Voltijd Deeltijd
36 maanden

Psychologen zijn experts in menselijk gedrag. Ze onderzoeken onder meer wat mensen motiveert, hoe ze zich in groep gedragen en hoe emoties en gedrag tot stand komen. In de bacheloropleiding in de psychologie bestudeer je het menselijke functioneren vanuit een breed wetenschappelijk oogpunt. Je ontwikkelt een stevige theoretische basis en onderzoeksvaardigheden waar je bij de uitoefening van je beroep altijd op kunt terugvallen.

In de bachelor in de psychologie bestudeer je alle aspecten van het menselijke gedrag. Je verdiept je in de gedragsneurowetenschappen, functieleer, ontwikkelings- en sociale psychologie, psychologie van de individuele verschillen… Je maakt ook kennis met verwante disciplines zoals sociologie, psychopathologie, erfelijkheidsleer en biologie. Psychologie is een wetenschappelijke discipline. Daarom is er ruim aandacht voor methodologische opleidingsonderdelen waarin je een kritische, wetenschappelijke houding leert aannemen. Je verdiept je in wetenschappelijke vraagstellingen, onderzoeksmethoden, dataverwerking, literatuur en discussies.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van KU Leuven