Voltijd Deeltijd
36 maanden

Criminologen bestuderen conflictsituaties tussen individuen onderling, tussen individu en maatschappij en tussen groepen en culturen. In de bacheloropleiding in de criminologische wetenschappen bestudeer je hoe grensoverschrijdend en schadelijk gedrag tot stand komt, en hoe het voorkomen en bestreden kan worden. Je ontwikkelt je tot een kritische criminoloog die in staat is om een concrete bijdrage te leveren aan het werkveld.

In de bacheloropleiding in de criminologische wetenschappen bestudeer je criminaliteit in de brede zin. Je onderzoekt diverse vormen van crimineel gedrag, preventie, vervolging, strafuitvoering en nazorg. Je krijgt bovendien ruim de kans om je wetenschappelijke inzichten te toetsen aan de criminologische praktijk. Je legt je eigen accent in de opleiding via het optiesysteem. Inhoudelijk steunt de opleiding op de volgende pijlers: criminologische theorieën, onderzoeksmethoden, recht, gedrags- en maatschappijwetenschappen, criminologische interventies..


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van KU Leuven