feiten worden namelijk voor de rechter gebracht. Als er bijvoorbeeld te weinig bewijs is tegen een bepaalde verdachte, kan de officier van justitie de zaak seponeren. In dit geval kunnen betrokkenen die het niet met het sepot eens zijn een klacht indienen bij het gerechtshof en als deze gegrond wordt verklaard, moet het OM alsnog op vervolging overgaan. Verder moet je als officier van justitie ervoor zorgen dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd. Hierbij werk je samen met de politie, rechters, rechters-commissarissen en andere juridische medewerkers. Omdat jij de taak hebt misdadigers te vervolgen, draag je een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Selecteer dit beroep

Advocaat

Een advocaat helpt cliënten die bij hem aankloppen met juridische problemen. De advocaat verdiept zich in de kwestie en kijkt welke regels en wetten van toepassing zijn op het conflict. Een advocaat probeert een zo gunstige mogelijke uitspraak te bewerkstelligen voor de cliënt door zijn of haar belangen te verdedigen. Vaak specialiseren advocaat zich in een bepaald gebied zoals het arbeidsrecht of in bijvoorbeeld echtscheidingszaken. Bij dergelijke civiele rechtszaken zijn er vaak twee partijen, waarbij de advocaat een van beide partijen vertegenwoordigt in de rechtszaak. Bij strafzaken verdedigt een advocaat een cliënt tegen de aanklager van de overheid. Een advocaat verdedigt allerlei verschillende mensen. Of ze nu dader of slachtoffer zijn, een advocaat probeert ze zo goed mogelijk te helpen. Een advocaat heeft veel kennis van het Nederlandse rechtssysteem zodat hij bij elke zaak weet welke regels en wetten van toepassing zijn. Een advocaat overlegt met een cliënt en verschijnt regelmatig op de rechtbank. Daar voert hij namens de cliënt het woord. Een advocaat stelt processtukken op en adviseert een cliënt of er een juridische zaak aangespannen moet worden. In sommige zaken verzamelt een advocaat bewijslast om de tegenpartij mee te belasten. Als je advocaat wilt worden volg je de (wo) studie Rechtsgeleerdheid. Na de studie loop je drie jaar stage bij een advocatenkantoor. In principe word je met elk profiel op de middelbare school toegelaten tot een studie Rechten.

Selecteer dit beroep

Gerechtsdeurwaarder

Als gerechtsdeurwaarder overhandig je dagvaardingen en andere gerechtelijke berichten, zoals vonnissen, aan de persoon voor wie het bedoeld is. Je roept mensen op voor de rechtbank en gaat langs hun deur om de stukken te overhandigen. Je stelt een akte op waarin staat dat het gerechtelijke stuk overhandigd is (een exploot). Vaak heb je ook de taak om opdrachtgevers juridisch advies te geven en ondersteun je schuldeisers met incassodiensten. In dat laatste geval is het jouw doel om ervoor te zorgen dat partijen zonder bemoeienis van een rechter tot een oplossing kunnen komen. Je hebt meestal te maken met civiele zaken: situaties waarin bedrijven of burgers het onderling niet met elkaar eens zijn, bijvoorbeeld omdat de een vindt dat de ander zijn contract niet is nagekomen of omdat de een de ander geld schuldig is. Hierbij kan het gebeuren dat een partij bijvoorbeeld eist dat de schuld binnen een bepaalde termijn wordt afbetaald. Als dat niet gebeurt, dan ga je over tot gerechtelijke acties: je neemt de goederen van de wanbetaler in beslag of je verkoopt ze tijdens een openbare verkoop. Ook bij een vrijwillige verkoop van goederen houd je toezicht en zorg je ervoor dat alles volgens de regels verloopt.

Selecteer dit beroep