Is opvoeding wel zinvol? Hoe ga je om met leerproblemen? Waarom leven er zoveel mensen met psychiatrische problemen op straat? Waarom gaat leren en ontwikkelen niet altijd vanzelf? Voor pedagogen wezenlijke vragen waarop zij een antwoord proberen te vinden. Iedereen krijgt met pedagogiek te maken. Jij ook. Pedagogiek is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij en met de ontwikkeling van mensen.

meer lezen
In 2019 beoordeelden studenten de opleiding Pedagogische Wetenschappen als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Plaats Algemeen oordeel opleiding Q-totaalscore
GRONINGEN 8,1
GRONINGEN