In Nederland staat de ruimte overal onder druk. We leggen wegen aan, bedrijventerreinen en woonwijken, maar dit gaat vaak ten koste van het groen om ons heen. Denk je dat dit beter kan? Met de opleiding Landscape and Environment Management (LEM) richt je je op natuur en landschap en tackel je problemen rond ruimtegebruik en milieu in de stad.


Naar de open dagen van Hogeschool Inholland
Bekijk de opleidingen van Hogeschool Inholland
In 2019 beoordeelden studenten de opleiding Landscape and Environment Management als volgt.
Bron: studiekeuze123.nl
Plaats Algemeen oordeel opleiding Q-totaalscore