Theoloog
Theoloog

Een theoloog bestudeert geloof en geloofsuiting. In de meeste gevallen gaat dat om het christendom, maar er zijn ook theologen van andere geloofsrichtingen. Theologen bestuderen bijvoorbeeld de samenhang van heilige teksten, of proberen tot een goede interpretatie van moeilijke fragmenten te komen. In veel gevallen hebben ze een andere functie waarin hun theologische kennis van belang is, zoals binnen een theologische vereniging of als geestelijk verzorger. Theologen zijn zelden alleen theoloog, tenzij als onderzoeker aan een universiteit. Veel afgestudeerde theologen worden dominee of pastoraal werker, geestelijk verzorger of bijvoorbeeld beleidsmedewerker bij de overheid.

Pastoraal werker
Pastoraal werker

Een pastoraal werker luistert naar-, en praat met mensen die zich geestelijk in moeilijk situaties bevinden, bijvoorbeeld omdat er een familielid is overleden. De pastoraal werker helpt en adviseert de persoon vanuit een (meestal christelijke) geloofsovertuiging. Mensen die in de rouw zijn, huwelijksproblemen hebben, ziek zijn, verslaafd zijn of met andere zorgen te maken hebben, kunnen bij de pastoraal medewerker een luisterend oor vinden en hulp vragen. Een pastoraal medewerker voert overleg met leidinggevenden (bijvoorbeeld de dominee) en zal soms mensen inschakelen voor hulp (bijvoorbeeld maatschappelijke hulpverlening of gemeenteleden die komen klussen). De pastoraal werker bezoekt ook zieken, organiseert soms activiteiten voor jongeren en legt tal van bezoeken af. Een pastoraal werker kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een Joodse gemeente (hiervoor volgt hij een pastoraal werker opleiding met de richting Joods-Pastoraal werk). Als je pastoraal werker wilt worden is de meest logische studie de hbo opleiding Godsdienst pastoraal werk.

Psycholoog
Psycholoog


Een psycholoog adviseert, helpt en begeleidt mensen die geestelijk ergens mee worstelen. Door te praten met de cliënt probeert de psycholoog te ontdekken wat precies het probleem is en stelt vervolgens een behandelplan op. Tijdens enkele sessies kijkt een psycholoog onder andere naar de beleving van gebeurtenissen, emoties en karaktereigenschappen. Een psycholoog kan ook in teamverband samenwerken met artsen en andere therapeuten. Als psycholoog kan je je specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld kinderpsychologie. Je kunt ook werken in een bedrijf waarbij je het personeel ondersteunt en adviseert.
Een psycholoog krijgt cliënten die bijvoorbeeld een trauma hebben, depressief zijn, relatieproblemen hebben of anorexia hebben. Ieder mens is verschillend en vraagt om een eigen behandeling. Een psycholoog kijkt welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden in iemands leven en welke gevoelens opspelen bij herinnering aan deze gebeurtenissen. Een psycholoog helpt de cliënt om zijn of haar beleving onder woorden te brengen en de gebeurtenissen te verwerken. Het is belangrijk dat een psycholoog zich inleeft in de cliënt zodat de cliënt ook begrepen wordt wanneer hij of zij het moeilijk vindt om iets onder woorden te brengen. Een psycholoog houdt ook dossiers bij waarin hij elk gesprek (sessie) met een cliënt vastlegt. Deze dossiers zijn erg belangrijk om het verloop van het proces in beeld te krijgen. Als je psycholoog wilt worden moet je de (wo) studie Psychologie volgen.

Psychiater
Psychiater

Een psychiater werkt met mensen met psychiatrische stoornissen en problemen. Deze problemen kunnen biologisch (bijvoorbeeld een chronische ziekte), psychologisch (bijvoorbeeld een traumatische ervaring) en/of sociaal (bijvoorbeeld een slechte opvoeding) van aard zijn. Een psychiater voert gesprekken met zijn patiënten, hij observeert ze en voert lichamelijk en geestelijk onderzoek uit. Hierna stelt hij een diagnose. Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater een medisch arts is en dus de bevoegdheid bezit om medicijnen uit te schrijven.

Predikant
Predikant

Een predikant is de geestelijk voorganger van protestantse gemeenschap. Zijn functie is breed: behalve preken en het organiseren van kerkelijke activiteiten gaat een predikant op huisbezoek, schrijft hij stukjes voor kerkbladen, en leidt hij trouwerijen of begrafenissen. Een predikant wordt aangesproken met ‘dominee’, en soms wordt een predikant ook ‘dominee’ genoemd.

Geestelijk verzorger
Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger bied je mensen begeleiding en ondersteuning bij vragen rondom levensbeschouwing en zingeving. Je doet dit met een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, die meestal aansluit op die van je cliënt. Voorbeelden daarvan zijn; katholiek, diverse protestantse stromingen, humanistisch of islamitisch. Ook kun je aan het werk als vrijgevestigde geestelijk verzorger zonder directe link met een levensbeschouwelijke stroming.

Imam
Imam

In de brede zin van het woord is een ‘imam’ iemand die het gebed voorgaat. Maar ‘imam’ betekent ook de gekozen geestelijk leider van een gemeenschap. Het leiden van het gebed en preken behoren tot zijn belangrijkste taken. Het belangrijkste is de kennis van de Koran: daarmee kan de imam religieuze vragen van gelovigen beantwoorden. Daarnaast begeleidt hij rituelen rond geboorte, dood en huwelijk. De precieze status van de imam verschilt per stroming binnen de islam. Binnen sommige stromingen kunnen ook vrouwen imam zijn.

Priester
Priester

Een priester is een geestelijke in de katholieke kerk. Hij werkt in een kerk, die deel is van een parochie, de katholieke gemeenschap. De pastoor is hiervan de voorzitter van het parochiebestuur; ook hij is priester. Een priester is gewijd door de bisschop, en mag daarom de sacramenten uitvoeren. Dat betekent dat hij gelovigen bijvoorbeeld mag trouwen of de biecht mag afnemen, maar hij leidt ook begrafenissen. Hij gaat op huisbezoeken, preekt, en is daarnaast verantwoordelijk voor religieus onderwijs vanuit de kerk.

Psychotherapeut
Psychotherapeut

Een psychotherapeut geeft mensen psychologische hulp, en is gespecialiseerd in moeilijke klachten die iemands hele leven beïnvloeden. Als psychotherapeut voer je vooral gesprekken, die erop zijn gericht mensen tot bepaalde inzichten over zichzelf te brengen. Het doel is daarmee uiteindelijk iemands manier van leven te veranderen. Je kan je als psychotherapeut specialiseren in één of meerdere vormen van psychotherapie. Zo zijn er psychotherapeuten die individuele psychoanalyse doen, en anderen die zich bezighouden met groepstherapie. Behalve met behandelingen ben je bezig met diagnoses, en je moet natuurlijk rapporteren over de behandeling en de voortgang van de patiënt.

Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider

Een uitvaartbegeleider regelt alles rond een uitvaart. Als uitvaartbegeleider weet je wat er allemaal geregeld kan worden en help je nabestaanden bij hun keuzes voor een locatie, vervoer, kaarten, bloemen en bijvoorbeeld de rouwadvertentie. Daarna regel jij dat al hun keuzes in orde komen, en maak je een draaiboek voor de dag zelf. Tijdens de uitvaart heet je iedereen welkom, zorg je dat alles klaarstaat en heb je contact met alle sprekers. Je werk is onregelmatig, en omdat je het eerste aanspreekpunt voor nabestaanden bent, moet je ook ’s avonds of in het weekend beschikbaar zijn.

Geestelijke gezondheidszorgberoepen en geestelijke verzorging

Theoloog

Een theoloog bestudeert geloof en geloofsuiting. In de meeste gevallen gaat dat om het christendom, maar er zijn ook theologen van andere geloofsrichtingen. Theologen bestuderen bijvoorbeeld de samenhang van heilige teksten, of proberen tot een goede interpretatie van moeilijke fragmenten te komen. In veel gevallen hebben ze een andere functie waarin hun theologische kennis van belang is, zoals binnen een theologische vereniging of als geestelijk verzorger. Theologen zijn zelden alleen theoloog, tenzij als onderzoeker aan een universiteit. Veel afgestudeerde theologen worden dominee of pastoraal werker, geestelijk verzorger of bijvoorbeeld beleidsmedewerker bij de overheid.

Selecteer dit beroep

Pastoraal werker

Een pastoraal werker luistert naar-, en praat met mensen die zich geestelijk in moeilijk situaties bevinden, bijvoorbeeld omdat er een familielid is overleden. De pastoraal werker helpt en adviseert de persoon vanuit een (meestal christelijke) geloofsovertuiging. Mensen die in de rouw zijn, huwelijksproblemen hebben, ziek zijn, verslaafd zijn of met andere zorgen te maken hebben, kunnen bij de pastoraal medewerker een luisterend oor vinden en hulp vragen. Een pastoraal medewerker voert overleg met leidinggevenden (bijvoorbeeld de dominee) en zal soms mensen inschakelen voor hulp (bijvoorbeeld maatschappelijke hulpverlening of gemeenteleden die komen klussen). De pastoraal werker bezoekt ook zieken, organiseert soms activiteiten voor jongeren en legt tal van bezoeken af. Een pastoraal werker kan ook kiezen voor bijvoorbeeld een Joodse gemeente (hiervoor volgt hij een pastoraal werker opleiding met de richting Joods-Pastoraal werk). Als je pastoraal werker wilt worden is de meest logische studie de hbo opleiding Godsdienst pastoraal werk.

Selecteer dit beroep

Psycholoog


Een psycholoog adviseert, helpt en begeleidt mensen die geestelijk ergens mee worstelen. Door te praten met de cliënt probeert de psycholoog te ontdekken wat precies het probleem is en stelt vervolgens een behandelplan op. Tijdens enkele sessies kijkt een psycholoog onder andere naar de beleving van gebeurtenissen, emoties en karaktereigenschappen. Een psycholoog kan ook in teamverband samenwerken met artsen en andere therapeuten. Als psycholoog kan je je specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld kinderpsychologie. Je kunt ook werken in een bedrijf waarbij je het personeel ondersteunt en adviseert.
Een psycholoog krijgt cliënten die bijvoorbeeld een trauma hebben, depressief zijn, relatieproblemen hebben of anorexia hebben. Ieder mens is verschillend en vraagt om een eigen behandeling. Een psycholoog kijkt welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden in iemands leven en welke gevoelens opspelen bij herinnering aan deze gebeurtenissen. Een psycholoog helpt de cliënt om zijn of haar beleving onder woorden te brengen en de gebeurtenissen te verwerken. Het is belangrijk dat een psycholoog zich inleeft in de cliënt zodat de cliënt ook begrepen wordt wanneer hij of zij het moeilijk vindt om iets onder woorden te brengen. Een psycholoog houdt ook dossiers bij waarin hij elk gesprek (sessie) met een cliënt vastlegt. Deze dossiers zijn erg belangrijk om het verloop van het proces in beeld te krijgen. Als je psycholoog wilt worden moet je de (wo) studie Psychologie volgen.

Selecteer dit beroep

Psychiater

Een psychiater werkt met mensen met psychiatrische stoornissen en problemen. Deze problemen kunnen biologisch (bijvoorbeeld een chronische ziekte), psychologisch (bijvoorbeeld een traumatische ervaring) en/of sociaal (bijvoorbeeld een slechte opvoeding) van aard zijn. Een psychiater voert gesprekken met zijn patiënten, hij observeert ze en voert lichamelijk en geestelijk onderzoek uit. Hierna stelt hij een diagnose. Het verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater een medisch arts is en dus de bevoegdheid bezit om medicijnen uit te schrijven.

Selecteer dit beroep

Predikant

Een predikant is de geestelijk voorganger van protestantse gemeenschap. Zijn functie is breed: behalve preken en het organiseren van kerkelijke activiteiten gaat een predikant op huisbezoek, schrijft hij stukjes voor kerkbladen, en leidt hij trouwerijen of begrafenissen. Een predikant wordt aangesproken met ‘dominee’, en soms wordt een predikant ook ‘dominee’ genoemd.

Selecteer dit beroep

Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger bied je mensen begeleiding en ondersteuning bij vragen rondom levensbeschouwing en zingeving. Je doet dit met een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, die meestal aansluit op die van je cliënt. Voorbeelden daarvan zijn; katholiek, diverse protestantse stromingen, humanistisch of islamitisch. Ook kun je aan het werk als vrijgevestigde geestelijk verzorger zonder directe link met een levensbeschouwelijke stroming.

Selecteer dit beroep

Imam

In de brede zin van het woord is een ‘imam’ iemand die het gebed voorgaat. Maar ‘imam’ betekent ook de gekozen geestelijk leider van een gemeenschap. Het leiden van het gebed en preken behoren tot zijn belangrijkste taken. Het belangrijkste is de kennis van de Koran: daarmee kan de imam religieuze vragen van gelovigen beantwoorden. Daarnaast begeleidt hij rituelen rond geboorte, dood en huwelijk. De precieze status van de imam verschilt per stroming binnen de islam. Binnen sommige stromingen kunnen ook vrouwen imam zijn.

Selecteer dit beroep

Priester

Een priester is een geestelijke in de katholieke kerk. Hij werkt in een kerk, die deel is van een parochie, de katholieke gemeenschap. De pastoor is hiervan de voorzitter van het parochiebestuur; ook hij is priester. Een priester is gewijd door de bisschop, en mag daarom de sacramenten uitvoeren. Dat betekent dat hij gelovigen bijvoorbeeld mag trouwen of de biecht mag afnemen, maar hij leidt ook begrafenissen. Hij gaat op huisbezoeken, preekt, en is daarnaast verantwoordelijk voor religieus onderwijs vanuit de kerk.

Selecteer dit beroep

Psychotherapeut

Een psychotherapeut geeft mensen psychologische hulp, en is gespecialiseerd in moeilijke klachten die iemands hele leven beïnvloeden. Als psychotherapeut voer je vooral gesprekken, die erop zijn gericht mensen tot bepaalde inzichten over zichzelf te brengen. Het doel is daarmee uiteindelijk iemands manier van leven te veranderen. Je kan je als psychotherapeut specialiseren in één of meerdere vormen van psychotherapie. Zo zijn er psychotherapeuten die individuele psychoanalyse doen, en anderen die zich bezighouden met groepstherapie. Behalve met behandelingen ben je bezig met diagnoses, en je moet natuurlijk rapporteren over de behandeling en de voortgang van de patiënt.

Selecteer dit beroep

Uitvaartbegeleider

Een uitvaartbegeleider regelt alles rond een uitvaart. Als uitvaartbegeleider weet je wat er allemaal geregeld kan worden en help je nabestaanden bij hun keuzes voor een locatie, vervoer, kaarten, bloemen en bijvoorbeeld de rouwadvertentie. Daarna regel jij dat al hun keuzes in orde komen, en maak je een draaiboek voor de dag zelf. Tijdens de uitvaart heet je iedereen welkom, zorg je dat alles klaarstaat en heb je contact met alle sprekers. Je werk is onregelmatig, en omdat je het eerste aanspreekpunt voor nabestaanden bent, moet je ook ’s avonds of in het weekend beschikbaar zijn.

Selecteer dit beroep