Hoe kan het dat kinderen overal in de wereld bijna op dezelfde manier taal ontwikkelen? Hoe wordt taal in onze hersenen opgeslagen? Kun je een grammatica ontwikkelen die op elke taal van toepassing is? De opleiding Taalwetenschap bestudeert de klank-, zins- en betekenisstructuur, de werking van het taalvermogen en ook wat er gebeurt als er iets misgaat met dat vermogen.

meer lezen
In 2019 beoordeelden studenten de opleiding Taalwetenschap als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Plaats Algemeen oordeel opleiding Q-totaalscore
GRONINGEN 8,3