Museummedewerker
Museummedewerker

Een museummedewerker is samen met de conservator(s) en het bestuur van een museum verantwoordelijk voor de collecties en tentoonstellingen. Een museummedewerker heeft verschillende ondersteunende taken. Hij of zij adviseert over en helpt met het inrichten van nieuwe tentoonstellingen. Zo kijkt hij onder andere waar objecten het beste geplaatst kunnen worden vanwege de belichting. Een museummedewerker verdiept zich in de wereld van de collectiestukken en zorgt voor de archivering ervan. Als museumstukken worden uitgeleend, is een museummedewerker vaak verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Een museummedewerker geeft rondleidingen waarbij hij vertelt over de museumcollectie. In een groot museum zal dit een van de hoofdtaken zijn van de museummedewerker. In kleine musea zal een museummedewerker naast rondleiden ook andere taken verrichten, zoals het regelen van publiciteit en educatiemateriaal. Om museummedewerker te worden is de (hbo) opleiding Museologie de meest logische keuze.

Conservator
Conservator

Een conservator is een beheerder van een collectie. Veel conservators werken in een museum, waar ze verantwoordelijk zijn voor de artefacten (museumstukken) van een bepaalde afdeling. De conservator organiseert de samenstelling en opstelling van de collectie van deze afdeling en documenteert de collectie vaak digitaal. De conservator weet alles over de collectie die hij beheert. Hij geeft lezingen en schrijft bijdragen voor wetenschappelijke tijdschriften. Hiernaast is het ook de zorg van de conservator dat de collectie goed behouden blijft en dat iedereen voorzichtig met de stukken omgaat.

Museoloog
Museoloog

Een museoloog beheert de collectie van een museum. Als museoloog koop je (kunst)voorwerpen in en leent ze ook weer uit. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de presentatie van de collectie en de inrichting van speciale tentoonstellingen. Je zorgt samen met de directie voor beleidsplannen. Met een team waarin ook de directie en andere medewerkers van het museum zitten, onderzoek je of een voorwerp in de collectie past, of het voorwerp verrijkend is voor de collectie en of de aankoop ervan financieel haalbaar is. Voor het lenen en uitlenen van voorwerpen heb je regelmatige besprekingen met collega-museologen van andere musea, zowel in het binnen- als buitenland. Tijdens deze gesprekken bespreek je de leenvoorwaarden. Ook ben je als museoloog bij eventuele uitlening verantwoordelijk voor het transport van de (kunst)voorwerpen. Een museoloog verricht eveneens onderzoek, waarvan de ontdekte informatie door het museum gebruikt kan worden bij tentoonstellingen of bijvoorbeeld museumgidsen.

Kunsthistoricus
Kunsthistoricus

Een kunsthistoricus is expert op het gebied van allerlei soorten kunstuitingen. Hij of zij heeft verstand van de verschillende stromingen binnen de kunst en van allerlei vormen van kunst (schilderkunst, architectuur, archeologie etc.). Naast een belangstelling voor kunst, heeft de kunsthistoricus ook interesse in geschiedenis, taal en cultuur. Men kijkt immers niet alleen naar de technische aspecten van een kunstwerk maar ook naar de historische context. Een kunsthistoricus is zeker niet alleen bezig met het bestuderen van theorie, maar gaat ook aan de slag met grote praktische projecten. Denk bijvoorbeeld aan museumconservatoren die publieksgerichte tentoonstellingen organiseren. Ook tref je kunsthistorici aan bij veilinghuizen waar ze de waarde van een kunstobject moeten inschatten. Kortom kunsthistorici hebben een breed beroepsveld. De beste voorbereiding op dit beroep is de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis.

Kunsthistorici, museologen en conservatoren

Museummedewerker

Een museummedewerker is samen met de conservator(s) en het bestuur van een museum verantwoordelijk voor de collecties en tentoonstellingen. Een museummedewerker heeft verschillende ondersteunende taken. Hij of zij adviseert over en helpt met het inrichten van nieuwe tentoonstellingen. Zo kijkt hij onder andere waar objecten het beste geplaatst kunnen worden vanwege de belichting. Een museummedewerker verdiept zich in de wereld van de collectiestukken en zorgt voor de archivering ervan. Als museumstukken worden uitgeleend, is een museummedewerker vaak verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Een museummedewerker geeft rondleidingen waarbij hij vertelt over de museumcollectie. In een groot museum zal dit een van de hoofdtaken zijn van de museummedewerker. In kleine musea zal een museummedewerker naast rondleiden ook andere taken verrichten, zoals het regelen van publiciteit en educatiemateriaal. Om museummedewerker te worden is de (hbo) opleiding Museologie de meest logische keuze.

Selecteer dit beroep

Conservator

Een conservator is een beheerder van een collectie. Veel conservators werken in een museum, waar ze verantwoordelijk zijn voor de artefacten (museumstukken) van een bepaalde afdeling. De conservator organiseert de samenstelling en opstelling van de collectie van deze afdeling en documenteert de collectie vaak digitaal. De conservator weet alles over de collectie die hij beheert. Hij geeft lezingen en schrijft bijdragen voor wetenschappelijke tijdschriften. Hiernaast is het ook de zorg van de conservator dat de collectie goed behouden blijft en dat iedereen voorzichtig met de stukken omgaat.

Selecteer dit beroep

Museoloog

Een museoloog beheert de collectie van een museum. Als museoloog koop je (kunst)voorwerpen in en leent ze ook weer uit. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de presentatie van de collectie en de inrichting van speciale tentoonstellingen. Je zorgt samen met de directie voor beleidsplannen. Met een team waarin ook de directie en andere medewerkers van het museum zitten, onderzoek je of een voorwerp in de collectie past, of het voorwerp verrijkend is voor de collectie en of de aankoop ervan financieel haalbaar is. Voor het lenen en uitlenen van voorwerpen heb je regelmatige besprekingen met collega-museologen van andere musea, zowel in het binnen- als buitenland. Tijdens deze gesprekken bespreek je de leenvoorwaarden. Ook ben je als museoloog bij eventuele uitlening verantwoordelijk voor het transport van de (kunst)voorwerpen. Een museoloog verricht eveneens onderzoek, waarvan de ontdekte informatie door het museum gebruikt kan worden bij tentoonstellingen of bijvoorbeeld museumgidsen.

Selecteer dit beroep

Kunsthistoricus

Een kunsthistoricus is expert op het gebied van allerlei soorten kunstuitingen. Hij of zij heeft verstand van de verschillende stromingen binnen de kunst en van allerlei vormen van kunst (schilderkunst, architectuur, archeologie etc.). Naast een belangstelling voor kunst, heeft de kunsthistoricus ook interesse in geschiedenis, taal en cultuur. Men kijkt immers niet alleen naar de technische aspecten van een kunstwerk maar ook naar de historische context. Een kunsthistoricus is zeker niet alleen bezig met het bestuderen van theorie, maar gaat ook aan de slag met grote praktische projecten. Denk bijvoorbeeld aan museumconservatoren die publieksgerichte tentoonstellingen organiseren. Ook tref je kunsthistorici aan bij veilinghuizen waar ze de waarde van een kunstobject moeten inschatten. Kortom kunsthistorici hebben een breed beroepsveld. De beste voorbereiding op dit beroep is de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis.

Selecteer dit beroep