Apotheker
Apotheker

Een apotheker is een expert op het gebied van medicijnen en houdt zich bezig met alle aspecten rondom de uitgifte en de verkoop ervan. Je kunt niet elke patiënt zomaar medicijnen meegeven daarom controleert de apotheker het recept wat door de arts is voorgeschreven. De apotheker stuurt de rekening vaak door naar de verzekeraar. Hij of zij heeft daarnaast nog een veel breder takenpakket. Het geven van voorlichting en advies is een belangrijk onderdeel van de beroepspraktijk. De apotheker moet er zeker van zij dat mensen hun medicijnen op een juiste manier gebruiken. Een andere taak van de apotheker is het doen van onderzoek en het zelf bereiden van medicijnen. Dit komt echter steeds minder voor omdat het maken van medicijnen tegenwoordig steeds meer in de farmaceutische industrie gebeurt. Hier zijn overigens ook mensen met dezelfde opleiding werkzaam. Wie later graag als apotheker wil werken, kan het beste kiezen voor een universitaire opleiding op het gebied van Farmacie.

Biotechnoloog
Biotechnoloog

Als biotechnoloog onderzoek je hoe de structuur en samenstelling van zaden, planten en dieren door middel van het gebruik van technische middelen kunnen worden verbeterd. Zo probeer je bijvoorbeeld planten te ontwikkelen die meer zaad van betere kwaliteit produceren of koeien die meer melk geven. Je bepaalt in overleg met het management van het bedrijf waar je werkt wat voor onderzoek je gaat doen. Vervolgens moet jij dit onderzoek zelf opzetten. Tijdens het onderzoek heb je de leiding over laboratoriumassistenten en werk je samen met productieafdelingen van bedrijven. Het voornaamste doel van je onderzoek zal namelijk vaak zijn om het productieproces te verbeteren. Als je een onderzoeksopdracht krijgt, voer je eerst vooronderzoek uit. Je verdiept je in de vakliteratuur en bestudeert eerdere onderzoeken. Hierna maak je een onderzoeksopzet. Hierin vermeld je welke experimenten nodig zijn en welke laboratoriumapparatuur en andere hulpmiddelen je nodig zal hebben. Hierna geef je de laboratoriumassistenten de opdracht op de experimenten uit te voeren. Jij hebt hierover de regie en je vertelt ze precies wat ze moeten doen. Tijdens het onderzoek maak je onder andere gebruik van elektronische meet- en weegapparatuur, centrifuges, microscopen en koel- en vriesinstallaties. Als je de onderzoeksresultaten binnen hebt, analyseer en verwerk je deze in een onderzoeksrapport. Tijdens je werk heb je je aan bepaalde wettelijke en veiligheidsregels te houden. Deze bestaan om ongelukken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten niet voor een verkeerd doeleinde worden gebruikt (bijvoorbeeld voor het fabriceren van kernwapens of voor genetische manipulatie).

Biomedisch technoloog
Biomedisch technoloog

Een biomedisch technoloog ontwikkelt technische oplossingen voor de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan het maken van nieuwe pacemakers, kunstknieën of protheses, maar ook aan het kweken en ontwikkelen van kunsthuid of hartkleppen. Een biomedisch technoloog is geen arts en zal dus vrij weinig in aanraking komen met patiënten. Een biomedisch technoloog wil de gezondheidszorg verbeteren door beschikbare informatie, technieken en methoden te optimaliseren en deze te vertalen naar oplossingen die een arts kan gebruiken. Bijvoorbeeld technieken om een betere diagnose te stellen en de patiënt gerichter te gaan behandelen. Een biomedische technoloog gebruikt kennis uit verschillende bètadisciplines.

Artsenbezoeker
Artsenbezoeker

Als artsenbezoeker ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop van geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen. Je bent meestal in dienst van een farmaceutisch (geneesmiddelen) bedrijf. Een artsenbezoeker is een echte commerciële functie maar verschilt in die zin van het meer traditionele verkopen omdat je geen contracten afsluit, maar met overtuigingskracht een (huis)arts de voordelen van jouw product laat zien, uiteraard met het doel dat de huisarts de geneesmiddelen van het bedrijf dat jij vertegenwoordigt aan zijn/haar patiënten gaat voorschrijven. Afhankelijk van de producten die je promoot, bezoek je huisartsen en apothekers en meestal ook een bepaalde groep specialisten die van belang kunnen zijn voor jouw producten. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van bepaalde targets, waaronder natuurlijk ook omzetdoelstellingen. Naast het afleggen van bezoeken, heb je ook andere mogelijkheden om met de doelgroep in contact te komen. Je organiseert nascholingen en geeft presentaties en workshops om je product(en) onder de aandacht te brengen. Het bezoeken van buitenlandse congressen kan tot de taken van een artsenbezoeker behoren.

Orthopedisch technoloog
Orthopedisch technoloog

Een orthopedisch technoloog is een expert in het aanmeten, ontwerpen en maken van hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap. Het kan hier gaan om ondersteunende hulpmiddelen zoals bandages, braces, steunzolen en speciale schoenen maar ook protheses ter vervanging van geamputeerde lichaamsdelen. De orthopedisch technoloog combineert medische kennis met technologie binnen zijn of haar vakgebied. Het werk van de orthopedisch technoloog heeft grote maatschappelijke relevantie. Dankzij orthopedische hulpstukken kunnen mensen met een lichamelijke beperking sporten, werken en recreëren.

Medisch biologisch onderzoeker
Medisch biologisch onderzoeker

Een medisch biologisch onderzoeker voert zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit. Dit type onderzoek is er voornamelijk op gericht oplossingen te vinden voor actuele problemen binnen de medische wetenschap. Diagnose, behandeling en preventie zijn hierbij overheersende thema’s. Je kunt zo bijvoorbeeld onderzoek doen naar de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of naar potentiële nieuwe medicijnen om een ziekte te bestrijden. Medisch biologisch onderzoeker is dus een zeer relevant en actueel beroep. De geneeskunde is in de praktijk zeer afhankelijk van medisch biologisch onderzoek. Binnen dit beroep kun je je in verschillende richtingen specialiseren. Voorbeelden zijn Milieu en Gezondheid, Epidemiologie, Toxicologie en Pathobiologie.

Ergonoom
Ergonoom

Een ergonoom probeert mentale en lichamelijke klachten te voorkomen. Dat is anders dan een ergotherapeut, die klachten helpt op te lossen. De ergonoom probeert de omgeving zo goed mogelijk op mensen af te stemmen, zodat mensen productiever en gezonder worden. Dat kan door het vormgeven van producten, bijvoorbeeld stoelen of keukens, maar ook door gedrag te veranderen: denk aan de werksfeer in een team of aan hoe mensen met software omgaan. Het werk is dus heel verschillend afhankelijk van je specialisme. Veel ergonomen werken als adviseur voor bedrijven, en richten zich op arbeidsomstandigheden, maar je kunt je ook richten op thuissituaties of zorginstellingen.

Klinisch fysicus
Klinisch fysicus

Een gezondheidsfysicus of klinisch fysicus houdt zich bezig met medische apparatuur in een ziekenhuis. Dat kan zijn met nucleaire geneeskunde, maar ook met hightech op de Intensive Care of laserbehandelingen. Er zijn verschillende specialisaties. Afhankelijk daarvan richt je je meer op diagnose en behandeling, informatie of veiligheidsmanagement. Een algemeen klinisch fysicus is verantwoordelijk voor alle medische apparatuur: van onderhoud tot veiligheid. Daarnaast ben je betrokken bij de aanschaf van nieuwe apparatuur en draag je bij aan het ontwikkelen van beleid of richtlijnen voor veiligheid.

Viroloog
Viroloog

Een viroloog is een universitair deskundige op het gebied van virussen. De term omvat verschillende beroepen, afhankelijk van je achtergrond. Als klinisch viroloog werk je in de zorg houd je je bezig met diagnose en technieken daarvoor. Je werkt dan vooral in het laboratorium, en ziet zelf geen patiënten. Een klinisch viroloog wordt ook wel een arts-microbioloog genoemd. Er zijn daarnaast virologen buiten de zorg: zij kunnen behalve in geneeskunde opgeleid zijn in biologie, scheikunde of biotechnologie. Je kan bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar vaccins, hoe besmetting plaatsvindt, of naar wat een virus is en hoe het zich vermenigvuldigt.

Biomedische, technisch-medische en farmaberoepen

Apotheker

Een apotheker is een expert op het gebied van medicijnen en houdt zich bezig met alle aspecten rondom de uitgifte en de verkoop ervan. Je kunt niet elke patiënt zomaar medicijnen meegeven daarom controleert de apotheker het recept wat door de arts is voorgeschreven. De apotheker stuurt de rekening vaak door naar de verzekeraar. Hij of zij heeft daarnaast nog een veel breder takenpakket. Het geven van voorlichting en advies is een belangrijk onderdeel van de beroepspraktijk. De apotheker moet er zeker van zij dat mensen hun medicijnen op een juiste manier gebruiken. Een andere taak van de apotheker is het doen van onderzoek en het zelf bereiden van medicijnen. Dit komt echter steeds minder voor omdat het maken van medicijnen tegenwoordig steeds meer in de farmaceutische industrie gebeurt. Hier zijn overigens ook mensen met dezelfde opleiding werkzaam. Wie later graag als apotheker wil werken, kan het beste kiezen voor een universitaire opleiding op het gebied van Farmacie.

Selecteer dit beroep

Biotechnoloog

Als biotechnoloog onderzoek je hoe de structuur en samenstelling van zaden, planten en dieren door middel van het gebruik van technische middelen kunnen worden verbeterd. Zo probeer je bijvoorbeeld planten te ontwikkelen die meer zaad van betere kwaliteit produceren of koeien die meer melk geven. Je bepaalt in overleg met het management van het bedrijf waar je werkt wat voor onderzoek je gaat doen. Vervolgens moet jij dit onderzoek zelf opzetten. Tijdens het onderzoek heb je de leiding over laboratoriumassistenten en werk je samen met productieafdelingen van bedrijven. Het voornaamste doel van je onderzoek zal namelijk vaak zijn om het productieproces te verbeteren. Als je een onderzoeksopdracht krijgt, voer je eerst vooronderzoek uit. Je verdiept je in de vakliteratuur en bestudeert eerdere onderzoeken. Hierna maak je een onderzoeksopzet. Hierin vermeld je welke experimenten nodig zijn en welke laboratoriumapparatuur en andere hulpmiddelen je nodig zal hebben. Hierna geef je de laboratoriumassistenten de opdracht op de experimenten uit te voeren. Jij hebt hierover de regie en je vertelt ze precies wat ze moeten doen. Tijdens het onderzoek maak je onder andere gebruik van elektronische meet- en weegapparatuur, centrifuges, microscopen en koel- en vriesinstallaties. Als je de onderzoeksresultaten binnen hebt, analyseer en verwerk je deze in een onderzoeksrapport. Tijdens je werk heb je je aan bepaalde wettelijke en veiligheidsregels te houden. Deze bestaan om ongelukken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten niet voor een verkeerd doeleinde worden gebruikt (bijvoorbeeld voor het fabriceren van kernwapens of voor genetische manipulatie).

Selecteer dit beroep

Biomedisch technoloog

Een biomedisch technoloog ontwikkelt technische oplossingen voor de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan het maken van nieuwe pacemakers, kunstknieën of protheses, maar ook aan het kweken en ontwikkelen van kunsthuid of hartkleppen. Een biomedisch technoloog is geen arts en zal dus vrij weinig in aanraking komen met patiënten. Een biomedisch technoloog wil de gezondheidszorg verbeteren door beschikbare informatie, technieken en methoden te optimaliseren en deze te vertalen naar oplossingen die een arts kan gebruiken. Bijvoorbeeld technieken om een betere diagnose te stellen en de patiënt gerichter te gaan behandelen. Een biomedische technoloog gebruikt kennis uit verschillende bètadisciplines.

Selecteer dit beroep

Artsenbezoeker

Als artsenbezoeker ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop van geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen. Je bent meestal in dienst van een farmaceutisch (geneesmiddelen) bedrijf. Een artsenbezoeker is een echte commerciële functie maar verschilt in die zin van het meer traditionele verkopen omdat je geen contracten afsluit, maar met overtuigingskracht een (huis)arts de voordelen van jouw product laat zien, uiteraard met het doel dat de huisarts de geneesmiddelen van het bedrijf dat jij vertegenwoordigt aan zijn/haar patiënten gaat voorschrijven. Afhankelijk van de producten die je promoot, bezoek je huisartsen en apothekers en meestal ook een bepaalde groep specialisten die van belang kunnen zijn voor jouw producten. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van bepaalde targets, waaronder natuurlijk ook omzetdoelstellingen. Naast het afleggen van bezoeken, heb je ook andere mogelijkheden om met de doelgroep in contact te komen. Je organiseert nascholingen en geeft presentaties en workshops om je product(en) onder de aandacht te brengen. Het bezoeken van buitenlandse congressen kan tot de taken van een artsenbezoeker behoren.

Selecteer dit beroep

Orthopedisch technoloog

Een orthopedisch technoloog is een expert in het aanmeten, ontwerpen en maken van hulpmiddelen voor mensen met een lichamelijke handicap. Het kan hier gaan om ondersteunende hulpmiddelen zoals bandages, braces, steunzolen en speciale schoenen maar ook protheses ter vervanging van geamputeerde lichaamsdelen. De orthopedisch technoloog combineert medische kennis met technologie binnen zijn of haar vakgebied. Het werk van de orthopedisch technoloog heeft grote maatschappelijke relevantie. Dankzij orthopedische hulpstukken kunnen mensen met een lichamelijke beperking sporten, werken en recreëren.

Selecteer dit beroep

Medisch biologisch onderzoeker

Een medisch biologisch onderzoeker voert zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit. Dit type onderzoek is er voornamelijk op gericht oplossingen te vinden voor actuele problemen binnen de medische wetenschap. Diagnose, behandeling en preventie zijn hierbij overheersende thema’s. Je kunt zo bijvoorbeeld onderzoek doen naar de ontwikkeling van een bepaalde ziekte of naar potentiële nieuwe medicijnen om een ziekte te bestrijden. Medisch biologisch onderzoeker is dus een zeer relevant en actueel beroep. De geneeskunde is in de praktijk zeer afhankelijk van medisch biologisch onderzoek. Binnen dit beroep kun je je in verschillende richtingen specialiseren. Voorbeelden zijn Milieu en Gezondheid, Epidemiologie, Toxicologie en Pathobiologie.

Selecteer dit beroep

Ergonoom

Een ergonoom probeert mentale en lichamelijke klachten te voorkomen. Dat is anders dan een ergotherapeut, die klachten helpt op te lossen. De ergonoom probeert de omgeving zo goed mogelijk op mensen af te stemmen, zodat mensen productiever en gezonder worden. Dat kan door het vormgeven van producten, bijvoorbeeld stoelen of keukens, maar ook door gedrag te veranderen: denk aan de werksfeer in een team of aan hoe mensen met software omgaan. Het werk is dus heel verschillend afhankelijk van je specialisme. Veel ergonomen werken als adviseur voor bedrijven, en richten zich op arbeidsomstandigheden, maar je kunt je ook richten op thuissituaties of zorginstellingen.

Selecteer dit beroep

Klinisch fysicus

Een gezondheidsfysicus of klinisch fysicus houdt zich bezig met medische apparatuur in een ziekenhuis. Dat kan zijn met nucleaire geneeskunde, maar ook met hightech op de Intensive Care of laserbehandelingen. Er zijn verschillende specialisaties. Afhankelijk daarvan richt je je meer op diagnose en behandeling, informatie of veiligheidsmanagement. Een algemeen klinisch fysicus is verantwoordelijk voor alle medische apparatuur: van onderhoud tot veiligheid. Daarnaast ben je betrokken bij de aanschaf van nieuwe apparatuur en draag je bij aan het ontwikkelen van beleid of richtlijnen voor veiligheid.

Selecteer dit beroep

Viroloog

Een viroloog is een universitair deskundige op het gebied van virussen. De term omvat verschillende beroepen, afhankelijk van je achtergrond. Als klinisch viroloog werk je in de zorg houd je je bezig met diagnose en technieken daarvoor. Je werkt dan vooral in het laboratorium, en ziet zelf geen patiënten. Een klinisch viroloog wordt ook wel een arts-microbioloog genoemd. Er zijn daarnaast virologen buiten de zorg: zij kunnen behalve in geneeskunde opgeleid zijn in biologie, scheikunde of biotechnologie. Je kan bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar vaccins, hoe besmetting plaatsvindt, of naar wat een virus is en hoe het zich vermenigvuldigt.

Selecteer dit beroep