Geschiedenis

In de studie Geschiedenis bestudeer je het verleden, van de oudheid tot de moderne tijd. Je doet onderzoek naar samenlevingen, gebeurtenissen en menselijk handelen aan de hand van bronnen. Je bekijkt deze kritisch en vanuit verschillende perspectieven. Je zoekt naar verklaringen voor ontwikkelingen en leert historische gebeurtenissen in de context te plaatsen. Je gebruikt de historische kennis die je opdoet om het ontstaan van de huidige samenleving te begrijpen.