Manager in de zorg
Manager in de zorg

Als manager in de zorg, of zorgmanager, ben je verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de verschillende afdelingen binnen een zorginstelling. Je vertaalt de missie van de instelling naar beleidsmatige prioriteiten en doelen. Je hebt de leiding over teamleiders en afdelingshoofden en stuurt de rest van de organisatie aan in nauw overleg met het managementteam. Je stelt het zorgjaarplan op voor de instelling. Hierin vertaal je de strategische doelen naar concrete activiteiten. Het werkplan wordt vervolgens opgevolgd door teamleiders en afdelingshoofden. Verder houd jij functioneringsgesprekken met medewerkers en informeer je het personeel binnen de instelling over het verloop van het voorgaande jaar, financiële budgetten en restricties en het nieuwe beleid binnen de instelling. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en ga je na in hoeverre deze gevolgen hebben voor de zorginstelling waarbinnen jij werkt. Je vertegenwoordigt de instelling in landelijke en lokale commissies en op congressen. Eventueel ontwikkel je ook allianties met andere zorginstellingen. Je houdt je ten allen tijde aan Nederlandse en Europese wetgeving en aan de afspraken die je hebt gemaakt met verzekeraars. Jij bent eindverantwoordelijke voor de geleverde zorg, het personeelsbeleid en het budget van de instelling.

Management in de zorg

Manager in de zorg

Als manager in de zorg, of zorgmanager, ben je verantwoordelijk voor het aansturen en begeleiden van de verschillende afdelingen binnen een zorginstelling. Je vertaalt de missie van de instelling naar beleidsmatige prioriteiten en doelen. Je hebt de leiding over teamleiders en afdelingshoofden en stuurt de rest van de organisatie aan in nauw overleg met het managementteam. Je stelt het zorgjaarplan op voor de instelling. Hierin vertaal je de strategische doelen naar concrete activiteiten. Het werkplan wordt vervolgens opgevolgd door teamleiders en afdelingshoofden. Verder houd jij functioneringsgesprekken met medewerkers en informeer je het personeel binnen de instelling over het verloop van het voorgaande jaar, financiële budgetten en restricties en het nieuwe beleid binnen de instelling. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en ga je na in hoeverre deze gevolgen hebben voor de zorginstelling waarbinnen jij werkt. Je vertegenwoordigt de instelling in landelijke en lokale commissies en op congressen. Eventueel ontwikkel je ook allianties met andere zorginstellingen. Je houdt je ten allen tijde aan Nederlandse en Europese wetgeving en aan de afspraken die je hebt gemaakt met verzekeraars. Jij bent eindverantwoordelijke voor de geleverde zorg, het personeelsbeleid en het budget van de instelling.

Selecteer dit beroep