Natuurkundige
Natuurkundige

Een natuurkundige houdt zich in de dagelijkse beroepspraktijk bezig met onderzoek en toepassingen van één van de deelgebieden van de natuurkunde. Onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld: kwantummechanica, atoomfysica, relativiteitstheorie, nanotechnologie, biofysica en optica. Een natuurkundige bestudeert de theorie, voert experimenten uit en kijkt naar de eventuele praktische toepassingen. De meetinstrumenten en de computerprogramma’s die de natuurkundige gebruikt om zijn werk te doen zijn vaak erg complex. Het werk van de natuurkundige kan zich afspelen in een laboratorium met eenvoudige apparatuur, maar ook grote proporties aannemen (bijvoorbeeld het CERN project in Zwitserland). De natuurkundige is werkzaam op allerlei vakgebieden. Zo heeft de natuurkunde een sterke band met techniek en de medische wetenschap. Ook kan de natuurkunde allerlei innovaties bieden op het gebied van energie en milieu. Vraagstukken die aan bod kunnen komen zijn: Hoe kan de nanotechniek gebruikt worden in de medische praktijk om bepaalde ziektes effectief te bestrijden? Zit er toekomst in kernenergie nu fossiele brandstoffen steeds schaarser worden? Welke apparatuur kan het beste worden gebruikt om buitenaards leven te ontdekken? Wie zich graag fulltime met dit soort diverse vraagstukken wil bezig houden, kan kiezen voor een hbo of wo opleiding Natuurkunde.

Wiskundige
Wiskundige

Een wiskundige houdt zich bezig met het oplossen van allerlei wiskundige vraagstukken. In dit beroep houd je je bezig met het bestuderen van theorie en het oplossen van bekende wiskundige raadsels. De wiskunde is een wetenschap die zich voortdurend ontwikkelt en er komen steeds complexe sommen bij. Theorie wordt vooral gebruikt voor allerlei praktische toepassingen. Wiskunde kan gebruikt worden bij het verbeteren van een productieproces of het berekenen van een verzekeringspremie. Wiskunde heeft een breed werkveld: algebra, meetkunde, toepaste wiskunde, statistiek. De wiskundige weet gebruik te maken van verschillende computertoepassingen en andere hulpmiddelen om complexe wiskundige vraagstukken op te lossen. Wiskunde maakt ook vaak gebruik van inzichten uit de natuurkunde en heeft veel toepassingen in de techniek en ICT. Wie een loopbaan als wiskundige wel ziet zitten, kan het beste kiezen voor een WO of HBO opleiding wiskunde.

Biomedische wetenschapper
Biomedische wetenschapper

Een biomedische wetenschapper doet onderzoek naar ziekte en gezondheid. Het werk van de biomedicus is sterk verbonden met de medische praktijk. Het vakgebied heeft veel overeenkomsten met de geneeskunde, maar de biomedicus houdt zich vooral bezig met onderzoek terwijl een arts meer patiëntgericht is. De kern van het werk van de biomedisch wetenschapper is het zoeken naar de oorzaken van ziektes en het bestrijden van deze. Hij of zij houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van medicijnen en het verbeteren van behandelmethodes. Het werk van de biomedicus is maatschappelijk erg relevant en altijd actueel, denk maar aan kanker– of aidsonderzoek. Naast de geneeskunde heeft de biomedische wetenschap ook raakvlakken met vakgebieden als biologie, psychologie en bewegingswetenschappen. De meest relevante studie voor dit beroep is de universitaire opleiding Biomedische Wetenschappen.

Docent technische en exacte vakken
Docent technische en exacte vakken

De docenten Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde worden samengevat onder de noemer Docent technische en exacte vakken. Hiernaast kun je er ook voor kiezen om les te geven in de bouwkunde, bouwtechniek, consumptieve techniek, elektrotechniek, grafische techniek, installatietechniek, mechanische techniek, motorvoertuigentechniek en werktuigbouwkunde. Docent technische en exacte vakken is dus een erg breed begrip.

Astrofysicus
Astrofysicus

Astrofysica is een benaming voor een discipline binnen astronomie: het is natuurkundig onderzoek naar processen binnen hemellichamen, van sterren tot zwarte gaten. Hoewel dat concreet klinkt, is het onderzoek vaak heel abstract en wiskundig, en werkt een astrofysicus vaak met computersimulaties. Door bijvoorbeeld golven en deeltjes op te vangen, en die te combineren met natuurkundige wetten, proberen astrofysici bijvoorbeeld inzicht te krijgen in zwarte materie, zwaartekrachtgolven of in elementen in een ster. Het onderwerp van je werk bevindt zich dus op vele lichtjaren afstand.

Statisticus
Statisticus

Als statisticus begrijp je hoe je grote hoeveelheden gegevens verwerkt, en er bruikbare informatie uit kan halen. Het merendeel van je werk is digitaal: om relevante gegevens te verwerken schrijf je berekeningen, simulaties of programma’s om data te verwerken. Daarnaast verwerk je je resultaten in bijvoorbeeld grafieken, die je presenteert in rapportages, zodat ook niet-statistici er iets mee kunnen. Het is daarbij ook belangrijk dat je zelf in staat bent de vraag en de context van de vraag juist te interpreteren, te analyseren en er de juiste statistische gegevens bij te zoeken. Als statistisch onderzoeker aan de universiteit of hogeschool geef je daarnaast college en bezoek je congressen.

Seismoloog
Seismoloog

Seismologen houden zich bezig met aardbevingen. Ze bestuderen trillingen van aardlagen, en proberen zo te onderzoeken hoe en waarom aardbevingen zich voortdoen. Als seismoloog ben je meestal in dienst van bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven, bouwbedrijven of havenbedrijven. Je analyseert de gevolgen van hun boringen en bouwactiviteit, of helpt bij het vinden van olie en gas. Andere seismologen zijn verbonden aan universiteit, werken in een onderzoeksgroep en begeleiden studenten. Je werk bestaat grotendeels uit het lezen van vakliteratuur en het schrijven van artikelen.

Hoogleraar
Hoogleraar

Een hoogleraar is docent en onderzoeker aan de universiteit. Het is de hoogste wetenschappelijke functie. Als hoogleraar zijn onderzoek en onderwijs zijn je belangrijkste taken: het voorbereiden van colleges, overleg met vakgroepen en daarnaast het publiceren van papers en het bezoeken van congressen. Als specialist moet je ook de onderzoeken van collega’s volgen: bijvoorbeeld op congressen of door het lezen van nieuwe publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Verder leidt je onderzoekprojecten en heb je managementtaken. Veel hoogleraren hebben daarnaast andere functies: ze zitten vaak commissies en raden buiten de universiteit, omdat ze daar vanuit hun specialisme advies kunnen geven.

Docenten, onderzoekers en wetenschappers technisch en exact

Natuurkundige

Een natuurkundige houdt zich in de dagelijkse beroepspraktijk bezig met onderzoek en toepassingen van één van de deelgebieden van de natuurkunde. Onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld: kwantummechanica, atoomfysica, relativiteitstheorie, nanotechnologie, biofysica en optica. Een natuurkundige bestudeert de theorie, voert experimenten uit en kijkt naar de eventuele praktische toepassingen. De meetinstrumenten en de computerprogramma’s die de natuurkundige gebruikt om zijn werk te doen zijn vaak erg complex. Het werk van de natuurkundige kan zich afspelen in een laboratorium met eenvoudige apparatuur, maar ook grote proporties aannemen (bijvoorbeeld het CERN project in Zwitserland). De natuurkundige is werkzaam op allerlei vakgebieden. Zo heeft de natuurkunde een sterke band met techniek en de medische wetenschap. Ook kan de natuurkunde allerlei innovaties bieden op het gebied van energie en milieu. Vraagstukken die aan bod kunnen komen zijn: Hoe kan de nanotechniek gebruikt worden in de medische praktijk om bepaalde ziektes effectief te bestrijden? Zit er toekomst in kernenergie nu fossiele brandstoffen steeds schaarser worden? Welke apparatuur kan het beste worden gebruikt om buitenaards leven te ontdekken? Wie zich graag fulltime met dit soort diverse vraagstukken wil bezig houden, kan kiezen voor een hbo of wo opleiding Natuurkunde.

Selecteer dit beroep

Wiskundige

Een wiskundige houdt zich bezig met het oplossen van allerlei wiskundige vraagstukken. In dit beroep houd je je bezig met het bestuderen van theorie en het oplossen van bekende wiskundige raadsels. De wiskunde is een wetenschap die zich voortdurend ontwikkelt en er komen steeds complexe sommen bij. Theorie wordt vooral gebruikt voor allerlei praktische toepassingen. Wiskunde kan gebruikt worden bij het verbeteren van een productieproces of het berekenen van een verzekeringspremie. Wiskunde heeft een breed werkveld: algebra, meetkunde, toepaste wiskunde, statistiek. De wiskundige weet gebruik te maken van verschillende computertoepassingen en andere hulpmiddelen om complexe wiskundige vraagstukken op te lossen. Wiskunde maakt ook vaak gebruik van inzichten uit de natuurkunde en heeft veel toepassingen in de techniek en ICT. Wie een loopbaan als wiskundige wel ziet zitten, kan het beste kiezen voor een WO of HBO opleiding wiskunde.

Selecteer dit beroep

Biomedische wetenschapper

Een biomedische wetenschapper doet onderzoek naar ziekte en gezondheid. Het werk van de biomedicus is sterk verbonden met de medische praktijk. Het vakgebied heeft veel overeenkomsten met de geneeskunde, maar de biomedicus houdt zich vooral bezig met onderzoek terwijl een arts meer patiëntgericht is. De kern van het werk van de biomedisch wetenschapper is het zoeken naar de oorzaken van ziektes en het bestrijden van deze. Hij of zij houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van medicijnen en het verbeteren van behandelmethodes. Het werk van de biomedicus is maatschappelijk erg relevant en altijd actueel, denk maar aan kanker– of aidsonderzoek. Naast de geneeskunde heeft de biomedische wetenschap ook raakvlakken met vakgebieden als biologie, psychologie en bewegingswetenschappen. De meest relevante studie voor dit beroep is de universitaire opleiding Biomedische Wetenschappen.

Selecteer dit beroep

Docent technische en exacte vakken

De docenten Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde worden samengevat onder de noemer Docent technische en exacte vakken. Hiernaast kun je er ook voor kiezen om les te geven in de bouwkunde, bouwtechniek, consumptieve techniek, elektrotechniek, grafische techniek, installatietechniek, mechanische techniek, motorvoertuigentechniek en werktuigbouwkunde. Docent technische en exacte vakken is dus een erg breed begrip.

Selecteer dit beroep

Astrofysicus

Astrofysica is een benaming voor een discipline binnen astronomie: het is natuurkundig onderzoek naar processen binnen hemellichamen, van sterren tot zwarte gaten. Hoewel dat concreet klinkt, is het onderzoek vaak heel abstract en wiskundig, en werkt een astrofysicus vaak met computersimulaties. Door bijvoorbeeld golven en deeltjes op te vangen, en die te combineren met natuurkundige wetten, proberen astrofysici bijvoorbeeld inzicht te krijgen in zwarte materie, zwaartekrachtgolven of in elementen in een ster. Het onderwerp van je werk bevindt zich dus op vele lichtjaren afstand.

Selecteer dit beroep

Statisticus

Als statisticus begrijp je hoe je grote hoeveelheden gegevens verwerkt, en er bruikbare informatie uit kan halen. Het merendeel van je werk is digitaal: om relevante gegevens te verwerken schrijf je berekeningen, simulaties of programma’s om data te verwerken. Daarnaast verwerk je je resultaten in bijvoorbeeld grafieken, die je presenteert in rapportages, zodat ook niet-statistici er iets mee kunnen. Het is daarbij ook belangrijk dat je zelf in staat bent de vraag en de context van de vraag juist te interpreteren, te analyseren en er de juiste statistische gegevens bij te zoeken. Als statistisch onderzoeker aan de universiteit of hogeschool geef je daarnaast college en bezoek je congressen.

Selecteer dit beroep

Seismoloog

Seismologen houden zich bezig met aardbevingen. Ze bestuderen trillingen van aardlagen, en proberen zo te onderzoeken hoe en waarom aardbevingen zich voortdoen. Als seismoloog ben je meestal in dienst van bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven, bouwbedrijven of havenbedrijven. Je analyseert de gevolgen van hun boringen en bouwactiviteit, of helpt bij het vinden van olie en gas. Andere seismologen zijn verbonden aan universiteit, werken in een onderzoeksgroep en begeleiden studenten. Je werk bestaat grotendeels uit het lezen van vakliteratuur en het schrijven van artikelen.

Selecteer dit beroep

Hoogleraar

Een hoogleraar is docent en onderzoeker aan de universiteit. Het is de hoogste wetenschappelijke functie. Als hoogleraar zijn onderzoek en onderwijs zijn je belangrijkste taken: het voorbereiden van colleges, overleg met vakgroepen en daarnaast het publiceren van papers en het bezoeken van congressen. Als specialist moet je ook de onderzoeken van collega’s volgen: bijvoorbeeld op congressen of door het lezen van nieuwe publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Verder leidt je onderzoekprojecten en heb je managementtaken. Veel hoogleraren hebben daarnaast andere functies: ze zitten vaak commissies en raden buiten de universiteit, omdat ze daar vanuit hun specialisme advies kunnen geven.

Selecteer dit beroep