Hbo
Voltijd
48 maanden

Bij de vierjarige bacheloropleiding Technische Informatica ligt de focus op het ontwerpen en ontwikkelen van smart devices, zelfrijdende auto’s, intelligente gebouwen en zelfregulerende zonnepanelen. Na je opleiding kun je zelfstandig smart devices ontwikkelen en programmeren. Je weet dan alles over het aansturen, koppelen, beheren en monitoren van devices.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Hogeschool Inholland