Hbo
Voltijd
48 maanden

Doe mee in de internationale top van de landbouw

Nederland is een absolute wereldspeler op het gebied van landbouw. Na de Verenigde Staten is ons land de grootste landbouwexporteur in de wereld; het grootste gedeelte van de export bestaat uit plantaardige producten. Nog nooit is de landbouwsector zo dynamisch geweest. Schaalvergroting en intensivering zijn nog steeds belangrijk voor de wereldwijde export maar ook is er meer voedsel nodig voor de groeiende wereldbevolking en verandert ons eetpatroon. En natuurlijk moeten al deze aardappelen, groenten, fruit en bloemen geproduceerd worden op een zo duurzaam mogelijke manier!

Uitdagingen aanpakken

Bij de voedselvoorziening van de toekomst komt veel kijken: verzilting, robotisering, precisielandbouw, een positief bedrijfsresultaat, resistenties en veredeling; het zijn allemaal onderwerpen waar je in de plantenteelt mee te maken krijgt. Wil jij deze uitdagingen aanpakken? Of zie je jezelf straks een akkerbouwbedrijf runnen of een nieuw tulpenras kweken dat jouw naam krijgt? Dan ben je in de wieg gelegd voor een carrière in de tuinbouw of akkerbouw. Daarin draait het om één ding: de plant.

Tijdens de studie Innovatieve Plantenteelt leer je meer op het gebied van plantenteelt, biologie bodemkunde, ondernemerschap, economie, onderzoek, marketing, communicatie, duurzaamheid en innovatie.