Verkeerskundige
Verkeerskundige

Verkeerskundigen houden zich dagelijks bezig met vraagstukken rondom verkeer, vervoer en mobiliteit. Regelmatig komt het vakgebied van de verkeerskundige in het nieuws: files, treinvertragingen, verkeersongelukken, milieuvervuiling door auto’s etc. De verkeerskundige doet onderzoek naar deze problematiek, ontwerpt nieuwe plannen en bedenkt maatregelen om de mobiliteit in Nederland te bevorderen. Hij of zij kijkt naar verschillende vormen van vervoer: fiets, auto, openbaar vervoer en natuurlijk ook voetgangers. Hoe kun je deze vormen op een goede manier combineren? Hoe stem je goederen –en personenvervoer efficiënt op elkaar af? De verkeersspecialist neemt in zijn plannen verschillende factoren mee zoals het milieu, financiën, veiligheid en de belangen van verschillende groepen. Het werk van de verkeerskundige is van groot belang voor een klein land als Nederland waar zorgvuldig omgegaan moet worden met de ruimte. In dit beroep wordt dan ook veel samengewerkt met bijvoorbeeld planologen. De meest passende opleiding bij dit beroep is de hbo-opleiding Mobiliteit.

Logistiek manager
Logistiek manager

Een logistiek manager is verantwoordelijk voor het proces rondom opslag, vervoer en levering van goederen. Hij of zij stuurt dit proces zo effectief mogelijk opdat er minimale kosten gemaakt worden. Ook is het belangrijk dat de klant tevreden is. Zo moeten er bijvoorbeeld altijd voldoende producten voorradig zijn en de producten moeten op tijd geleverd worden. Verder is het belangrijk op welke plek goederen opgeslagen worden. Veel verkochte producten of producten die als eerste verkocht worden zullen logischerwijs vooraan geplaatst worden.

Transportmanager
Transportmanager

Een transportmanager overziet en beheert de processen van een bedrijf die te maken hebben met de logistiek, transport en distributie. Taken van de transportmanager zijn onder andere; Het maken van een planning waarbij ruimte is om flexibel op problemen in te spelen, zorgen voor tevredenheid bij de klanten over de levering van het product, het assortiment van de aangeboden producten controleren en tenslotte het op een overzichtelijke wijze opslaan van de producten. Het einddoel van de transportmanager is om de transport en distributie van goederen zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder is de transportmanager ook verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit en efficiëntie van de logistieke processen. Hierbij is kennis van relevante wet- en regelgeving heel belangrijk. Zelf ontwikkel je operationele procedures en houd je het toezicht op alle processen. Verder onderhoud je contact met klanten, leveranciers en managers van andere afdelingen. Dit beroep is verwant aan Logistiek Manager, tijdens de hbo opleiding Logistiek Management kun je je specialiseren in het transportmanagement.

Maritiem logistiek manager
Maritiem logistiek manager

Een maritiem logistiek manager houdt zich bezig met het coördineren van goederenstromen in bijvoorbeeld een haven. Hij of zij checkt of het transport goed verlopen is, zorgt voor de opslag en houdt de verkoop in de gaten. Maritiem logistiek managers vind je bij middelgrote en grote bedrijven. Dit kunnen transportbedrijven zijn maar ook enorme ondernemingen als de Rotterdamse haven. Hij of zij houdt zich, in tegenstelling tot een gewoon logistiek manager, vooral bezig met de goederen die over zee of over het water vervoerd worden. Een logistiek manager probeert na te denken over de beste manier waarop goederenstromen zouden kunnen verlopen. Bij het ontstaan van acute problemen bij de overslag van goederen grijpt hij of zij in. Een maritiem logistiek manager is als het ware een duizendpoot die het hele proces in de gaten moet houden en van veel vakgebieden iets af moet weten. Er bestaat geen specifieke vooropleiding voor dit beroep maar een hbo studie op het gebied van de logistiek kan een goede voorbereiding zijn.

Medewerker toeleveringslogistiek
Medewerker toeleveringslogistiek

Als medewerker toeleveringslogistiek zorg je ervoor dat materialen op tijd worden geleverd, en dat afval op tijd wordt afgevoerd vanaf de bouwplaats. Dat is een relatief nieuwe functie: voorheen werd dat geregeld door de afdeling inkoop, die bijvoorbeeld ook afvalcontainers inhuurde. Tegenwoordig werkt de bouw vaak met aparte opslaglocaties op afstand van het bouwterrein. Dat betekent dat het vervoer van de bouwplaats van en naar die opslagplaats door iemand moet worden geregeld. De medewerker toeleveringslogistiek maakt planningen, deelt chauffeurs in, en stemt af met de leveranciers van goederen. Zo zorg je voor een zo efficiënt mogelijk transport, waarmee je veel mogelijk tijd, geld en CO2 uitstoot bespaart.

Verkeerskundigen, transport- en logistiekmanagers

Verkeerskundige

Verkeerskundigen houden zich dagelijks bezig met vraagstukken rondom verkeer, vervoer en mobiliteit. Regelmatig komt het vakgebied van de verkeerskundige in het nieuws: files, treinvertragingen, verkeersongelukken, milieuvervuiling door auto’s etc. De verkeerskundige doet onderzoek naar deze problematiek, ontwerpt nieuwe plannen en bedenkt maatregelen om de mobiliteit in Nederland te bevorderen. Hij of zij kijkt naar verschillende vormen van vervoer: fiets, auto, openbaar vervoer en natuurlijk ook voetgangers. Hoe kun je deze vormen op een goede manier combineren? Hoe stem je goederen –en personenvervoer efficiënt op elkaar af? De verkeersspecialist neemt in zijn plannen verschillende factoren mee zoals het milieu, financiën, veiligheid en de belangen van verschillende groepen. Het werk van de verkeerskundige is van groot belang voor een klein land als Nederland waar zorgvuldig omgegaan moet worden met de ruimte. In dit beroep wordt dan ook veel samengewerkt met bijvoorbeeld planologen. De meest passende opleiding bij dit beroep is de hbo-opleiding Mobiliteit.

Selecteer dit beroep

Logistiek manager

Een logistiek manager is verantwoordelijk voor het proces rondom opslag, vervoer en levering van goederen. Hij of zij stuurt dit proces zo effectief mogelijk opdat er minimale kosten gemaakt worden. Ook is het belangrijk dat de klant tevreden is. Zo moeten er bijvoorbeeld altijd voldoende producten voorradig zijn en de producten moeten op tijd geleverd worden. Verder is het belangrijk op welke plek goederen opgeslagen worden. Veel verkochte producten of producten die als eerste verkocht worden zullen logischerwijs vooraan geplaatst worden.

Selecteer dit beroep

Transportmanager

Een transportmanager overziet en beheert de processen van een bedrijf die te maken hebben met de logistiek, transport en distributie. Taken van de transportmanager zijn onder andere; Het maken van een planning waarbij ruimte is om flexibel op problemen in te spelen, zorgen voor tevredenheid bij de klanten over de levering van het product, het assortiment van de aangeboden producten controleren en tenslotte het op een overzichtelijke wijze opslaan van de producten. Het einddoel van de transportmanager is om de transport en distributie van goederen zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder is de transportmanager ook verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit en efficiëntie van de logistieke processen. Hierbij is kennis van relevante wet- en regelgeving heel belangrijk. Zelf ontwikkel je operationele procedures en houd je het toezicht op alle processen. Verder onderhoud je contact met klanten, leveranciers en managers van andere afdelingen. Dit beroep is verwant aan Logistiek Manager, tijdens de hbo opleiding Logistiek Management kun je je specialiseren in het transportmanagement.

Selecteer dit beroep

Maritiem logistiek manager

Een maritiem logistiek manager houdt zich bezig met het coördineren van goederenstromen in bijvoorbeeld een haven. Hij of zij checkt of het transport goed verlopen is, zorgt voor de opslag en houdt de verkoop in de gaten. Maritiem logistiek managers vind je bij middelgrote en grote bedrijven. Dit kunnen transportbedrijven zijn maar ook enorme ondernemingen als de Rotterdamse haven. Hij of zij houdt zich, in tegenstelling tot een gewoon logistiek manager, vooral bezig met de goederen die over zee of over het water vervoerd worden. Een logistiek manager probeert na te denken over de beste manier waarop goederenstromen zouden kunnen verlopen. Bij het ontstaan van acute problemen bij de overslag van goederen grijpt hij of zij in. Een maritiem logistiek manager is als het ware een duizendpoot die het hele proces in de gaten moet houden en van veel vakgebieden iets af moet weten. Er bestaat geen specifieke vooropleiding voor dit beroep maar een hbo studie op het gebied van de logistiek kan een goede voorbereiding zijn.

Selecteer dit beroep

Medewerker toeleveringslogistiek

Als medewerker toeleveringslogistiek zorg je ervoor dat materialen op tijd worden geleverd, en dat afval op tijd wordt afgevoerd vanaf de bouwplaats. Dat is een relatief nieuwe functie: voorheen werd dat geregeld door de afdeling inkoop, die bijvoorbeeld ook afvalcontainers inhuurde. Tegenwoordig werkt de bouw vaak met aparte opslaglocaties op afstand van het bouwterrein. Dat betekent dat het vervoer van de bouwplaats van en naar die opslagplaats door iemand moet worden geregeld. De medewerker toeleveringslogistiek maakt planningen, deelt chauffeurs in, en stemt af met de leveranciers van goederen. Zo zorg je voor een zo efficiënt mogelijk transport, waarmee je veel mogelijk tijd, geld en CO2 uitstoot bespaart.

Selecteer dit beroep