Hoofd Public Relations
Hoofd Public Relations

Als Hoofd Public Relations (PR) ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden van een geheel PR team binnen een bedrijf en adviseer je de directie van dat bedrijf over het communicatiebeleid. Samen met de directie beslis jij over wat de communicatiedoelstellingen voor een bepaalde periode voor het bedrijf worden. Vervolgens stel jij een communicatieplan op en stuur je de medewerkers onder jou aan om het plan, en uiteindelijk het beleid, uit te voeren en vorm te geven. Daarnaast zorg je ervoor dat het bedrijf waarvoor je werkt positieve media-aandacht ontvangt. Ook hou je klanten van het bedrijf op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten die worden aangeboden door jouw bedrijf. Je onderhoudt het netwerk van contacten tussen jouw bedrijf en andere organisaties, instanties en klanten.

Adviseur communicatie
Adviseur communicatie

Als communicatieadviseur geef je een bedrijf advies over de communicatie en zorg je ervoor dat de informatie over het bedrijf, de producten of de diensten duidelijk gecommuniceerd worden naar de doelgroep. Je verbetert de interne informatiestromen binnen een bedrijf, en houd je bezig met public relations en reclame. Ook blijf je op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de markt van jouw bedrijf, zodat het bedrijf hierop kan inspelen.

Uitgever
Uitgever


Een uitgever draagt zorg voor het uitgeefproces van informatiedragers zoals boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s. Hiervoor stuurt hij of zij verschillende afdelingen binnen een uitgeverij aan. In de beginfase beoordeelt de uitgever het manuscript en worden auteurs wel of niet gecontracteerd. Vervolgens ziet de uitgever erop toe dat het werk inhoudelijk gecontroleerd, vormgegeven en eventueel vertaald wordt. Hierna zorgt de uitgever ervoor dat het boek gedrukt en gepubliceerd wordt. De uitgever stuurt vervolgens vertegenwoordigers aan, die bestellingen binnenhalen voor de uitgeverij. Een uitgever heeft dus veel contact met auteurs, vormgevers, vertalers, drukkers en vertegenwoordigers en speelt een grote rol in de totstandkoming van een boek, tijdschrift, cd of dvd.
Het is erg belangrijk dat de uitgever rekening houdt met wensen van eventuele kopers. Een uitgever kan wel een boek drukken en publiceren, maar als het niemand het koopt draait hij verlies. Het is belangrijk voor de uitgever zich te verdiepen in de doelgroep waarvoor het werk beoordeeld wordt. Een uitgever kan allerlei verschillende werken uitgeven. Te denken valt aan educatieve cd-roms, romans, literaire werken, wetenschappelijke tijdschriften en kinderboeken. Ieder werk vraagt om een eigen behandeling, hier draagt de uitgever zorg voor.

Journalist
Journalist

Een journalist houdt zich bezig met het schrijven van artikelen voor de schrijvende pers (kranten,tijdschriften en websites) en/of het maken van reportages voor radio en tv. Hierbij richt je je op een diversiteit aan onderwerpen die volgens de redactie nieuwswaarde hebben. De taken van een journalist zijn zeer uiteenlopend. De voornaamste taak is het verwerken van informatie. Het nieuws wordt meestal vers aangeleverd door persbureaus, zoals het ANP en Reuters. Naar aanleiding van deze geleverde informatie kun jij dan besluiten of je iets over een bepaald onderwerp wilt publiceren of niet. In de meeste gevallen weegt de mening van de redactie hierover ook mee, en ben je dus niet helemaal vrij om zelf te beslissen waar je over schrijft. Verder is het verrichten van onderzoek naar veel verschillende onderwerpen een belangrijk onderdeel van het journalistieke vak. Je raadpleegt deskundigen om meer informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen en gaat vaak zelf ook op pad om zaken te onderzoeken en om te uit te vinden of een bepaald onderwerp of item nieuwswaarde heeft. Je houdt je hierbij ook bezig met het leggen en onderhouden van contacten. Dit kan van belang zijn voor bijvoorbeeld informatie en interviews. Tot slot ben je als journalist natuurlijk vooral artikelen aan het schrijven en/of audiovisuele rapportages aan het leveren. In het geval je vanuit de redactie de opdracht krijgt iets over een bepaald onderwerp te schrijven, is het natuurlijk handig als je al enige kennis over het onderwerp bezit. Het is als journalist dan ook van groot belang het nieuws op de voet te volgen. De hbo-opleiding journalistiek is de beste voorbereiding op dit beroep, maar ook andere hbo en wo-opleidingen kunnen toegang geven tot een meer specialistisch journalistiek werkveld.

Hoofdredacteur
Hoofdredacteur

Een hoofdredacteur staat aan het stuur van een redactie van bijvoorbeeld een tijdschrift, krant, website, radio- of tv-programma. De voornaamste taak van de hoofdredacteur is het aansturen van de andere redactieleden. Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijke voor de inhoud van het tijdschrift, de krant of het programma. Wat je dus bijvoorbeeld doet is het bedenken van onderwerpen en artikelen voor in een bepaalde rubriek. Je houdt hierbij rekening met de doelgroep en vaak schrijf je zelf ook artikelen en commentaren. Vaak heeft de hoofdredacteur in de geschreven pers een vast artikel per uitgegeven editie (de zogenaamde editorial). Ook is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor het redigeren van teksten. Je corrigeert dan teksten van redacteuren of auteurs en geeft hen feedback. De belangrijkste taak van de hoofdredacteur is echter dat hij of zij de publicatie of het programma naar buiten toe vertegenwoordigt. Hierdoor ziet de hoofdredacteur er ook op toe dat de rest van de redactie zich aan de journalistieke en juridische regels houdt en dus bijvoorbeeld niet plagieert. Ook is een taak van de hoofdredacteur om het beleid te vormen. Bij al deze activiteiten is het belangrijk dat de hoofdredacteur zich aan het redactiestatuut houdt. Als hoofdredacteur vorm je een soort van brug tussen de redactie en de directie. Jij zult je tegenover de directie moeten verantwoorden over wat er binnen de redactie gebeurt. Met de redactie geef je vorm aan de inhoud van de rubriek en met de directie vergader je over onder andere de winstgevendheid van de publicatie of het programma.

Voorlichter
Voorlichter


Een voorlichter vertegenwoordigt een stichting, instelling of bedrijf en is voor hen het gezicht naar de buitenwereld. De voorlichter is het aanspreekpunt voor de media en heeft als hoofdtaak het zo helder mogelijk naar buiten brengen van informatie over de klant. Daarnaast beantwoordt een voorlichter vragen van de pers en heeft hij of zij ook adviserende en coördinerende taken.
Een voorlichter kan proactief en reactief te werk gaan. Bij proactieve werkzaamheden brengt de voorlichter zelf actief informatie naar buiten. Dit kan gebeuren op beurzen, tentoonstellingen of bijvoorbeeld scholen. Maar ook tijdens persconferenties of presentaties. De voorlichter speelt vaak een coördinerende rol in de stroom van uitgaande informatie. Een voorlichter verricht reactieve werkzaamheden wanneer vragen van media beantwoord worden. Hiervoor is het vaak van belang dat de voorlichter zich verdiept in de werking van verschillende media. Naast de woordvoeringstaken, heeft een voorlichter ook adviserende taken en wordt er veel tijd besteedt aan interne communicatie. Zo kan een voorlichter het bedrijf of de instelling adviseren over hoe en wanneer bepaalde informatie naar buiten wordt gebracht. Ook adviseert een voorlichter medewerkers over hoe ze met de pers om moeten gaan en is de persvoorlichter aanwezig tijdens een interview om de geïnterviewde te helpen. Naast de woordvoering is ook interne communicatie erg belangrijk voor een voorlichter. Een voorlichter moet volledig op de hoogte zijn van alle werkzaamheden van zijn bedrijf of instelling om zo correct mogelijke informatie naar buiten te kunnen brengen. Ook denkt en beslist een voorlichter mee over het communicatiebeleid.
Om voorlichter te worden kun je verschillende hbo en wo studies volgen. Je kunt onder andere denken aan een studie Communicatie of Journalistiek. De arbeidsmarkt voor een voorlichter is vrij gunstig.

Redacteur
Redacteur

Ideeën omzetten tot artikelen en bestaande teksten corrigeren en herschrijven. Een redacteur is iemand die verschillende werkzaamheden verricht, afhankelijk van waar hij werkt. Je kan werken voor een krant, tijdschrift of radiozender, maar ook voor een uitgever of bedrijf. Soms zal je artikelen moeten schrijven en publicaties bewerken, en soms zul je juist onderwerpen voor publicaties moeten bedenken en voor deze onderwerpen op onderzoek uit moeten gaan.

PR medewerker
PR medewerker

Een PR (Public Relations) medewerker presenteert het bedrijf dat hij of zij vertegenwoordigt naar buiten toe en onderhoudt de relaties van een bedrijf of instelling. Hij of zij geeft adviezen hoe een bedrijf zichzelf (en haar producten/diensten) het beste naar buiten kan brengen. Een PR medewerker kijkt hoe een bedrijf zich (creatief) kan presenteren en wanneer een product zo aantrekkelijk mogelijk lijkt voor de consument. Je kan bijvoorbeeld een reclamecampagne ontwerpen, posters maken en persberichten uitgeven. Daarbij maak je gebruik van media als televisie, kranten en radio. Een PR medewerker staat voor zijn bedrijf ook op congressen, evenementen en beurzen en organiseert open dagen of leidt journalisten in het bedrijf rond. Daarnaast kan een PR medewerker ook anderen inhuren om bijvoorbeeld evenementen te organiseren of folders te ontwerpen. Een bedrijf kan een PR medewerker ook om advies vragen als er problemen zijn omtrent publiciteit. Als je PR medewerker wilt worden kun je verschillende opleidingen volgen, bijvoorbeeld de (hbo) opleiding Communicatie.

Futuroloog
Futuroloog

Een futuroloog doet onderzoek naar de toekomst: hij schetst scenario’s over de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Dat kan over alle onderwerpen gaan, van gezondheid tot transport en van kunstmatige intelligentie tot oorlogsvoering. Op basis van dat onderzoek worden futurologen ingeschakeld om advies te geven aan bedrijven en overheden. Ze geven vaak ook lezingen of schrijven artikelen. Op die manier denken ze mee wat strategische beslissingen zijn en hoe organisaties alvast kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Recensent
Recensent

Een recensent beoordeelt producten en schrijft daarover. Waarover je schrijft is afhankelijk van je deskundigheid of je interesse. Er zijn boekrecensenten, hotelrecensenten, theaterrecensenten en talloze online recensenten van verzorgingsproducten of restaurants. Vaak werken recensenten voor een krant of tijdschrift, of voor online platforms voor bepaalde interessegebieden. Je bekijkt het product en schrijft vervolgens over hoe goed of hoe slecht je het vindt. Het is belangrijk dat je kritisch bent en op een deskundige manier analyseert en beoordeelt.

Journalisten, redacteuren, PR medewerkers en voorlichters

Hoofd Public Relations

Als Hoofd Public Relations (PR) ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden van een geheel PR team binnen een bedrijf en adviseer je de directie van dat bedrijf over het communicatiebeleid. Samen met de directie beslis jij over wat de communicatiedoelstellingen voor een bepaalde periode voor het bedrijf worden. Vervolgens stel jij een communicatieplan op en stuur je de medewerkers onder jou aan om het plan, en uiteindelijk het beleid, uit te voeren en vorm te geven. Daarnaast zorg je ervoor dat het bedrijf waarvoor je werkt positieve media-aandacht ontvangt. Ook hou je klanten van het bedrijf op de hoogte van (nieuwe) producten en diensten die worden aangeboden door jouw bedrijf. Je onderhoudt het netwerk van contacten tussen jouw bedrijf en andere organisaties, instanties en klanten.

Selecteer dit beroep

Adviseur communicatie

Als communicatieadviseur geef je een bedrijf advies over de communicatie en zorg je ervoor dat de informatie over het bedrijf, de producten of de diensten duidelijk gecommuniceerd worden naar de doelgroep. Je verbetert de interne informatiestromen binnen een bedrijf, en houd je bezig met public relations en reclame. Ook blijf je op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen binnen de markt van jouw bedrijf, zodat het bedrijf hierop kan inspelen.

Selecteer dit beroep

Uitgever


Een uitgever draagt zorg voor het uitgeefproces van informatiedragers zoals boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s. Hiervoor stuurt hij of zij verschillende afdelingen binnen een uitgeverij aan. In de beginfase beoordeelt de uitgever het manuscript en worden auteurs wel of niet gecontracteerd. Vervolgens ziet de uitgever erop toe dat het werk inhoudelijk gecontroleerd, vormgegeven en eventueel vertaald wordt. Hierna zorgt de uitgever ervoor dat het boek gedrukt en gepubliceerd wordt. De uitgever stuurt vervolgens vertegenwoordigers aan, die bestellingen binnenhalen voor de uitgeverij. Een uitgever heeft dus veel contact met auteurs, vormgevers, vertalers, drukkers en vertegenwoordigers en speelt een grote rol in de totstandkoming van een boek, tijdschrift, cd of dvd.
Het is erg belangrijk dat de uitgever rekening houdt met wensen van eventuele kopers. Een uitgever kan wel een boek drukken en publiceren, maar als het niemand het koopt draait hij verlies. Het is belangrijk voor de uitgever zich te verdiepen in de doelgroep waarvoor het werk beoordeeld wordt. Een uitgever kan allerlei verschillende werken uitgeven. Te denken valt aan educatieve cd-roms, romans, literaire werken, wetenschappelijke tijdschriften en kinderboeken. Ieder werk vraagt om een eigen behandeling, hier draagt de uitgever zorg voor.

Selecteer dit beroep

Journalist

Een journalist houdt zich bezig met het schrijven van artikelen voor de schrijvende pers (kranten,tijdschriften en websites) en/of het maken van reportages voor radio en tv. Hierbij richt je je op een diversiteit aan onderwerpen die volgens de redactie nieuwswaarde hebben. De taken van een journalist zijn zeer uiteenlopend. De voornaamste taak is het verwerken van informatie. Het nieuws wordt meestal vers aangeleverd door persbureaus, zoals het ANP en Reuters. Naar aanleiding van deze geleverde informatie kun jij dan besluiten of je iets over een bepaald onderwerp wilt publiceren of niet. In de meeste gevallen weegt de mening van de redactie hierover ook mee, en ben je dus niet helemaal vrij om zelf te beslissen waar je over schrijft. Verder is het verrichten van onderzoek naar veel verschillende onderwerpen een belangrijk onderdeel van het journalistieke vak. Je raadpleegt deskundigen om meer informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen en gaat vaak zelf ook op pad om zaken te onderzoeken en om te uit te vinden of een bepaald onderwerp of item nieuwswaarde heeft. Je houdt je hierbij ook bezig met het leggen en onderhouden van contacten. Dit kan van belang zijn voor bijvoorbeeld informatie en interviews. Tot slot ben je als journalist natuurlijk vooral artikelen aan het schrijven en/of audiovisuele rapportages aan het leveren. In het geval je vanuit de redactie de opdracht krijgt iets over een bepaald onderwerp te schrijven, is het natuurlijk handig als je al enige kennis over het onderwerp bezit. Het is als journalist dan ook van groot belang het nieuws op de voet te volgen. De hbo-opleiding journalistiek is de beste voorbereiding op dit beroep, maar ook andere hbo en wo-opleidingen kunnen toegang geven tot een meer specialistisch journalistiek werkveld.

Selecteer dit beroep

Hoofdredacteur

Een hoofdredacteur staat aan het stuur van een redactie van bijvoorbeeld een tijdschrift, krant, website, radio- of tv-programma. De voornaamste taak van de hoofdredacteur is het aansturen van de andere redactieleden. Als hoofdredacteur ben je eindverantwoordelijke voor de inhoud van het tijdschrift, de krant of het programma. Wat je dus bijvoorbeeld doet is het bedenken van onderwerpen en artikelen voor in een bepaalde rubriek. Je houdt hierbij rekening met de doelgroep en vaak schrijf je zelf ook artikelen en commentaren. Vaak heeft de hoofdredacteur in de geschreven pers een vast artikel per uitgegeven editie (de zogenaamde editorial). Ook is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor het redigeren van teksten. Je corrigeert dan teksten van redacteuren of auteurs en geeft hen feedback. De belangrijkste taak van de hoofdredacteur is echter dat hij of zij de publicatie of het programma naar buiten toe vertegenwoordigt. Hierdoor ziet de hoofdredacteur er ook op toe dat de rest van de redactie zich aan de journalistieke en juridische regels houdt en dus bijvoorbeeld niet plagieert. Ook is een taak van de hoofdredacteur om het beleid te vormen. Bij al deze activiteiten is het belangrijk dat de hoofdredacteur zich aan het redactiestatuut houdt. Als hoofdredacteur vorm je een soort van brug tussen de redactie en de directie. Jij zult je tegenover de directie moeten verantwoorden over wat er binnen de redactie gebeurt. Met de redactie geef je vorm aan de inhoud van de rubriek en met de directie vergader je over onder andere de winstgevendheid van de publicatie of het programma.

Selecteer dit beroep

Voorlichter


Een voorlichter vertegenwoordigt een stichting, instelling of bedrijf en is voor hen het gezicht naar de buitenwereld. De voorlichter is het aanspreekpunt voor de media en heeft als hoofdtaak het zo helder mogelijk naar buiten brengen van informatie over de klant. Daarnaast beantwoordt een voorlichter vragen van de pers en heeft hij of zij ook adviserende en coördinerende taken.
Een voorlichter kan proactief en reactief te werk gaan. Bij proactieve werkzaamheden brengt de voorlichter zelf actief informatie naar buiten. Dit kan gebeuren op beurzen, tentoonstellingen of bijvoorbeeld scholen. Maar ook tijdens persconferenties of presentaties. De voorlichter speelt vaak een coördinerende rol in de stroom van uitgaande informatie. Een voorlichter verricht reactieve werkzaamheden wanneer vragen van media beantwoord worden. Hiervoor is het vaak van belang dat de voorlichter zich verdiept in de werking van verschillende media. Naast de woordvoeringstaken, heeft een voorlichter ook adviserende taken en wordt er veel tijd besteedt aan interne communicatie. Zo kan een voorlichter het bedrijf of de instelling adviseren over hoe en wanneer bepaalde informatie naar buiten wordt gebracht. Ook adviseert een voorlichter medewerkers over hoe ze met de pers om moeten gaan en is de persvoorlichter aanwezig tijdens een interview om de geïnterviewde te helpen. Naast de woordvoering is ook interne communicatie erg belangrijk voor een voorlichter. Een voorlichter moet volledig op de hoogte zijn van alle werkzaamheden van zijn bedrijf of instelling om zo correct mogelijke informatie naar buiten te kunnen brengen. Ook denkt en beslist een voorlichter mee over het communicatiebeleid.
Om voorlichter te worden kun je verschillende hbo en wo studies volgen. Je kunt onder andere denken aan een studie Communicatie of Journalistiek. De arbeidsmarkt voor een voorlichter is vrij gunstig.

Selecteer dit beroep

Redacteur

Ideeën omzetten tot artikelen en bestaande teksten corrigeren en herschrijven. Een redacteur is iemand die verschillende werkzaamheden verricht, afhankelijk van waar hij werkt. Je kan werken voor een krant, tijdschrift of radiozender, maar ook voor een uitgever of bedrijf. Soms zal je artikelen moeten schrijven en publicaties bewerken, en soms zul je juist onderwerpen voor publicaties moeten bedenken en voor deze onderwerpen op onderzoek uit moeten gaan.

Selecteer dit beroep

PR medewerker

Een PR (Public Relations) medewerker presenteert het bedrijf dat hij of zij vertegenwoordigt naar buiten toe en onderhoudt de relaties van een bedrijf of instelling. Hij of zij geeft adviezen hoe een bedrijf zichzelf (en haar producten/diensten) het beste naar buiten kan brengen. Een PR medewerker kijkt hoe een bedrijf zich (creatief) kan presenteren en wanneer een product zo aantrekkelijk mogelijk lijkt voor de consument. Je kan bijvoorbeeld een reclamecampagne ontwerpen, posters maken en persberichten uitgeven. Daarbij maak je gebruik van media als televisie, kranten en radio. Een PR medewerker staat voor zijn bedrijf ook op congressen, evenementen en beurzen en organiseert open dagen of leidt journalisten in het bedrijf rond. Daarnaast kan een PR medewerker ook anderen inhuren om bijvoorbeeld evenementen te organiseren of folders te ontwerpen. Een bedrijf kan een PR medewerker ook om advies vragen als er problemen zijn omtrent publiciteit. Als je PR medewerker wilt worden kun je verschillende opleidingen volgen, bijvoorbeeld de (hbo) opleiding Communicatie.

Selecteer dit beroep

Futuroloog

Een futuroloog doet onderzoek naar de toekomst: hij schetst scenario’s over de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Dat kan over alle onderwerpen gaan, van gezondheid tot transport en van kunstmatige intelligentie tot oorlogsvoering. Op basis van dat onderzoek worden futurologen ingeschakeld om advies te geven aan bedrijven en overheden. Ze geven vaak ook lezingen of schrijven artikelen. Op die manier denken ze mee wat strategische beslissingen zijn en hoe organisaties alvast kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Selecteer dit beroep

Recensent

Een recensent beoordeelt producten en schrijft daarover. Waarover je schrijft is afhankelijk van je deskundigheid of je interesse. Er zijn boekrecensenten, hotelrecensenten, theaterrecensenten en talloze online recensenten van verzorgingsproducten of restaurants. Vaak werken recensenten voor een krant of tijdschrift, of voor online platforms voor bepaalde interessegebieden. Je bekijkt het product en schrijft vervolgens over hoe goed of hoe slecht je het vindt. Het is belangrijk dat je kritisch bent en op een deskundige manier analyseert en beoordeelt.

Selecteer dit beroep