Binnenhuisarchitecten en industrieel productontwerpers
Binnenhuisarchitecten en industrieel productontwerpers

In deze sector draait alles om één ding: ontwerpen. Wanneer je binnenhuisarchitect wordt ontwerp je de inrichting van bijvoorbeeld woningen, winkels, kantoren of restaurants. En als industrieel productontwerper of ingenieur human technology werk jij aan de vormgeving van nieuwe producten, of schroef je aan de verbetering van bestaande apparaten. Ook veel nieuwe multimedia en software wordt door deze vormgevers ontworpen. Je eigen creativiteit kun je in deze sector goed uiten. Altijd volg je de laatste mode, de nieuwste technieken en de ontwikkeling van nieuwe materialen.

Maar je eigen inbreng is niet oneindig. Je hebt met allerlei zaken rekening te houden: de wensen van de opdrachtgever maar ook de veiligheidseisen van de overheid. Ook stellen steeds meer bedrijven eisen aan de duurzaamheid. Erg belangrijk zijn de grenzen die het budget je stelt. Binnen deze kaders en in overleg met de opdrachtgever teken jij een blauwdruk, plan jij de materiaalkeuze of kies je de kleurstelling. In dit vakgebied combineer je dus jouw originele ideeën met de technische haalbaarheid. Een opleiding Architectuur, Industrieel Ontwerpen of Human Technology bereid je voor op de verschillende beroepen.

Architecten, bouwtechnisch ingenieurs en technisch planologen
Architecten, bouwtechnisch ingenieurs en technisch planologen

Wie gaat werken in deze sector kan zich bezig houden met alle onderdelen van het bouwproces. Voordat ergens iets gebouwd kan worden, maakt de overheid een plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Stedenbouwkundigen en technisch planologen gaan met de bestemmingsplannen aan de slag en vullen de ruimte concreet in. Wat kan waar worden gebouwd? Soms tekenen zij zelfs hele nieuwe woonwijken, straten en groenzones.

Tegelijkertijd werken architecten, bouwkundig ontwerpers en tekenaars aan nieuwe gebouwen of plannen voor verbouwing. Hoe gaat de nieuwe woning of de restauratie er uit zien? Hoe blijft het technisch veilig, betrouwbaar en bruikbaar? Bouwfysici bekijken de plannen nauwkeurig en geven advies. Wanneer de bouw echt van start gaat staan ingenieurs en bouwtechnici klaar om de bouw voor te bereiden: materialen moeten worden ingekocht en vergunningen moeten worden geregeld.

Ook moet de vaak strakke planning worden nageleefd: toezicht houden behoort daarom ook tot hun taken. Onverwachte tegenslagen zijn altijd mogelijk en ingenieurs zijn dan nodig om met technisch slimme oplossingen te komen. Wie wil gaan werken in deze branche heeft vanzelfsprekend interesse in techniek en de bouw, of een passie voor architectuur. Een logische studie is de brede opleiding Bouwkunde.

Civiel ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen
Civiel ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen

In de civiele techniek gaat het om de bouw van wegen, bruggen, tunnels, spoorwegen en dijken. Maar ook rioleringen, booreilanden en baggerprojecten behoren tot het werkveld van een civiel ingenieur. Alle soorten infrastructuur wordt door hen ontworpen, aangelegd en gecontroleerd. Vaak gaat het om grote projecten. Deze worden goed voorbereid: technische ontwerpen worden gemaakt, plannen worden berekend en materialen worden verzameld.

Sommige hoogopgeleide technici houden zich vooral bezig met de technische kant, terwijl anderen zich ook op de politieke besluitvorming richten. Er moet immers altijd rekening worden gehouden met vergunningen, begrotingen, en allerhande wetgeving. Als de bouw van start is gegaan begeleiden bouwfysici het bouwtraject: gaat alles veilig en volgens plan? Ook bij bestaande bouwwerken, zoals de Deltawerken in Zeeland, werken civiele ingenieurs en waterbouwkundigen. Zij gaan over het onderhoud, zodat heel Nederland droge voeten houdt. Heb jij interesse in deze sector? Dan is een studie Bouwkunde of Civiele Techniek misschien iets voor jou.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact
Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Verkeerskundigen, transport- en logistiekmanagers
Verkeerskundigen, transport- en logistiekmanagers

De beroepen in deze sector houden zich allemaal bezig met transport: hoe krijgen we iets zo efficiënt mogelijk van A naar B? Het kan bijvoorbeeld gaan om het vervoer van mensen, zoals in de functie van verkeerskundige. Hoe kunnen we files verminderen? Hoe voorkomen we treinvertragingen? Als logistiek manager houd je je juist bezig met het transport en de opslag van producten. Goederen die van een fabriek komen en naar een winkel gaan, worden vaak tijdelijk opgeslagen in magazijnen. Maar dit kost geld. En als ze hier te lang liggen, kunnen sommige producten gaan bederven.

Logistiek managers en transportmanagers denken daarom goed na over hoe dit proces het beste kan verlopen. Ze maken strakke schema’s en proberen levertijden en kosten te minimaliseren. Ze houden toezicht en controleren bestaande transportstromen, tussen bedrijven onderling en van bedrijf naar consument. Maritieme logistiek managers hebben zich gespecialiseerd in het coördineren van goederen die over zee of over het water worden vervoerd. Hij of zij plant en controleert bijvoorbeeld de schepen die de Rotterdamse haven in en uit gaan. Voor al deze beroepen is bijvoorbeeld een hbo-opleiding Logistiek een goede start.

Werktuigbouwkundige, scheepsbouwkundige en autotechnicus
Werktuigbouwkundige, scheepsbouwkundige en autotechnicus

De beroepen in deze sector worden uitgevoerd door ingenieurs. Afhankelijk van hun specialisatie werken zij aan allerlei verschillende projecten, van de bouw van vliegtuigen tot het ontwerp van wasmachines. Eén ding hebben zij gemeen: hun interesse in techniek.

Lijkt het je wat je bezig te houden met ontwerpen? Als AOT-ingenieur kun je je bijvoorbeeld storten op de inrichting van fabrieken of technische installaties. Ook machines, auto’s en apparaten worden ontworpen door ingenieurs: werktuigbouwkundigen, autotechnici of product engineers. Op research- en development-afdelingen worden allerlei producten bedacht en getekend. Andere experts leggen zich toe op het testen van producten of de controle van bestaande productieprocessen.

Wil jij je bezig houden met grootse zaken? Dan is misschien een specialisatie in de lucht- en ruimtevaart of de scheepsbouw iets voor jou. Of heb jij juist veel oog voor detail? Dan kun je je ook gaan richten op materialen: als materiaalkundig ingenieur adviseer je over de onderdelen van een nieuw ontwerp. Een opleiding Natuurkunde, Bouwkunde of Werktuigbouwkunde opent de weg naar één van deze beroepen.

Civiel ingenieurs, werktuigbouwkundigen, bouwtechnisch ingenieurs en transportmanagers

Binnenhuisarchitecten en industrieel productontwerpers

In deze sector draait alles om één ding: ontwerpen. Wanneer je binnenhuisarchitect wordt ontwerp je de inrichting van bijvoorbeeld woningen, winkels, kantoren of restaurants. En als industrieel productontwerper of ingenieur human technology werk jij aan de vormgeving van nieuwe producten, of schroef je aan de verbetering van bestaande apparaten. Ook veel nieuwe multimedia en software wordt door deze vormgevers ontworpen. Je eigen creativiteit kun je in deze sector goed uiten. Altijd volg je de laatste mode, de nieuwste technieken en de ontwikkeling van nieuwe materialen.

Maar je eigen inbreng is niet oneindig. Je hebt met allerlei zaken rekening te houden: de wensen van de opdrachtgever maar ook de veiligheidseisen van de overheid. Ook stellen steeds meer bedrijven eisen aan de duurzaamheid. Erg belangrijk zijn de grenzen die het budget je stelt. Binnen deze kaders en in overleg met de opdrachtgever teken jij een blauwdruk, plan jij de materiaalkeuze of kies je de kleurstelling. In dit vakgebied combineer je dus jouw originele ideeën met de technische haalbaarheid. Een opleiding Architectuur, Industrieel Ontwerpen of Human Technology bereid je voor op de verschillende beroepen.

Selecteer deze beroepensector

Architecten, bouwtechnisch ingenieurs en technisch planologen

Wie gaat werken in deze sector kan zich bezig houden met alle onderdelen van het bouwproces. Voordat ergens iets gebouwd kan worden, maakt de overheid een plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Stedenbouwkundigen en technisch planologen gaan met de bestemmingsplannen aan de slag en vullen de ruimte concreet in. Wat kan waar worden gebouwd? Soms tekenen zij zelfs hele nieuwe woonwijken, straten en groenzones.

Tegelijkertijd werken architecten, bouwkundig ontwerpers en tekenaars aan nieuwe gebouwen of plannen voor verbouwing. Hoe gaat de nieuwe woning of de restauratie er uit zien? Hoe blijft het technisch veilig, betrouwbaar en bruikbaar? Bouwfysici bekijken de plannen nauwkeurig en geven advies. Wanneer de bouw echt van start gaat staan ingenieurs en bouwtechnici klaar om de bouw voor te bereiden: materialen moeten worden ingekocht en vergunningen moeten worden geregeld.

Ook moet de vaak strakke planning worden nageleefd: toezicht houden behoort daarom ook tot hun taken. Onverwachte tegenslagen zijn altijd mogelijk en ingenieurs zijn dan nodig om met technisch slimme oplossingen te komen. Wie wil gaan werken in deze branche heeft vanzelfsprekend interesse in techniek en de bouw, of een passie voor architectuur. Een logische studie is de brede opleiding Bouwkunde.

Selecteer deze beroepensector

Civiel ingenieurs, weg- en waterbouwkundigen

In de civiele techniek gaat het om de bouw van wegen, bruggen, tunnels, spoorwegen en dijken. Maar ook rioleringen, booreilanden en baggerprojecten behoren tot het werkveld van een civiel ingenieur. Alle soorten infrastructuur wordt door hen ontworpen, aangelegd en gecontroleerd. Vaak gaat het om grote projecten. Deze worden goed voorbereid: technische ontwerpen worden gemaakt, plannen worden berekend en materialen worden verzameld.

Sommige hoogopgeleide technici houden zich vooral bezig met de technische kant, terwijl anderen zich ook op de politieke besluitvorming richten. Er moet immers altijd rekening worden gehouden met vergunningen, begrotingen, en allerhande wetgeving. Als de bouw van start is gegaan begeleiden bouwfysici het bouwtraject: gaat alles veilig en volgens plan? Ook bij bestaande bouwwerken, zoals de Deltawerken in Zeeland, werken civiele ingenieurs en waterbouwkundigen. Zij gaan over het onderhoud, zodat heel Nederland droge voeten houdt. Heb jij interesse in deze sector? Dan is een studie Bouwkunde of Civiele Techniek misschien iets voor jou.

Selecteer deze beroepensector

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Wie een technische of exacte studie heeft gevolgd, zoals Scheikunde, Biologie, Natuurkunde, of Wiskunde, kan er voor kiezen te gaan werken in het onderwijs of het onderzoek. Lijkt lesgeven je wel wat? Dan zou je docent kunnen worden op een middelbare school. Hier is erg veel vraag naar technische en exacte docenten. Het dagelijkse contact met jongeren kan veel voldoening geven: weet jij op een enthousiaste manier je kennis over te brengen?

Interesseer jij je sterk voor de theorie en wil je na je studie nog meer de diepte in? Dan kun je wellicht gaan promoveren, en kiezen voor een academische carrière aan een universiteit. Dan voer je onderzoeken en experimenten uit en doceer je aan studenten. Wiskundig onderzoek is zelf vrij theoretisch, maar je resultaten hebben vaak een groot praktisch nut, in bijvoorbeeld de techniek of de ICT. Hetzelfde geldt voor het werk van natuurkundigen: hun onderzoek kan bijdragen aan innovaties op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het energievraagstuk, de ruimtevaart, of de medische praktijk. Wil je je toeleggen op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethodes? Na een studie Biomedische Wetenschappen kun je bij gaan dragen aan medisch onderzoek.

Selecteer deze beroepensector

Verkeerskundigen, transport- en logistiekmanagers

De beroepen in deze sector houden zich allemaal bezig met transport: hoe krijgen we iets zo efficiënt mogelijk van A naar B? Het kan bijvoorbeeld gaan om het vervoer van mensen, zoals in de functie van verkeerskundige. Hoe kunnen we files verminderen? Hoe voorkomen we treinvertragingen? Als logistiek manager houd je je juist bezig met het transport en de opslag van producten. Goederen die van een fabriek komen en naar een winkel gaan, worden vaak tijdelijk opgeslagen in magazijnen. Maar dit kost geld. En als ze hier te lang liggen, kunnen sommige producten gaan bederven.

Logistiek managers en transportmanagers denken daarom goed na over hoe dit proces het beste kan verlopen. Ze maken strakke schema’s en proberen levertijden en kosten te minimaliseren. Ze houden toezicht en controleren bestaande transportstromen, tussen bedrijven onderling en van bedrijf naar consument. Maritieme logistiek managers hebben zich gespecialiseerd in het coördineren van goederen die over zee of over het water worden vervoerd. Hij of zij plant en controleert bijvoorbeeld de schepen die de Rotterdamse haven in en uit gaan. Voor al deze beroepen is bijvoorbeeld een hbo-opleiding Logistiek een goede start.

Selecteer deze beroepensector

Werktuigbouwkundige, scheepsbouwkundige en autotechnicus

De beroepen in deze sector worden uitgevoerd door ingenieurs. Afhankelijk van hun specialisatie werken zij aan allerlei verschillende projecten, van de bouw van vliegtuigen tot het ontwerp van wasmachines. Eén ding hebben zij gemeen: hun interesse in techniek.

Lijkt het je wat je bezig te houden met ontwerpen? Als AOT-ingenieur kun je je bijvoorbeeld storten op de inrichting van fabrieken of technische installaties. Ook machines, auto’s en apparaten worden ontworpen door ingenieurs: werktuigbouwkundigen, autotechnici of product engineers. Op research- en development-afdelingen worden allerlei producten bedacht en getekend. Andere experts leggen zich toe op het testen van producten of de controle van bestaande productieprocessen.

Wil jij je bezig houden met grootse zaken? Dan is misschien een specialisatie in de lucht- en ruimtevaart of de scheepsbouw iets voor jou. Of heb jij juist veel oog voor detail? Dan kun je je ook gaan richten op materialen: als materiaalkundig ingenieur adviseer je over de onderdelen van een nieuw ontwerp. Een opleiding Natuurkunde, Bouwkunde of Werktuigbouwkunde opent de weg naar één van deze beroepen.

Selecteer deze beroepensector