Juridisch adviseur
Juridisch adviseur

Een juridisch adviseur is specialist in het civiel recht en geeft advies aan bedrijven en personen. Vaak is de jurist gespecialiseerd in één aspect van de juridische praktijk, denk maar aan ondernemingsrecht, ontslagrecht, milieuwetgeving of financiën. Een juridisch adviseur heeft net als een advocaat een studie rechten gevolgd maar mag zijn of haar cliënt niet vertegenwoordigen in een proces. De juridisch adviseur gaat vaak een langdurige relatie aan met de cliënt en zoekt de zaken tot de bodem toe uit. Een advocaat komt pas kijken als er iets mis is gegaan en het tot een proces komt. Juridisch adviseurs werken wel samen met advocaten maar ook met fiscalisten en accountants. Om juridisch adviseur te worden moet je een wo studie rechten hebben gedaan plus een aanvullende beroepsopleiding.

Bedrijfsjurist
Bedrijfsjurist

Een bedrijfsjurist regelt alle juridische zaken binnen een onderneming. Hij of zij adviseert bij moeilijke juridische vraagstukken, regelt zaken die betrekking hebben op contracten en verzekeringen en hij speelt een rol in eventuele gerechtelijke procedures. Een bedrijfsjurist is actief op verschillende rechtsgebieden. Zo heeft hij te maken met het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht, maar zal hij ook de juridische aspecten van personeelszaken onder de loep nemen. Een bedrijfsjurist bemiddelt tussen verschillende partijen en overlegt vaak met de directie van een bedrijf en met advocaten. Het is belangrijk dat een jurist een goed onderbouwd juridisch advies geeft, zodat het bedrijf het advies overneemt. Een bedrijfsjurist is een vraagbaak voor alle werknemers binnen een onderneming. Als je bedrijfsjurist wilt worden kies je voor de (wo) studie Rechtsgeleerdheid. Om toegelaten te worden tot deze studie hoef je op de middelbare school geen speciaal profiel te volgen.

Juridisch medewerker
Juridisch medewerker

Als juridisch medewerker verricht je juridisch administratieve werkzaamheden bij een bedrijf of overheidsinstelling. Bij de overheid zijn jouw werkterreinen vaak ruimtelijke ordening en milieu of het verwerken van bezwaarschriften. In het bedrijfsleven doe je vaak het voorbereiden werk en zoek je juridische zaken tot op de bodem uit. Over het algemeen lopen je werkzaamheden uiteen van het opstellen van dossiers tot het uitzoeken van een juridisch vraagstuk en het te woord staan van mensen met juridische problemen. Verder stel je overeenkomsten en contracten op, schrijf je brieven, verricht je dossieronderzoek, bereid je rapportages voor en stel je rapporten op voor het management, geef je voorlichting en advies over juridische vraagstukken, informeer je over beschikkingen, verordeningen en vergunningen, behandel je incassozaken en hou je toezicht op de uitvoering van wetten en regels. Je moet dus goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Een hbo rechtenstudie is een goede voorbereiding op het beroep van juridisch medewerker.

Projectleider
Projectleider

Als projectleider geef je leiding aan een project: het is een heel algemene term, en de werkzaamheden verschillen dan ook heel erg afhankelijk van waar je werkt. Projectleiding bij een bouwbedrijf vraagt veel technische kennis, en je moet dan bijvoorbeeld rekening houden met vergunningen aanvragen en contracten met leveranciers. Projectleiding in zorg zal vaker te maken hebben met het implementeren van nieuwe wetten of financiering. In elk geval zul je bij het opstarten van een project zoeken naar oplossingen voor een probleem, het in kaart brengen van relevante partijen, en het samenstellen van een team. De projectleider regelt ook de planning, en bewaakt tijdens het project de kwaliteit en de begroting. Je overlegt veel met alle verschillende partijen. Je zorg voor een goede sfeer in het team en inspireert je werknemers. Meestal werk je samen met een projectmanager, en bijvoorbeeld HR-managers of calculators. Dat hangt af van het bedrijf waar je werkt en de grootte van het project.

Bedrijfsjurist, juridisch adviseur en juridisch medewerker

Juridisch adviseur

Een juridisch adviseur is specialist in het civiel recht en geeft advies aan bedrijven en personen. Vaak is de jurist gespecialiseerd in één aspect van de juridische praktijk, denk maar aan ondernemingsrecht, ontslagrecht, milieuwetgeving of financiën. Een juridisch adviseur heeft net als een advocaat een studie rechten gevolgd maar mag zijn of haar cliënt niet vertegenwoordigen in een proces. De juridisch adviseur gaat vaak een langdurige relatie aan met de cliënt en zoekt de zaken tot de bodem toe uit. Een advocaat komt pas kijken als er iets mis is gegaan en het tot een proces komt. Juridisch adviseurs werken wel samen met advocaten maar ook met fiscalisten en accountants. Om juridisch adviseur te worden moet je een wo studie rechten hebben gedaan plus een aanvullende beroepsopleiding.

Selecteer dit beroep

Bedrijfsjurist

Een bedrijfsjurist regelt alle juridische zaken binnen een onderneming. Hij of zij adviseert bij moeilijke juridische vraagstukken, regelt zaken die betrekking hebben op contracten en verzekeringen en hij speelt een rol in eventuele gerechtelijke procedures. Een bedrijfsjurist is actief op verschillende rechtsgebieden. Zo heeft hij te maken met het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht, maar zal hij ook de juridische aspecten van personeelszaken onder de loep nemen. Een bedrijfsjurist bemiddelt tussen verschillende partijen en overlegt vaak met de directie van een bedrijf en met advocaten. Het is belangrijk dat een jurist een goed onderbouwd juridisch advies geeft, zodat het bedrijf het advies overneemt. Een bedrijfsjurist is een vraagbaak voor alle werknemers binnen een onderneming. Als je bedrijfsjurist wilt worden kies je voor de (wo) studie Rechtsgeleerdheid. Om toegelaten te worden tot deze studie hoef je op de middelbare school geen speciaal profiel te volgen.

Selecteer dit beroep

Juridisch medewerker

Als juridisch medewerker verricht je juridisch administratieve werkzaamheden bij een bedrijf of overheidsinstelling. Bij de overheid zijn jouw werkterreinen vaak ruimtelijke ordening en milieu of het verwerken van bezwaarschriften. In het bedrijfsleven doe je vaak het voorbereiden werk en zoek je juridische zaken tot op de bodem uit. Over het algemeen lopen je werkzaamheden uiteen van het opstellen van dossiers tot het uitzoeken van een juridisch vraagstuk en het te woord staan van mensen met juridische problemen. Verder stel je overeenkomsten en contracten op, schrijf je brieven, verricht je dossieronderzoek, bereid je rapportages voor en stel je rapporten op voor het management, geef je voorlichting en advies over juridische vraagstukken, informeer je over beschikkingen, verordeningen en vergunningen, behandel je incassozaken en hou je toezicht op de uitvoering van wetten en regels. Je moet dus goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving. Een hbo rechtenstudie is een goede voorbereiding op het beroep van juridisch medewerker.

Selecteer dit beroep

Projectleider

Als projectleider geef je leiding aan een project: het is een heel algemene term, en de werkzaamheden verschillen dan ook heel erg afhankelijk van waar je werkt. Projectleiding bij een bouwbedrijf vraagt veel technische kennis, en je moet dan bijvoorbeeld rekening houden met vergunningen aanvragen en contracten met leveranciers. Projectleiding in zorg zal vaker te maken hebben met het implementeren van nieuwe wetten of financiering. In elk geval zul je bij het opstarten van een project zoeken naar oplossingen voor een probleem, het in kaart brengen van relevante partijen, en het samenstellen van een team. De projectleider regelt ook de planning, en bewaakt tijdens het project de kwaliteit en de begroting. Je overlegt veel met alle verschillende partijen. Je zorg voor een goede sfeer in het team en inspireert je werknemers. Meestal werk je samen met een projectmanager, en bijvoorbeeld HR-managers of calculators. Dat hangt af van het bedrijf waar je werkt en de grootte van het project.

Selecteer dit beroep