Notaris
Notaris

De kerntaak van de notaris bestaat uit het opstellen van officiële aktes. Een notaris stelt zich als onpartijdige deskundige op en ziet toe op de ondertekening en uitvoering van bepaalde documenten. Een notaris kom je tegen bij allerlei belangrijke beslissingen in het leven. Denk maar aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden en het maken van een samenlevingscontract of de aanschaf van een woning. Ook komt een notaris kijken bij het oprichten van een naamloos vennootschap (NV) of een stichting. De notaris zorgt ook voor de professionele afwikkeling van scheidingen en testamenten. Om dit beroep uit te kunnen oefenen moet je kiezen voor de WO studie Notarieel Recht die je aan diverse Nederlandse universiteiten kunt volgen.

Rechter
Rechter

Een rechter velt in dienst van de overheid een oordeel over een conflict. Hierbij is hij gebonden aan bepaalde regels en wetten die op het conflict van toepassing zijn. Een rechter moet verschillende belangen afwegen en kijken wie in zijn recht staat of wat de best mogelijke oplossing van een probleem is. Bij lastige zaken kan een rechter ook samen met andere rechters een gezamenlijk oordeel uitspreken. Als regels en wetten geen uitsluitsel geven bij een conflict zal een rechter toch een oordeel moeten vellen. Een rechter kan gespecialiseerd zijn op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld het bestuursrecht, het civiel recht of het strafrecht.

Griffier
Griffier

Griffiers verrichten administratieve taken bij een rechtbank, gemeente of provincie. De hoofdtaak van een griffier bij de rechtbank is om alle communicatie en administratie rondom ‘een zaak’ te verzorgen. Als de rechter vanwege een geschil ingeschakeld wordt om een uitspraak te doen, dan moet eerst een verzoek bij de griffier van de rechtbank worden ingediend. De griffier bereidt de zitting voor door de zaak zorgvuldig te analyseren. Eventuele bijzonderheden bespreek je vervolgens met de rechter. De griffier is er ook verantwoordelijk voor dat alle stukken die voor de rechtszitting van belang zijn, bij beide partijen bekend zijn. Tijdens de zitting maak je aantekeningen van wat er wordt besproken en na afloop neem je deel aan het overleg in de raadkamer, waarbij je de rechter assisteert bij het maken van de uitspraak. Ook toets je de stukken op alle formele en juridische vereisten. Je schrijft het conceptvonnis en bespreekt dat met de rechter.

Als je griffier wilt worden is een hbo Rechten of een andere juridische opleiding het meest voor de hand liggend. Verplicht is dat overigens niet. Je solliciteert meestal niet naar de functie ‘griffier’ maar naar de functie van juridisch medewerker. Via interne cursussen wordt je verder opgeleid waardoor je tijdens zittingen de rol van griffier kunt vervullen.

Rechters, notarissen en griffiers

Notaris

De kerntaak van de notaris bestaat uit het opstellen van officiële aktes. Een notaris stelt zich als onpartijdige deskundige op en ziet toe op de ondertekening en uitvoering van bepaalde documenten. Een notaris kom je tegen bij allerlei belangrijke beslissingen in het leven. Denk maar aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden en het maken van een samenlevingscontract of de aanschaf van een woning. Ook komt een notaris kijken bij het oprichten van een naamloos vennootschap (NV) of een stichting. De notaris zorgt ook voor de professionele afwikkeling van scheidingen en testamenten. Om dit beroep uit te kunnen oefenen moet je kiezen voor de WO studie Notarieel Recht die je aan diverse Nederlandse universiteiten kunt volgen.

Selecteer dit beroep

Rechter

Een rechter velt in dienst van de overheid een oordeel over een conflict. Hierbij is hij gebonden aan bepaalde regels en wetten die op het conflict van toepassing zijn. Een rechter moet verschillende belangen afwegen en kijken wie in zijn recht staat of wat de best mogelijke oplossing van een probleem is. Bij lastige zaken kan een rechter ook samen met andere rechters een gezamenlijk oordeel uitspreken. Als regels en wetten geen uitsluitsel geven bij een conflict zal een rechter toch een oordeel moeten vellen. Een rechter kan gespecialiseerd zijn op verschillende gebieden, zoals bijvoorbeeld het bestuursrecht, het civiel recht of het strafrecht.

Selecteer dit beroep

Griffier

Griffiers verrichten administratieve taken bij een rechtbank, gemeente of provincie. De hoofdtaak van een griffier bij de rechtbank is om alle communicatie en administratie rondom ‘een zaak’ te verzorgen. Als de rechter vanwege een geschil ingeschakeld wordt om een uitspraak te doen, dan moet eerst een verzoek bij de griffier van de rechtbank worden ingediend. De griffier bereidt de zitting voor door de zaak zorgvuldig te analyseren. Eventuele bijzonderheden bespreek je vervolgens met de rechter. De griffier is er ook verantwoordelijk voor dat alle stukken die voor de rechtszitting van belang zijn, bij beide partijen bekend zijn. Tijdens de zitting maak je aantekeningen van wat er wordt besproken en na afloop neem je deel aan het overleg in de raadkamer, waarbij je de rechter assisteert bij het maken van de uitspraak. Ook toets je de stukken op alle formele en juridische vereisten. Je schrijft het conceptvonnis en bespreekt dat met de rechter.

Als je griffier wilt worden is een hbo Rechten of een andere juridische opleiding het meest voor de hand liggend. Verplicht is dat overigens niet. Je solliciteert meestal niet naar de functie ‘griffier’ maar naar de functie van juridisch medewerker. Via interne cursussen wordt je verder opgeleid waardoor je tijdens zittingen de rol van griffier kunt vervullen.

Selecteer dit beroep