Maatschappelijk werker
Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die kampen met allerlei problemen, van psychische problemen tot relatieproblemen en schulden. Deze problemen veroorzaken vaak depressie en opstandigheid en mensen weten niet hoe ze zich uit hun situatie kunnen redden. Hierbij is de primaire taak van de maatschappelijk werker om de cliënt te helpen zijn zelfredzaamheid en veerkrachtigheid te vergroten.

Jeugdhulpverlener/groepsleider
Jeugdhulpverlener/groepsleider

Jeugdhulpverleners en groepsleiders bieden hulpverlening aan kinderen van wie de ontwikkeling bedreigd wordt. Jeugdhulpverleners kijken naar thuissituaties van kinderen en kijken of en hoe het kind zich gezond kan ontwikkelen. De jeugdhulpverlening zal proberen samen met de ouders, de school en het sociale netwerk van het kind de situatie van het kind te verbeteren. Hierbij kan de jeugdhulpverlener ouders adviseren, een behandelplan opstellen of bepaalde instanties inschakelen voor hulp. Als er sprake is van acute dreiging voor het kind, bijvoorbeeld bij kindermishandeling, zal de jeugdhulpverlener de kinderbescherming inschakelen. Als een kind uit huis geplaatst wordt kan het terecht komen in een leefgroep. Als groepsleider draag je zorg, vaak 24 uur lang, voor de bewoners van een dergelijke leefgroep. Je helpt de kinderen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, corrigeert hun gedrag en helpt de kinderen met problemen. In samenwerking met collega’s hou je de ontwikkeling van een kind in de gaten. Om jeugdhulpverlener te worden kan je verschillende (hbo) opleidingen volgen. Denk bijvoorbeeld aan Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Pedagogiek.

Ontwikkelingshulp medewerker/vrijwilliger
Ontwikkelingshulp medewerker/vrijwilliger

De ontwikkelingshulp kent een breed werkveld waarbinnen een medewerker of vrijwilliger verschillende functies kan hebben. Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel om in landen waarin de levensstandaard erg laag is, burgers en instellingen te helpen om de welvaart en de voorzieningen te verbeteren of in sommige gevallen acute noodhulp te bieden. Binnen de ontwikkelingshulp kun je als veldwerker werkzaam zijn en in het buitenland daadwerkelijk hulp verlenen. Dit kan in de vorm van medische hulp, hulp op het gebied van onderwijs of technische hulp (bijvoorbeeld het aanleggen van sanitaire voorzieningen). Naast veldwerkers zijn er ook talrijke ontwikkelingshulpmedewerkers werkzaam in het eigen land. Deze medewerkers hebben een kantoorbaan waarbij ze bijvoorbeeld de financiële administratie regelen, contact onderhouden met donateurs, giften binnen halen en de uitzending van veldkrachten regelen. Naast vaste medewerkers die betaald worden voor hun werk bestaat een ontwikkelingsorganisatie vaak voor het merendeel uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen hetzelfde werk, alleen dan onbetaald. Wie wil gaan werken binnen de ontwikkelingshulp kan verschillende studies gaan volgen. Een goede keuze is bijvoorbeeld de wo opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies. Wees er wel van bewust dat het erg lastig is om een betaalde baan te vinden in de ontwikkelingshulpsector.

Sociaal pedagogisch hulpverlener
Sociaal pedagogisch hulpverlener

Mensen kunnen door verschillende dingen de controle over hun eigen leven verliezen, bijvoorbeeld door een handicap, bepaalde geestelijke stoornissen, lichamelijke ziekte, of relatie-, gezins- of ontwikkelingsproblemen. Ze hebben dan professionele hulp nodig en een sociaal pedagogisch hulpverlener helpt ze om hun leven weer op de rails te krijgen. Als sociaal pedagogisch hulpverlener biedt jij begeleiding, ondersteuning, en verzorging (indien) nodig in de mensen hun thuissituatie of in een instelling. De basisgedachte van het sociaal pedagogisch werk is dat, met uitzondering van kinderen en psychiatrische patiënten, de patiënt uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk blijft voor zijn leven en de beslissingen die hij maakt.

Antropoloog
Antropoloog

Een antropoloog is specialist op het gebied van volkeren en culturen. Hij of zij bestudeert, rapporteert en brengt verslag uit over de leefgewoonten van bepaalde bevolkingen. Een groot deel van het werk van een antropoloog bestaat uit onderzoek doen. Meestal is dit onderzoek kwalitatief van aard. Omdat andere culturen centraal staan, vindt het onderzoek zich meestal in het buitenland plaats.

Beroepskeuzeadviseur
Beroepskeuzeadviseur

De naam zegt het al: een beroepskeuzeadviseur adviseert mensen over de keuze van hun beroep. Dat kan gaan om scholieren die worstelen met studiekeuze, maar ook om volwassenen die willen veranderen van baan, of na een periode van werkeloosheid opnieuw moeten beginnen. Het werk van en beroepskeuzeadviseur bestaat voor een deel uit het afnemen van tests, bijvoorbeeld intelligentie- en interessetests, en verder uit het analyseren van de resultaten, en het voeren van persoonlijke gesprekken met cliënten. Daarbij moet je ze soms ook motiveren iets nieuws te beginnen.

Budgetcoach
Budgetcoach

Een budgetcoach helpt mensen die in een financieel moeilijke situatie terechtgekomen zijn. Hij of zij helpt mensen hun financiële administratie en uitgaven onder controle te krijgen. Je voert gesprekken met cliënten om hun uitgaven in kaart te brengen en de oorzaak van hun problemen te vinden. Samen met de cliënt zoekt de budgetcoach naar oplossingen: je geeft advies over toeslagen, over betalingsregelingen of verzekeringen en als het nodig is, verwijs je door naar de schuldhulpverlening. Als budgetcoach heb je persoonlijk contact met veel verschillende mensen, ook met andere hulpverleners. In veel gevallen zul je ook bij mensen thuis komen, wat het werk erg afwisselend maakt.

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die kampen met allerlei problemen, van psychische problemen tot relatieproblemen en schulden. Deze problemen veroorzaken vaak depressie en opstandigheid en mensen weten niet hoe ze zich uit hun situatie kunnen redden. Hierbij is de primaire taak van de maatschappelijk werker om de cliënt te helpen zijn zelfredzaamheid en veerkrachtigheid te vergroten.

Selecteer dit beroep

Jeugdhulpverlener/groepsleider

Jeugdhulpverleners en groepsleiders bieden hulpverlening aan kinderen van wie de ontwikkeling bedreigd wordt. Jeugdhulpverleners kijken naar thuissituaties van kinderen en kijken of en hoe het kind zich gezond kan ontwikkelen. De jeugdhulpverlening zal proberen samen met de ouders, de school en het sociale netwerk van het kind de situatie van het kind te verbeteren. Hierbij kan de jeugdhulpverlener ouders adviseren, een behandelplan opstellen of bepaalde instanties inschakelen voor hulp. Als er sprake is van acute dreiging voor het kind, bijvoorbeeld bij kindermishandeling, zal de jeugdhulpverlener de kinderbescherming inschakelen. Als een kind uit huis geplaatst wordt kan het terecht komen in een leefgroep. Als groepsleider draag je zorg, vaak 24 uur lang, voor de bewoners van een dergelijke leefgroep. Je helpt de kinderen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, corrigeert hun gedrag en helpt de kinderen met problemen. In samenwerking met collega’s hou je de ontwikkeling van een kind in de gaten. Om jeugdhulpverlener te worden kan je verschillende (hbo) opleidingen volgen. Denk bijvoorbeeld aan Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Pedagogiek.

Selecteer dit beroep

Ontwikkelingshulp medewerker/vrijwilliger

De ontwikkelingshulp kent een breed werkveld waarbinnen een medewerker of vrijwilliger verschillende functies kan hebben. Ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel om in landen waarin de levensstandaard erg laag is, burgers en instellingen te helpen om de welvaart en de voorzieningen te verbeteren of in sommige gevallen acute noodhulp te bieden. Binnen de ontwikkelingshulp kun je als veldwerker werkzaam zijn en in het buitenland daadwerkelijk hulp verlenen. Dit kan in de vorm van medische hulp, hulp op het gebied van onderwijs of technische hulp (bijvoorbeeld het aanleggen van sanitaire voorzieningen). Naast veldwerkers zijn er ook talrijke ontwikkelingshulpmedewerkers werkzaam in het eigen land. Deze medewerkers hebben een kantoorbaan waarbij ze bijvoorbeeld de financiële administratie regelen, contact onderhouden met donateurs, giften binnen halen en de uitzending van veldkrachten regelen. Naast vaste medewerkers die betaald worden voor hun werk bestaat een ontwikkelingsorganisatie vaak voor het merendeel uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen hetzelfde werk, alleen dan onbetaald. Wie wil gaan werken binnen de ontwikkelingshulp kan verschillende studies gaan volgen. Een goede keuze is bijvoorbeeld de wo opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies. Wees er wel van bewust dat het erg lastig is om een betaalde baan te vinden in de ontwikkelingshulpsector.

Selecteer dit beroep

Sociaal pedagogisch hulpverlener

Mensen kunnen door verschillende dingen de controle over hun eigen leven verliezen, bijvoorbeeld door een handicap, bepaalde geestelijke stoornissen, lichamelijke ziekte, of relatie-, gezins- of ontwikkelingsproblemen. Ze hebben dan professionele hulp nodig en een sociaal pedagogisch hulpverlener helpt ze om hun leven weer op de rails te krijgen. Als sociaal pedagogisch hulpverlener biedt jij begeleiding, ondersteuning, en verzorging (indien) nodig in de mensen hun thuissituatie of in een instelling. De basisgedachte van het sociaal pedagogisch werk is dat, met uitzondering van kinderen en psychiatrische patiënten, de patiënt uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk blijft voor zijn leven en de beslissingen die hij maakt.

Selecteer dit beroep

Antropoloog

Een antropoloog is specialist op het gebied van volkeren en culturen. Hij of zij bestudeert, rapporteert en brengt verslag uit over de leefgewoonten van bepaalde bevolkingen. Een groot deel van het werk van een antropoloog bestaat uit onderzoek doen. Meestal is dit onderzoek kwalitatief van aard. Omdat andere culturen centraal staan, vindt het onderzoek zich meestal in het buitenland plaats.

Selecteer dit beroep

Beroepskeuzeadviseur

De naam zegt het al: een beroepskeuzeadviseur adviseert mensen over de keuze van hun beroep. Dat kan gaan om scholieren die worstelen met studiekeuze, maar ook om volwassenen die willen veranderen van baan, of na een periode van werkeloosheid opnieuw moeten beginnen. Het werk van en beroepskeuzeadviseur bestaat voor een deel uit het afnemen van tests, bijvoorbeeld intelligentie- en interessetests, en verder uit het analyseren van de resultaten, en het voeren van persoonlijke gesprekken met cliënten. Daarbij moet je ze soms ook motiveren iets nieuws te beginnen.

Selecteer dit beroep

Budgetcoach

Een budgetcoach helpt mensen die in een financieel moeilijke situatie terechtgekomen zijn. Hij of zij helpt mensen hun financiële administratie en uitgaven onder controle te krijgen. Je voert gesprekken met cliënten om hun uitgaven in kaart te brengen en de oorzaak van hun problemen te vinden. Samen met de cliënt zoekt de budgetcoach naar oplossingen: je geeft advies over toeslagen, over betalingsregelingen of verzekeringen en als het nodig is, verwijs je door naar de schuldhulpverlening. Als budgetcoach heb je persoonlijk contact met veel verschillende mensen, ook met andere hulpverleners. In veel gevallen zul je ook bij mensen thuis komen, wat het werk erg afwisselend maakt.

Selecteer dit beroep