Bouwfysicus
Bouwfysicus

Een bouwfysicus doet onderzoek, geeft adviezen en begeleidt bouwprojecten maar concentreert zich vooral op materiaalgebruik. Zo zal een bouwfysicus zich bezighouden met de aanlevering van de juiste bouwmaterialen, maar ook met de toepassing van isolatie en ventilatie in grote gebouwen. Je bekijkt hoe bepaald materiaalgebruik kan bijdragen aan een veilige en comfortabele woon – en werkomgeving. Ook doet een bouwfysicus onderzoek naar bestaande problemen, bijvoorbeeld met geluidsoverlast, en komt dan met een rapport met oplossingen. Je werkt voortdurend samen met opdrachtgevers, aannemers, opzichters en bouwvakkers. Een bouwfysicus wordt dagelijks met diverse bouwkundige problemen geconfronteerd. Een geschikte opleiding om bouwfysicus te worden is de hbo of wo studie Bouwkunde.

Bouwtechnicus
Bouwtechnicus

Een bouwtechnicus is verantwoordelijk voor de voorbereiding van bouwprojecten. Ook houdt hij of zij soms toezicht op de uivoering van kleinere projecten. De bouwtechnicus houdt zich natuurlijk vooral met de technische aspecten bezig die bij een bouwproject komen kijken. Zo werkt hij of zij de bouwplannen uit en maakt hier en daar aanpassingen. Maar ook het aanvragen van vergunningen en het regelen van het bouwmateriaal behoren tot de verantwoordelijkheden van de bouwtechnicus. Hij of zij is als het ware een duizendpoot op de bouwplaats en zorgt dat alles op rolletjes loopt. Vaak werkt de bouwtechnicus in opdracht van een ingenieur, architect of aannemer. In het werk zelf komt de bouwtechnicus veelvuldig in aanraking met calculators, werkuitvoerders en bouwopzichters. Een goede voorbereiding op dit beroep is de hbo opleiding Bouwkunde.

Architect
Architect

Een architect is verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Het beroep heeft twee kanten: enerzijds moet een gebouw technisch goed in elkaar zitten, anderzijds moet een gebouw ook esthetisch aantrekkelijk zijn. Een architect heeft zicht op beide kanten en zorgt voor een functioneel, mooi en innovatief ontwerp. Hij of zij is bij alle fases van het bouwproces betrokken. Van de eerste oriënterende gesprekken tot de aflevering van het eindproduct. In het proces voert de architect voortdurend overleg met de klant, de ingenieurs en de aannemers. Niet elke architect is gelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Je kunt je ook bezig houden met het ontwerp van bepaalde ruimtes of je meer concentreren op het ontwerp van openbare ruimte. Wie architect wil worden moet in eerste instantie de technische opleiding Bouwkunde volgen met als afstudeerrichting Architectuur.

Stedenbouwkundige
Stedenbouwkundige

Als stedenbouwkundige maak je plannen voor de inrichting en ontwikkeling van openbare ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij kun je denken aan straten, stadsdelen, nieuwbouwwijken of complete regio’s. Je onderzoekt diverse mogelijkheden voor de inrichting van stedelijke gebieden en kijkt of deze mogelijkheden daadwerkelijk ook haalbaar zijn. Vaak werk je niet alleen aan de ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden, maar kun je ook bezig zijn met bestaande bouw en infrastructuur. Je maakt zelf je ontwerpen. Tijdens het ontwerpen van een stadsdeel, houd je rekening met allerlei verkeerstechnische, economische en bestuurlijke beperkingen. Zo zou je bijvoorbeeld meer groen willen aanleggen in een bepaald gebied, maar dit gaat wel ten koste van het aantal woningen. Andere dingen waarmee je rekening moet houden zijn de verkeersafwikkeling in de wijken, de bodemgesteldheid, de gewenste voorzieningen, de veiligheid op straat en de vraag naar een bepaald type huizen. Tijdens het maken van je plannen houd je rekening met alle regels en procedures omtrent milieu en bouwkunde. Als je klaar bent met het maken van je schetsen en rapporten, leg je deze voor aan je opdrachtgever. Als deze akkoord gaat met jouw ontwerp, dan kun je beginnen met het opstellen van richtlijnen voor de architecten die de afzonderlijke gebouwen binnen jouw gebied gaan ontwerpen.

Bouwkundig ingenieur
Bouwkundig ingenieur

Een bouwkundig ingenieur houdt zich bezig met het ontwerpen, het uitvoeren, het vormgeven, het onderhouden, het restaureren, of het beheren van bouwwerken waarin mensen wonen en/of werken. Bouwkundig ingenieur is daarom eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende functies die je kunt kiezen na het succesvol afronden van een studie Bouwkunde aan hogeschool of universiteit. Als stedenbouwkundige kun je je richten op het vormgeven aan gebouwen in hun omgeving en aan stedenbouwkundige plannen, bijvoorbeeld het ontwerpen van een woonwijk. Als Bouwtechnisch ontwerper draait het om het technisch vertalen van complexe bouwkundige opgaven en het ontwerpen van oplossingen voor technische problemen. Als tekenaar/constructeur draait het om het ontwerpen van veilige, betrouwbare en bruikbare draagconstructies. Ook architect is een voorbeeld van een bouwkundig ingenieur waarbij het ontwerpen van woningen centraal staat, waarbij dat meer vanuit een artistieke of meer vanuit een technische/functionele invalshoek kan worden gedaan.

Technisch planoloog
Technisch planoloog

Nederland kent een uitgebreide infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan snelwegen, dijken, spoorwegen en riolering. Al deze netwerken lopen onder en boven elkaar. Deze netwerken moeten zorgvuldig gepland worden en moeten ook regelmatig aangepast worden. Technisch planologen zijn de deskundigen die zich hierover buigen. Technisch planologen combineren technische kennis van infrastructuur met ruimtelijke ordening. Hierbij houdt een technisch planoloog rekening met het milieu en met economische aspecten. Een technisch planoloog kan bijvoorbeeld gevraagd worden om te kijken hoe een stuk grond het beste gebruikt kan worden. Moeten er woningen komen of moet het juist een stuk natuur blijven?
Een technisch planoloog kijkt naar wat er gebouwd kan worden en wat de gevolgen van het bouwen zijn. Hierbij is het niet alleen van belang om naar technische en milieu aspecten te kijken, maar er moet ook rekening gehouden worden met de verschillende belangen van mensen en organisaties. Een planoloog moet altijd kijken naar wat de maatschappij wil en krijgt ook vaak te maken met politiek. Naast planningprocedures krijgt een technisch planoloog ook vaak bestemmingsplannen, projectnota’s en structuurvisies onder ogen. Als je technisch planoloog wilt worden, kies je voor wo opleiding Technische planologie.

Uitvoerder
Uitvoerder

Een uitvoerder werkt in de bouw, en organiseert de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Dat varieert van het regelen van personeel en het maken van planningen, tot het bestellen van materieel en het efficiënt opslaan van de spullen. Afhankelijk van hoe groot de bouwplaats of het bedrijf is, werkt een uitvoerder samen met een projectleider, en werkvoorbereiders zoals calculators en tekenaars, of aparte personeelsmanagers. Planning is een belangrijke taak: er kan veel tijd worden bespaard met een goede planning, maar het is ook de taak van de uitvoerder om te zorgen dat de bouwers zich aan de planning houden, en om achterstanden op te lossen. Verder maakt een uitvoerder verslagen en rapporten over de voortgang van het werk, zodat het management daarop in kan spelen.

BIM-modelleur
BIM-modelleur

Een BIM-modelleur maakt technische tekeningen in een BIM-programma. ‘BIM’ staat voor Building Information Model: het is een systeem waarin zowel 3D-bouwtekeningen worden gemaakt, als 2D-plattegronden, en dat bovendien rekening houdt met de overige bouwinformatie. Je kan er zowel de begroting als de planning aan toevoegen, en rapporten van de voortgang. Alle informatie staat op die manier bij elkaar. Er zijn ook programma’s aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor het berekenen van energieverbruik in een gebouw, of constructieberekeningen. Omdat alles in het BIM-systeem staat, heeft een BIM-modelleur overzicht over het hele bouwproces. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee: je communiceert met verschillende partijen binnen het project, vaak ook met de klant, en je verwerkt wijzigingen in het systeem, zodat het project zo min mogelijk vertraging oploopt.

Adviseur duurzaam bouwen
Adviseur duurzaam bouwen

Als adviseur duurzaam bouwen adviseer je klanten over hun bouwproject. Klanten kunnen overheden zijn of projectontwikkelaars, maar ook particulieren of ondernemers. Je hebt veel kennis van duurzaam bouwen: je weet welke certificering er is, en welke aanpak daarbij hoort. Bijvoorbeeld circulair bouwen, efficiënte transport, of het gebruiken van duurzame energie. Vaak werk je in een team aan een opdracht: je brengt eerst de vraag van de klant in kaart, en gaat vervolgens kijken welke technieken er op het project van toepassing zijn. De opties werk je uit en bereken je door. Een opdracht kan een nieuw gebouw zijn, maar ook een bestaand gebouw dat gerenoveerd wordt. Je voert regelmatig gesprekken met de klant, stelt rapportages op, en zorgt in veel gevallen ook voor de offertes. Sommige adviseurs geven daarnaast workshops en lezingen.

EPA adviseur
EPA adviseur

Als EPA adviseur onderzoek je de energiezuinigheid van huizen en andere gebouwen. Je inspecteert de woning op allerlei punten die te maken hebben met duurzaamheid: de isolatie, bijvoorbeeld, of er zonnepanelen zijn, en hoe de verwarming is geregeld. Op basis van je bevindingen maak je een rapport, waarmee het huis een label krijgt. Dat is verplicht voor elke woning. Hoe hoger de certificering, hoe meer het huis in waarde stijgt. EPA staat voor ‘Energieprestatieadvies’: behalve het label, geef je ook advies over hoe je het gebouw kan verduurzamen, bijvoorbeeld door betere isolatie, of het plaatsen van een warmtepomp. Je rekent voor wat het kost, en hoe snel de bewoner die uitgaven terugverdient door energiebesparing. Je werk bestaat dus afwisselend uit huisbezoeken, het uitwerken van je rapporten en het bespreken van de uitkomst met de klant.

Middenkaderfunctionaris restauratie
Middenkaderfunctionaris restauratie

Als middenkaderfunctionaris restauratie kan je verschillende taken hebben: je kan projectleider zijn, uitvoerder, calculator of inkoper. Het is dan ook meer een beroepsgroep dan een beroep. Je bent in elk geval verantwoordelijk voor het restauratiewerk aan oude gebouwen en monumenten. In een leidinggevende functie ben je bijvoorbeeld bezig met het maken van planningen en begrotingen, en het controleren of die ook worden nageleefd. Je stuurt het project dan aan, in samenwerking met een manager of opdrachtgever. Als uitvoerder stuur je ook de restauratiemedewerkers aan, en verdeel je de taken. De middenkaderfunctionaris doet soms ook het onderzoek voor het project: bijvoorbeeld om te kijken welke materialen er moeten worden gebruikt. En hij maakt tekeningen. De middenkaderfunctionaris kan zich ook bezighouden met subsidies, vergunningen, begroten en het inkopen van spullen.

Architecten, bouwtechnisch ingenieurs en technisch planologen

Bouwfysicus

Een bouwfysicus doet onderzoek, geeft adviezen en begeleidt bouwprojecten maar concentreert zich vooral op materiaalgebruik. Zo zal een bouwfysicus zich bezighouden met de aanlevering van de juiste bouwmaterialen, maar ook met de toepassing van isolatie en ventilatie in grote gebouwen. Je bekijkt hoe bepaald materiaalgebruik kan bijdragen aan een veilige en comfortabele woon – en werkomgeving. Ook doet een bouwfysicus onderzoek naar bestaande problemen, bijvoorbeeld met geluidsoverlast, en komt dan met een rapport met oplossingen. Je werkt voortdurend samen met opdrachtgevers, aannemers, opzichters en bouwvakkers. Een bouwfysicus wordt dagelijks met diverse bouwkundige problemen geconfronteerd. Een geschikte opleiding om bouwfysicus te worden is de hbo of wo studie Bouwkunde.

Selecteer dit beroep

Bouwtechnicus

Een bouwtechnicus is verantwoordelijk voor de voorbereiding van bouwprojecten. Ook houdt hij of zij soms toezicht op de uivoering van kleinere projecten. De bouwtechnicus houdt zich natuurlijk vooral met de technische aspecten bezig die bij een bouwproject komen kijken. Zo werkt hij of zij de bouwplannen uit en maakt hier en daar aanpassingen. Maar ook het aanvragen van vergunningen en het regelen van het bouwmateriaal behoren tot de verantwoordelijkheden van de bouwtechnicus. Hij of zij is als het ware een duizendpoot op de bouwplaats en zorgt dat alles op rolletjes loopt. Vaak werkt de bouwtechnicus in opdracht van een ingenieur, architect of aannemer. In het werk zelf komt de bouwtechnicus veelvuldig in aanraking met calculators, werkuitvoerders en bouwopzichters. Een goede voorbereiding op dit beroep is de hbo opleiding Bouwkunde.

Selecteer dit beroep

Architect

Een architect is verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Het beroep heeft twee kanten: enerzijds moet een gebouw technisch goed in elkaar zitten, anderzijds moet een gebouw ook esthetisch aantrekkelijk zijn. Een architect heeft zicht op beide kanten en zorgt voor een functioneel, mooi en innovatief ontwerp. Hij of zij is bij alle fases van het bouwproces betrokken. Van de eerste oriënterende gesprekken tot de aflevering van het eindproduct. In het proces voert de architect voortdurend overleg met de klant, de ingenieurs en de aannemers. Niet elke architect is gelijk verantwoordelijk voor het ontwerp van een gebouw. Je kunt je ook bezig houden met het ontwerp van bepaalde ruimtes of je meer concentreren op het ontwerp van openbare ruimte. Wie architect wil worden moet in eerste instantie de technische opleiding Bouwkunde volgen met als afstudeerrichting Architectuur.

Selecteer dit beroep

Stedenbouwkundige

Als stedenbouwkundige maak je plannen voor de inrichting en ontwikkeling van openbare ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij kun je denken aan straten, stadsdelen, nieuwbouwwijken of complete regio’s. Je onderzoekt diverse mogelijkheden voor de inrichting van stedelijke gebieden en kijkt of deze mogelijkheden daadwerkelijk ook haalbaar zijn. Vaak werk je niet alleen aan de ontwikkeling van nieuwe stedelijke gebieden, maar kun je ook bezig zijn met bestaande bouw en infrastructuur. Je maakt zelf je ontwerpen. Tijdens het ontwerpen van een stadsdeel, houd je rekening met allerlei verkeerstechnische, economische en bestuurlijke beperkingen. Zo zou je bijvoorbeeld meer groen willen aanleggen in een bepaald gebied, maar dit gaat wel ten koste van het aantal woningen. Andere dingen waarmee je rekening moet houden zijn de verkeersafwikkeling in de wijken, de bodemgesteldheid, de gewenste voorzieningen, de veiligheid op straat en de vraag naar een bepaald type huizen. Tijdens het maken van je plannen houd je rekening met alle regels en procedures omtrent milieu en bouwkunde. Als je klaar bent met het maken van je schetsen en rapporten, leg je deze voor aan je opdrachtgever. Als deze akkoord gaat met jouw ontwerp, dan kun je beginnen met het opstellen van richtlijnen voor de architecten die de afzonderlijke gebouwen binnen jouw gebied gaan ontwerpen.

Selecteer dit beroep

Bouwkundig ingenieur

Een bouwkundig ingenieur houdt zich bezig met het ontwerpen, het uitvoeren, het vormgeven, het onderhouden, het restaureren, of het beheren van bouwwerken waarin mensen wonen en/of werken. Bouwkundig ingenieur is daarom eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende functies die je kunt kiezen na het succesvol afronden van een studie Bouwkunde aan hogeschool of universiteit. Als stedenbouwkundige kun je je richten op het vormgeven aan gebouwen in hun omgeving en aan stedenbouwkundige plannen, bijvoorbeeld het ontwerpen van een woonwijk. Als Bouwtechnisch ontwerper draait het om het technisch vertalen van complexe bouwkundige opgaven en het ontwerpen van oplossingen voor technische problemen. Als tekenaar/constructeur draait het om het ontwerpen van veilige, betrouwbare en bruikbare draagconstructies. Ook architect is een voorbeeld van een bouwkundig ingenieur waarbij het ontwerpen van woningen centraal staat, waarbij dat meer vanuit een artistieke of meer vanuit een technische/functionele invalshoek kan worden gedaan.

Selecteer dit beroep

Technisch planoloog

Nederland kent een uitgebreide infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan snelwegen, dijken, spoorwegen en riolering. Al deze netwerken lopen onder en boven elkaar. Deze netwerken moeten zorgvuldig gepland worden en moeten ook regelmatig aangepast worden. Technisch planologen zijn de deskundigen die zich hierover buigen. Technisch planologen combineren technische kennis van infrastructuur met ruimtelijke ordening. Hierbij houdt een technisch planoloog rekening met het milieu en met economische aspecten. Een technisch planoloog kan bijvoorbeeld gevraagd worden om te kijken hoe een stuk grond het beste gebruikt kan worden. Moeten er woningen komen of moet het juist een stuk natuur blijven?
Een technisch planoloog kijkt naar wat er gebouwd kan worden en wat de gevolgen van het bouwen zijn. Hierbij is het niet alleen van belang om naar technische en milieu aspecten te kijken, maar er moet ook rekening gehouden worden met de verschillende belangen van mensen en organisaties. Een planoloog moet altijd kijken naar wat de maatschappij wil en krijgt ook vaak te maken met politiek. Naast planningprocedures krijgt een technisch planoloog ook vaak bestemmingsplannen, projectnota’s en structuurvisies onder ogen. Als je technisch planoloog wilt worden, kies je voor wo opleiding Technische planologie.

Selecteer dit beroep

Uitvoerder

Een uitvoerder werkt in de bouw, en organiseert de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Dat varieert van het regelen van personeel en het maken van planningen, tot het bestellen van materieel en het efficiënt opslaan van de spullen. Afhankelijk van hoe groot de bouwplaats of het bedrijf is, werkt een uitvoerder samen met een projectleider, en werkvoorbereiders zoals calculators en tekenaars, of aparte personeelsmanagers. Planning is een belangrijke taak: er kan veel tijd worden bespaard met een goede planning, maar het is ook de taak van de uitvoerder om te zorgen dat de bouwers zich aan de planning houden, en om achterstanden op te lossen. Verder maakt een uitvoerder verslagen en rapporten over de voortgang van het werk, zodat het management daarop in kan spelen.

Selecteer dit beroep

BIM-modelleur

Een BIM-modelleur maakt technische tekeningen in een BIM-programma. ‘BIM’ staat voor Building Information Model: het is een systeem waarin zowel 3D-bouwtekeningen worden gemaakt, als 2D-plattegronden, en dat bovendien rekening houdt met de overige bouwinformatie. Je kan er zowel de begroting als de planning aan toevoegen, en rapporten van de voortgang. Alle informatie staat op die manier bij elkaar. Er zijn ook programma’s aan gekoppeld, bijvoorbeeld voor het berekenen van energieverbruik in een gebouw, of constructieberekeningen. Omdat alles in het BIM-systeem staat, heeft een BIM-modelleur overzicht over het hele bouwproces. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee: je communiceert met verschillende partijen binnen het project, vaak ook met de klant, en je verwerkt wijzigingen in het systeem, zodat het project zo min mogelijk vertraging oploopt.

Selecteer dit beroep

Adviseur duurzaam bouwen

Als adviseur duurzaam bouwen adviseer je klanten over hun bouwproject. Klanten kunnen overheden zijn of projectontwikkelaars, maar ook particulieren of ondernemers. Je hebt veel kennis van duurzaam bouwen: je weet welke certificering er is, en welke aanpak daarbij hoort. Bijvoorbeeld circulair bouwen, efficiënte transport, of het gebruiken van duurzame energie. Vaak werk je in een team aan een opdracht: je brengt eerst de vraag van de klant in kaart, en gaat vervolgens kijken welke technieken er op het project van toepassing zijn. De opties werk je uit en bereken je door. Een opdracht kan een nieuw gebouw zijn, maar ook een bestaand gebouw dat gerenoveerd wordt. Je voert regelmatig gesprekken met de klant, stelt rapportages op, en zorgt in veel gevallen ook voor de offertes. Sommige adviseurs geven daarnaast workshops en lezingen.

Selecteer dit beroep

EPA adviseur

Als EPA adviseur onderzoek je de energiezuinigheid van huizen en andere gebouwen. Je inspecteert de woning op allerlei punten die te maken hebben met duurzaamheid: de isolatie, bijvoorbeeld, of er zonnepanelen zijn, en hoe de verwarming is geregeld. Op basis van je bevindingen maak je een rapport, waarmee het huis een label krijgt. Dat is verplicht voor elke woning. Hoe hoger de certificering, hoe meer het huis in waarde stijgt. EPA staat voor ‘Energieprestatieadvies’: behalve het label, geef je ook advies over hoe je het gebouw kan verduurzamen, bijvoorbeeld door betere isolatie, of het plaatsen van een warmtepomp. Je rekent voor wat het kost, en hoe snel de bewoner die uitgaven terugverdient door energiebesparing. Je werk bestaat dus afwisselend uit huisbezoeken, het uitwerken van je rapporten en het bespreken van de uitkomst met de klant.

Selecteer dit beroep

Middenkaderfunctionaris restauratie

Als middenkaderfunctionaris restauratie kan je verschillende taken hebben: je kan projectleider zijn, uitvoerder, calculator of inkoper. Het is dan ook meer een beroepsgroep dan een beroep. Je bent in elk geval verantwoordelijk voor het restauratiewerk aan oude gebouwen en monumenten. In een leidinggevende functie ben je bijvoorbeeld bezig met het maken van planningen en begrotingen, en het controleren of die ook worden nageleefd. Je stuurt het project dan aan, in samenwerking met een manager of opdrachtgever. Als uitvoerder stuur je ook de restauratiemedewerkers aan, en verdeel je de taken. De middenkaderfunctionaris doet soms ook het onderzoek voor het project: bijvoorbeeld om te kijken welke materialen er moeten worden gebruikt. En hij maakt tekeningen. De middenkaderfunctionaris kan zich ook bezighouden met subsidies, vergunningen, begroten en het inkopen van spullen.

Selecteer dit beroep